Instans - Musikinspelningar

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Instanstyp

För musikinspelningar är instanstypen Ljudinspelning.

Identifikator för manifestationen

Kärnelement

För ljudinspelningar rekommenderas att du anger såväl skivnummer/skivmärke som EAN. Skivmärke kallas också skivetikett, fonogrammärke eller label. Skivnummer kallas även fonogramnummer.

Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: DEERCD016
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Dead End Exit Records

Identifikator / EAN / Värde: 7320470195826

Fler än en identifikator

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i så fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Exempel 1:
Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde:
8650352
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: EMI

Exempel 2:
Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde:
93578899
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Rockhead

Manifestation som består av flera volymer, med identifikator för både manifestationen som helhet och för de enskilda volymerna

Librispraxis: Om manifestationen består av två eller flera delar och det finns en identifikator för manifestationen som helhet liksom för dess individuella delar, tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.15.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det vill säga ange identifikatorn för hela manifestationen och för de enskilda delarna. Lägg till en bestämning till varje identifikator.

Exempel 1:
Identifikator / EAN / Värde:
823564030937
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: The little box of Leonard Cohen

Exempel 2:
Identifikator / EAN / Värde:
823564030944
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: The lost sessions

Exempel 3:
Identifikator / EAN / Värde:
823564687223
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: Once more for Marianne

Exempel 4:
Identifikator / EAN / Värde:
823564813905
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: Austin City Limits : the classic 1988 Texas broadcast

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / EAN / Värde: 190759852729
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

Obligatoriskt

För en musikinspelning, välj Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

För en musikinspelning på CD eller LP är medietypen "audio".

Medietyp: audio [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

För en musikinspelning på CD eller LP är bärartypen "ljudskiva".

Bärartyp: ljudskiva (Kod: sd) - [länka], Ljudskiva (Kod: d) [länka]
Länka till "ljudskiva (Kod: sd)". Länka även till MARC-21-termen "Ljudskiva (Kod: d)" om det behövs för bibliotekets lokala system.

Titel

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Titels källa.

Titlar för musik behandlas olika beroende på om de är pregnanta eller icke-pregnanta, se RDA 2.3.2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För icke-pregnanta titlar anger du typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anger du sådana element i Övrig titelinformation, se Föredragen källa.

Huvudtitel

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Joyride

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Jazz på svenska

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Symfoni nr 8

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
The ghosts of Versailles

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel, se Titel / Felaktigheter.

Observera dock att för utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning, och därför kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Namn på agenter i titeln

Om en titel endast består av namnet på en agent, ange namnet som titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Peter LeMarc

Om en titel innehåller namn som normalt skulle behandlas som en del av upphovsuppgiften eller utgivaruppgiften etc. och namnet utgör en integrerad del av titeln, ange det som en del av huvudtiteln, se RDA 2.3.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Solyom spelar Mozart

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Britt Yngves bästa

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
John Coltrane live in Europe

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, kontruera en titel på svenska enligt anvisningarna i Konstruerad titel.

Manifestation som saknar samlingstitel

Om en manifestation saknar samlingstitel, ange delarnas huvudtitlar som de förekommer i källan för hela manifestationen enligt RDA 2.3.2.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Last time around ; Yeah yeah (look at him cry)
Upphovsuppgift: The Maggots

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Bolero ; Pavane för en död prinsessa
Upphovsuppgift: Ravel

Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med samma upphov: Ange samtliga titlar i Huvudtitel med ISBD-interpunktion mellan varje titel.


Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Moldau
Upphovsuppgift: Bedrich Smetana. Rumänsk rapsodi nr 1 / George Enescu

Instans utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphov: Ange första titeln i Huvudtitel. Ange första titelns upphovsuppgift och därefter påföljande titel eller titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift i Upphovsuppgift, med ISBD-interpunktion.

Övrig titelinformation

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Övrig titelinformation för musik behandlas olika beroende på om titeln är pregnant eller icke-pregnant. För icke-pregnanta titlar anger du typ av komposition (form/genre), besättning, tonart, kompositionstid och nummer i huvudtitel, oavsett deras placering i titelns källa. För pregnanta titlar anger du sådana element som övrig titelinformation. För exempel, se Instans - Noterad musik, Element för pregnanta titlar angivna i Övrig titelinformation.

Om övrig titelinformation innehåller upphovsuppgift eller namn på utgivare, distributör etc. och uppgiften utgör en oskiljaktig del av den övriga titelinformationen, återge den som en del av denna.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Texas girl & pretty boy
Har titel / Omslagstitel / Övrig titelinformation: Mathilde Santing sings Randy Newman

Upphovsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Återge upphovsuppgift för agent som spelar en avgörande roll i skapandet av det intellektuella innehållet i en musikinspelning (kompositör, samlare av fältinspelningar etc.). För musikaliska framträdanden där agenten (= exekutören) medverkar på ett sätt som går utöver framförande eller tolkning av ett verk (vilket vanligen är fallet i fråga om populärmusik, jazz, traditionell musik etc.) anger du exekutören i upphovsavsnittet.

