Verk - Noterad musik

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Verkstyp

Verkstyp: Noterad musik.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Allmänna anvisningar för noterad musik

Hämta i första hand föredragen titel från listan över godkända föredragna titlar för musik hos Musik- och teaterbiblioteket.

Om verket/uttrycket inte finns i listan, konstruera och ange en föredragen titel enligt RDA 6.14-6.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 6.28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men sök först efter kompositören/titeln i Library of Congress Authorities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (välj Name/title authority headings), och utgå från motsvarande titel där, om den finns.

För att ange olika versioner, översättningar, arrangemang och andra bestämningar, se Verkets form, Tid för verket, Tid för uttrycket, Översättning och Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket.

För att identifiera verket/uttrycket, använd i första hand Auktoriserade verkförteckningar hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i andra hand uppslagsverk som New Grove Online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Godkända typer av komposition (form/genre) finns i listan över form-/genrebenämningar för musik, se Form/genre hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hämta termer för besättning från Svenska termer för besättning.

Librispraxis: Föredragna titlar för musik fileras inte. Typ av komposition (form/genre) anges i singular. Standardbesättningar används. För detaljer om konstruktion av föredragna titlar, se nedan samt Librispraxis för föredragna titlar för musik [framtida länk].

Det förekommer föredragna titlar där Libris inte genererar en korrekt MARC21-export då de separata egenskaperna i Instans av verk används. Ett vanligt förekommande fall är att ordningen mellan egenskaperna blir felaktig. Ibland kan även interpunktionen bli missvisande. Kontrollera detta i MARC21-förhandsgranskningen, och ange i så fall hela den föredragna titeln i Har titel / Titel / Huvudtitel. För exempel, se Delar av verk.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Markera nyskapade föredragna titlar med "FT preliminär" i Systemteknisk anmärkning (se Adminmetadata). Använd alltid singular, även om det är fråga om flera titlar.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel
: Der Freischütz

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sinfonie singulière

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kvartett
Har titel / Titel / Delbeteckning: H-U 55
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: piano, stråkar
Tonart:
Ass-dur
Pianokvartett, standardbesättning.

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kvintett
Har titel / Titel / Delbeteckning:
op. 26
Besättning för framförande / Besättning / Benämning:
blåsare
Blåskvintett, standardbesättning.

Delar av verk

Ange föredragen titel för en del eller delar av musikverk enligt RDA 6.14.2.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Ange delbeteckningen i Verk / Har titel / Huvudtitel. Ord för delar av verk, som akt, nr, osv., anges på svenska. Åtskilj de olika titelelementen med interpunktion.

Tillämpa inte alternativet i RDA 6.14.2.7.1.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., dvs. ange inte nummer då delen har en titel.

Tillämpa alternativet i RDA 6.14.2.7.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och identifiera titlarna kollektivt. Ange grupptiteln ”Urval” som den föredragna titeln för delarna. Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del i Har del / Verk. Om delarna är många, använd i stället innehållsförteckning.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Messe de Nostre Dame. Agnus Dei

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
La Traviata. Akt 3. Förspel

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonat, violin, piano, K. 372, B-dur. Allegro

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonat, violin, gitarr, op. 8. Nr 1, D-dur

Exempel 5:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Pièces caractéristiques. Urval

Exempel 6:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonater och partitor, violin, BWV 1001-1006. Partita, nr 1, h-moll

Exempel 7:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Sonat, op. 13. Nr 4, piano, B-dur

Exempel 8:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Triosonat, op. 2. Nr 2, violin (2), b.c., HWV 387, g-moll

Verk utan primär medverkan

Ange föredragen titel för ett verk utan primär medverkande i Verk/Har titel/Huvudtitel. Ange eventuella deltitlar enligt Delar av verk.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Cancionero de Upsala

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Piae cantiones. Ecce novum gaudium

Andra samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent

För allmänna anvisningar om samlade verk i en genre, se Föredragen titel för verket / Samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent.

Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av samma kompositör i samma form/genre, ange grupptitel enligt RDA 6.14.2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 6.28.1.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Tillämpa undantaget i RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men ange endast a) besättning i grupptiteln.

Tillämpa alternativet i RDA 6.14.2.8.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och ange även sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Pianomusik. Urval

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Orkestermusik. Urval

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Religiösa kantater. Urval

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Konsert, piano. Urval

Exempel 5:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kvartett, stråkar. Urval

Verkets form

Verkets form i föredragen titel

För noterad musik anges verkets form/genre i föredragen titel om den krävs för identifikation, till exempel när två eller flera verk av samma skapare har samma pregnanta titel.

