Noterad musik eller monografi?

Det kan ibland vara svårt att veta om en resurs ska behandlas som noterad musik eller som en monografi. Här får du anvisningar för att lättare kunna välja vilket arbetsflöde du ska följa.

Syftet avgör

Noterad musik är resurser som vanligen innehåller noter och där syftet är musikutövning, till skillnad från vanliga monografier som innehåller noter där syftet inte är att musicera. Monografier som innehåller noter men som inte räknas som noterad musik kan se väldigt olika ut och kan i vissa fall misstas för noterad musik.

  • Noter - syftet är musikutövning = noterad musik
  • Noter - syftet är inte musikutövning = monografi

Notera att viss noterad musik använder tabulatur och/eller ackordboxar, exempelvis för gitarr, vilket inte ser ut som klassiska noter men ändå räknas som noterad musik.

Exempel på tabulatur

Exempel på ackordboxar

RDA:s definition av noterad musik

RDA definierar noterad musik på följande sätt: “Notated music” i RDA Toolkit Glossary: “A content type consisting of content expressed through a form of musical notation intended to be perceived visually. All forms of music notation other than those intended to be perceived through touch are included.”

Exempelsamling

För att avgöra om en resurs skall katalogieras som noterad musik eller vanlig monografi kan nedanstående exempel användas.

Monografier

Som monografier räknas böcker som kan innehålla noter men där syftet inte är att musicera.

Hjälpmedel

Hjälpmedel för att avgöra om resursen ska hanteras som noterad musik eller som en vanlig monografi kan bland annat vara att ta en extra titt i resursens förord och innehållsförteckning, i de fall sådana finns.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-19
Publicerad:
2024-06-11