Svenska termer för besättning

Instrumentnamn och röstlägen

I föredragna titlar används inte förkortningar, förutom b.c. för basso continuo. Förkortningar får användas i anmärkningar och beståndsregistrering

Termer för besättning

Termer för besättning

Instrumentnamn

Förkortning/anmärkningar

1 hand; 2, 3, … händer

1, 2, 3, … h
piano, 4 händer - ett piano (med två spelare)
men
piano (2) - två pianon (med två spelare)

alt

A

alt-
(i sammansättningar)

a-

altfiol, se viola


altviolin, se viola


baryton

Bar

baryton-
(i sammansättningar)

bar-

bas

B

bas-
(i sammansättningar)

b-

basso continuo

b.c.

Använd termen b.c. för alla continuo-stämmor, oavsett besiffring och realisering.

bastuba, se tuba


basun, se trombon


blandad kör

bl kör

celesta

cel

cello, se violoncell


cembalo

cemb

elbas

elbas

elgitarr

elgit

engelskt horn

eng h

euphonium

euph

fagott

fag

fiol, se violin


flöjt

fl

gamba

gamba

gitarr

git

horn

horn

händer, se 1, 2, 3, … händer


instrument

instr

keyboard
(elinstr)

keyb

klarinett

kl

klavikord


kontrabas

Kb
I jazz och populärmusik används termen bas.

kontra-
(i övriga sammansättningar)

k-

kornett

knt

mandolin

mand

mezzosopran

Mz

oboe

ob

oboe d'amore

ob d'am

orgel

org

orkester

ork

piccolaflöjt

picc

pukor

timp

saxofon

sax

slagverk
(generell term)

perc

sopran

S

sopran-
(i sammansättningar)

s-

stråkorkester

str

synthesizer

synth

tangentinstrument

tangentinstrument
Använd termen tangentinstrument när verket är avsett för tangentinstrument, men inget bestämt instrument anges.

tenor

T

tenor-
(i sammansättningar)

t-

tonband


trombon

trb

trummor
(jazz, populärmusik)

trummor

trumpet

trp

tuba

tuba

valthorn, se horn


vibrafon

vibr

viola

vla

viola d'amore

vla d'am

viola da gamba, se gamba


violin

vl

violoncell

vlc

virginal, se cembalo


xylofon

xyl

Standardbesättningar

Termer för standardbesättningar

Termer för standardbesättningar

Besättning

Ingående instrument

Föredragen titel

blåskvartett

flöjt, oboe, klarinett, fagott

Kvartett, blåsare, ...

blåskvintett

flöjt, oboe, klarinett, horn, fagott

Kvintett, blåsare, ...

brasskvintett

2 trumpeter, horn, trombon, tuba

Kvintett, brass, ...

pianotrio

piano, violin, violoncell

Trio, piano, stråkar ...

pianokvartett

piano, violin, viola, violoncell

Kvartett, piano, stråkar ...

pianokvintett

piano, 2 violiner, viola, violoncell

Kvintett, piano, stråkar ...

stråktrio

violin, viola, violoncell

Trio, stråkar ...

stråkkvartett

2 violiner, viola, violoncell

Kvartett, stråkar ...

Om verkets titel inte innehåller ordet trio, kvartett eller kvintett, använd namnet på standardbesättningen enligt den vänstra kolumnen.

[Serenad, pianokvartett ... ]

Instrumentalmusik för korisk besättning

Vid instrumentalmusik med fler än ett instrument i varje stämma, använd följande termer:

 • orkester (stor eller liten orkester)
 • stråkorkester
 • blåsorkester (innefattar symphonic band, concert band)
 • brassband
 • kammarorkester
 • salongsorkester
 • skolorkester
 • storband
 • [Partita, orkester ... ]
 • [Symfoni, blåsorkester ... ]
 • [Konsert, orkester ... ]

Använd i tillämpliga fall andra termer (jazzorkester etc).

Bortse från continuo som ingår i en orkester eller stråkorkester.

Ackompanjerade ensembler (solistisk besättning)

Använd följande termer för instrumentgrupper med ett instrument i varje stämma:

 • blåsare
 • träblåsare
 • brass
 • slagverk
 • knäppinstrument
 • tangentinstrument
 • stråkar
 • instrumentalensemble

Soloinstrument med orkester eller ackompanjerande ensemble

Vid verk för soloinstrument (eller ensembler av soloinstrument) med orkester eller ackompanjerande ensemble, ange termen för soloinstrumentet, åtföljd av termen för orkestern eller ensemblen.

 • [Rapsodi, violin, orkester ... ]
 • [Konsert, piano, orkester ... ]
 • [Konsert, pianotrio, orkester ... ]
 • [Konsert, blåskvartett, stråkorkester ... ]
 • [Divertimento, klarinett (2), stråkorkester ... ]
 • [Sinfonia concertante, violin, viola, orkester ... ]
 • [Konsert, klarinett, vibrafon, instrumentalensemble]

Soloröster

Använd följande termer:

 • sopran
 • mezzo
 • alt
 • tenor
 • baryton
 • bas
 • [Kantat, sopran (2), alt, orkester ... ]
 • Använd termen röst när röstläge inte är specificerat.
 • [Sång, röst, piano ... ]

Använd i tillämpliga fall andra termer (hög röst, låg röst, countertenor, manskvartett etc).

Ackompanjemang till romanser, lieder etc.

Om verkets titel inleds med Romans(er), Lied(er), Mélodie(s), Visa etc., och ackompanjemanget endast består av tangentinstrument, uteslut uppgift om soloröst och ackompanjerande tangentinstrument. I övriga fall, ange soloröst samt ackompanjerande besättning. Om ackompanjemang saknas, ange oackompanjerad.

 • [Lied …]
 • [Visa, röst, orkester …]
 • [Romans, sopran, gitarr …]
 • [Mélodie, bas, oackompanjerad …]

Kör

Använd följande termer:

 • blandad kör
 • damkör
 • diskantkör
 • barnkör
 • manskör

Använd kör när två eller flera sammansättningar förekommer eller när sammansättningen inte är specificerad.

Använd i tillämpliga fall andra termer (talkör, unison kör etc).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-11
Publicerad:
2024-03-11