Ange form/genre enligt RDA 6.28.1.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: För noterad musik anges Verkets form inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Mathis der Maler (Opera)

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Mathis der Maler (Symfoni)

Verkets form som genre/formterm

Ange verkets form som genre/formterm, se Verkets form i egenskapen Genre/form.

Besättning

Ange besättning för noterad musik enligt RDA 7.21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ RDA 6.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med svensk praxis, se Librispraxis nedan, samt Librispraxis för föredragna titlar för musik [framtida länk].

Ange sökingångar för besättning enligt RDA 6.28.1.9.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Besättning i föredragen titel

Librispraxis: Ange besättning i föredragen titel då det är tillämpligt. Använd följande ordning:

 1. röster/stämmor
 2. tangentinstrument, om det förekommer fler än ett icke-tangentinstrument (bortse från tangentinstrument i orkester)
 3. gängse modern partiturordning (i regel: blåsinstrument, slagverk, knäppinstrument, stråkinstrument)
 4. basso continuo (”b.c.”).

För ett verk för soloinstrument eller instrument med ackompanjerande ensemble, lägg till termer för soloinstrumentet eller instrumenten följt av termen för den ackompanjerande ensemblen.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kvartett
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: violin, viola, violoncell, kontrabas

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kvintett
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: flöjt, klarinett (2), horn, fagott

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Air
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: flöjt, stråkorkester

Librispraxis (forts.):

Besättning i egenskapen Genre/form

Librispraxis: Besättning är obligatorisk och anges i första hand i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange besättningen för samtliga verk/uttryck i Genre/form. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange anmärkning om besättning då föredragen titel eller genre-/formtermer behöver kompletteras eller förtydligas, t.ex. vid standardbesättningar som blåskvintett, sammansättning av kör (”SATB”), antal spelare för slagverk, och alternativa instrument eller stämlägen.

Besättningsanmärkning är obligatorisk då besättning inte kan anges någon annanstans i beskrivningen.

Exempel 1:
Genre/form:
Flöjt och piano [länka]

Exempel 2:
Genre/form:
Oboe [länka] – Fagott [länka] – Piano [länka]

Exempel 3:
Genre/form:
Brasskvintetter [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För 2 trumpeter, horn i F, trombon och tuba
Ingående instrument specificeras i anmärkning.

Exempel 4:
Genre/form:
Blandad kör [länka] – A cappella [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: För kör (SATB) a cappella
Körens sammansättning framgår inte av Genre/form.

Exempel 5:
Genre/form:
Vibrafon [länka] – Slagverk [länka] – Slagverksgrupp [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
För vibrafon och gongar eller crotales med 2-4 spelare (1-2 vibrafonister, 1-2 slagverkare)
Antalet instrument/spelare kan behöva anges i en anmärkning.

Exempel 6:
Genre/form:
Violin [länka] – Basso continuo [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
För 2 violiner och realiserad, ej besiffrad, b.c.-stämma
Ange utförlig beskrivning av basso continuo-stämman.

Exempel 7:
Genre/form:
Röst och piano [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Mellansättning
Ange alltid sättning (röstläge) på svenska med ”Hög röst”, ”Mellansättning”, eller ”Låg röst”, om det framgår av manifestationen.

Exempel 7:
Genre/form:
Röst och tangentinstrument [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Keyboardstämma med text och ackordanalys
För populärmusik med besättningen ”keyboard”.

Tid för verket

För allmänna anvisningar om tid för verket, se Egenskaper som beskriver verk och uttryck / Föredragen titel för verket / Tillägg till föredragna titlar för verk / Tid för verket.

För noterad musik anges tiden för verket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.1.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: För noterad musik anges Tid för verket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Ungerska folkvisor
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: röst, piano (1917)
Fyra olika samlingar mellan 1905 och 1929 med samma titel och besättning.

Medverkan och funktion

Skapare

Kärnelement

Ange skapare av musikaliskt verk enligt RDA 6.28.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vanligen anges den först nämnda kompositören.

Librispraxis: Om en utgåva av noterad musik manifesterar flera verk/uttryck av olika kompositörer, ange sökingångar (föredragna titlar och skapare) för individuella verk/uttryck i Har del / Verk. Är verken/uttrycken många eller svåra att belägga, ange dem i stället i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Exempel 1:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Rehnqvist, Karin · 1957- [länka]
Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Kvinnliga tonsättare
För kvinnliga tonsättare och musiker gör Musik- och teaterbiblioteket en anmärkning.

Exempel 2:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Hammett, Kirk · 1962- [länka]

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion. För noterad musik är den vanligen ”Kompositör, tonsättare”.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Kompositör, tonsättare [länka]

Bidragsgivare

Ange bidragsgivare och deras funktion.

Exempel 1.
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Arrangör [länka]

Exempel 2.
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Redaktör [länka]

Libretton

För separat utgivna libretton, skapa auktoriserad sökingång för författaren enligt RDA 6.27.1.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör även alternativ sökingång för musikverket och dess skapare, med tillägg av ”Libretto”, enligt RDA 6.27.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Falstaff
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Boito • Arrigo • 1842–1918 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Librettist [länka]
Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Falstaff. Libretto
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Verdi • Giuseppe • 1813–1901 [länka]

Kadenser

Ange kadensen (kadenserna) och dess skapare som auktoriserad sökingång.

Gör även alternativ sökingång för hela verket och dess skapare, med tillägg av ”Kadens” eller "Kadenser” och kadensens (kadensernas) skapare inom parentes, enligt RDA 6.28.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kadens till Mozarts flöjtkonsert i G-dur, K. 313
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Schocker • Gary • 1959– [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Kompositör, tonsättare [länka]
Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Konsert
Har del / Verk / Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 313
Har del / Verk / Har titel / Titel / Deltitel: Kadens (Schocker)
Har del / Verk / Tonart: G-dur
Har del / Verk / Besättning för framförande: flöjt, orkester
Instans av / Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Mozart • Wolfgang Amadeus • 1756–1791 [länka]

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Ange språk för texten till noterad musik genom att länka till entitet. Ange samtliga språk. Ange även språk i en anmärkning.

För noterad musik utan språkligt innehåll, som instrumentalmusik, ordlös sång osv., ange ”Icke-språkligt medium”. Detta är standardvärde i mallen Noterad musik.

Språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d. till noterad musik anges inte här. Om så önskas kan de anges i en anmärkning.

Språk: Engelska [länka] – Franska [länka] – Svenska [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska

Anmärkning om språk

Librispraxis: ”Parallelltext” används inte för texter till noterad musik. Sångtexter på två eller flera språk antas parallella om inget annat anges. Ange i stället om det finns separata sångtexter.

Om så önskas, ange även språk för inledning, förord, kritiska kommentarer o.d.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning:
Sångtext på engelska och franska. Sångtexten även separat på svenska

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning:
Libretto i faksimil på italienska

Exempel 3:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning:
Spelanvisningar på svenska och engelska

Exempel 4:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning:
Inledning på engelska och tyska. Kritiska kommentarer på tyska

Typ av musiknotation

Ange typ av musiknotation. Använd termerna i RDA 7.13.3.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa finns som länkbara entiteter.

Vid behov, ange typen i en detaljerad anmärkning enligt RDA 7.13.3.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Obligatoriskt. Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

 • grafisk notation
 • bokstavsnotation
 • mensuralnotation
 • neumer
 • siffernotation
 • solmisation
 • traditionell västerländsk notskrift
 • tabulatur
 • tonic sol-fa

Finns flera typer representerade i manifestationen, länka till flera termer.

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig eller om mer detaljerad information om typ av musiknotation behöver anges, skapa lokal entitet och ange önskad term/information, se Formatruta och exempel.

Exempel 1:
Notationssystem:
Traditionell västerländsk notskrift [länka]

Exempel 2:
Notationssystem:
Tabulatur [länka]
Notationssystem / Typ av musiknotation / Benämning: Gitarrtabulatur
Skapa lokal entitet om en annan term än de från listan behöver anges eller vid behov av mer detaljerad information.

Exempel 3:
Notationssystem:
Traditionell västerländsk notskrift [länka]
Notationssystem / Typ av musiknotation / Benämning: Med inslag av grafisk notation

Klassifikation

Librispraxis: För noterad musik kan DDK och/eller SAB användas. Till skillnad från musikinspelningar används fullständig klassifikation. Noterad musik klassificeras i första hand efter besättning, och sedan efter form/genre.

Använd egenskapen Sekundär DDK-klassifikation restriktivt. Ett relativt vanligt användningsområde är då alternativ besättning för verket/uttrycket måste anges.

Musik- och teaterbibliotekets praxis är att ange både DDK- och SAB-koder för både noterad musik och musikinspelningar.

Ämnesord och genre/form

För noterad musik kan geografiska och kronologiska ämnesord användas för t.ex. sångantologier och nationella samlingsutgåvor. Föredra historiska genre-/formtermer framför kronologiska ämnesord.

Verkets form i egenskapen Genre/form

Librispraxis: För noterad musik anges alltid verkets form/genre i Genre/form. Om utgåvan manifesterar flera verk/uttryck, ange samtliga former/genrer i Genre/form. För anvisningar, se Riktlinjer för indexering av noter hos Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Även besättning anges i Genre/form, se Besättning i egenskapen Genre/form.

Exempel 1:
Genre/form:
Symfonier [länka]

Exempel 2:
Genre/form:
Sångcykler [länka]

Exempel 3:
Genre/form:
Rhythm & blues [länka]

Exempel 4:
Genre/form:
Death metal [länka]

Exempel 5:
Genre/form:
Motetter [länka] - Medeltidsmusik [länka]
Länka till flera termer vid behov.

Exempel 6:
Genre/form:
Sviter [länka] - Bröllopsmusik [länka]

Exempel 7:
Genre/form:
Valser [länka] - Mazurkor [länka] - Polonäser [länka]

Målgrupp

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för skolböcker och för målgruppen barn och ungdom.

Innehållstyp

Kärnelement

För noterad musik är innehållstypen "noterad musik" ("notated music").

Innehållstyp: notated music [länka]

Innehållets karaktär

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Svårighetsgrad: Lätt
Ange svårighetsgrad, Grade, eller liknade termer i en anmärkning i Instans.

Tid för uttrycket

För noterad musik anges tiden för uttrycket om den krävs för identifikation. Ange tiden i föredragen titel enligt RDA 6.28.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: För noterad musik anges Tid för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stycke
Har titel / Titel / Delbeteckning: op. 6 (1929)
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: orkester
Första versionen tillkom år 1915, andra 1929.

Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket

För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap om den krävs för identifikation enligt RDA 6.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange Övrig särskiljande egenskap i föredragen titel enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: För noterad musik anges Övrig särskiljande egenskap för uttrycket inom parentes i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Les échanges (Jazzversion)

Skisser

Ange om uttrycket består av skisser enligt RDA 6.18.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skisser anges i föredragen titel enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Ange ”(Skisser)” i den egenskap som exporteras till det sista delfältet i MARC21-fält 240.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Orkestersats
Tonart: Orkestersats, d-moll (Skisser)

Arrangemang, transkriptioner etc.

Ange om uttrycket är ett arrangemang, dvs. ett resultat av ändrad besättning, enligt RDA 6.18.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ undantagen:

 • För populärmusik, visor och jazz, ange arrangemang endast då ett verk ursprungligen avsett för röst arrangerats för enbart instrument eller omvänt.
 • Ange inte arrangemang då ackompanjemang eller stämmor lagts till utan annan förändring av musiken, t.ex. utskrivna basso continuo-stämmor.

Ange föredragen titel för arrangemang enligt RDA 6.28.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Ange arrangemang med ”arr. ”, följt av arrangemangets besättning. Ange även arrangemangets tonart, om den skiljer sig från originalets.

Ange inte arrangemang om manifestationen är ett klaverutdrag.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Marche gaie
Version (musik arr.): arr. piano

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Adagio
Har titel / Titel / Delbeteckning: K. 410
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: bassetthorn (2), fagott
Tonart: F-dur
Version (musik arr.): arr. blåskvintett

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Konsert
Har titel / Titel / Delbeteckning: BWV 1053
Besättning för framförande / Besättning / Benämning: cembalo, stråkorkester
Tonart: E-dur
Version (musik arr.): arr. oboe d'amore, stråkorkester, D-dur

Klaverutdrag och körpartitur

Librispraxis: Tillämpa inte RDA 6.18.1.6. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., dvs. ange inte ”klaverutdrag” eller ”körpartitur” i föredragen titel. (De anges däremot i Omfång och Format för noterad musik.)

Översättning

Ange om texten till noterad musik är eller innehåller en översättning, och ange originalets språk för texten.

Språk: Engelska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Kristina från Duvemåla
  / Språk:
  Svenska [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15