Exempel 1:
Upphovsuppgift:
Pray for Locust

Exempel 2:
Upphovsuppgift:
Steve Dobrogosz, Anna Christoffersson

Exempel 3:
Upphovsuppgift:
Lars-Erik Larsson

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Anmärkningar om manifestationen / Felstavat namn i den föredragna källan.

Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Ingen agent namngiven i upphovsuppgiften

Återge en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften, RDA 2.4.1.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphovsuppgift: framförda av folkmusiker från Dalarna

Upplageuppgift

Kärnelement

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Limited edition

Exempel 2:
Upplageuppgift:
Limiterad edition

Exempel 3:
Upplageuppgift:
Andra upplagan
I källan: Andra upplagan

Exempel 4:
Upplageuppgift:
2. uppl.
I källan: 2. uppl.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Librispraxis: Om en ljudupptagning har försetts med såväl det utgivande företagets namn som namnet på en underavdelning av detta företag, ett handelsnamn eller märkesnamn (dvs. skivmärke, etikett, label) som används av detta företag, återge det utgivande företagets namn som utgivare.

Skivmärke anges under Utgivningsnummer, se Identifikator för manifestationen.

Exempel 1:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Rainbow Records

Exempel 2:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
Grammofon AB Electra

Exempel 3:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
New York : RCA Victor

Exempel 4:
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning:
London : Decca

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Anmärkning om manifestationen / Anmärkning om utgivningsuppgift. Observera dock att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

Librispraxis: För ljudinspelningar, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår eller p-år, även om det är samma årtal som utgivningstiden, se Copyrightår.

Distributionsuppgift

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Copyrightår

Librispraxis: För ljudinspelningar kan du vid behov ange copyrightår eller produktionsår (p-år) även om det är samma år som utgivnings-/distributionstiden. Om flera copyrightår förekommer i manifestationen ange det senaste copyrightåret. Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Exempel 1:
Copyright / Copyright / Datum:
©2017

Exempel 2:
Copyright / Copyright / Datum:
℗2017

Omfång

Kärnelement

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för musikinspelningar på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd till exempel CD eller LP istället för ljudskiva.

Mått

Librispraxis: Ange mått för CD endast om det avviker från standardmåttet 12 cm.

Speltid

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 CD (1 tim., 12 min.)

Exempel 2:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 LP (38 min.)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Speltid / Speltid / Värde: 011200

Övriga fysiska detaljer

Exempel 1:
Övriga fysiska detaljer:
mono

Exempel 2:
Övriga fysiska detaljer:
stereo

Serieuppgift

Librispraxis: För utgivna fysiska ljudinspelningar är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkning

Innehållsförteckning

Vid behov, gör anmärkning om ingående titlar. En enkel innehållsförteckning utan separata egenskaper för titel och upphov rekommenderas. Anmärkningen kan du formatera med ISBD-interpunktion eller klistra in direkt från en webbsida. Katalogiserande organisation avgör om stora och små bokstäver accepteras som de är angivna i en befintlig beskrivning.

Läs mer om ISBD.

Exempel 1:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Symfoni, nr 1, op. 45, d-moll ; Serenad, op. 36, d-moll

Exempel 2:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Ge mej din hand -- Våld -- Varför e Sverige så kallt? -- Rockin' chair -- Dig it -- En del och andra -- Enighet -- Håll ut

Ange olika mixar och versioner inom parentes efter låttiteln:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Gett off
Upphovsuppgift: Prince and the New Power Generation
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Gett Off (Single Remix) -- Gett Off (Houstyle) -- Violet The Organ Grinder -- Gett Off (Flutestramental) -- Gangster Glam -- Clockin' The Jizz (Instrumental) -- Gett Off (Extended Remix)

Har titel / Titel / Huvudtitel: My favorite things (The stereo & mono versions)
Upphovsuppgift: John Coltrane
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: My Favorite Things (mono version) -- Everytime We Say Goodbye (mono version) -- Summertime (mono version) -- But Not For Me (mono version) -- My Favorite Things (stereo version) -- Everytime We Say Goodbye (stereo version) -- Summertime (stereo version) -- But Not For Me (stereo version)

För samlingsutgåvor, redovisa exekutörer.

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Don't Deceive Me / Fats Domino -- Cheatin' Woman / Frankie Ford -- Honey Hush / Joe Turner -- Diddy-Y-Diddy-O / Roy Brown -- Whirlaway / Allen Toussaint -- Cha Dooky Doo / Art Neville -- Real Gone Party / Ruth & Al -- Chickee Wah Wah / Bobby Marchan -- There'll Be No Backin' Out / Mickey & Sylvia -- That's All I Need To Know / Sam Cooke -- Carry On / Jerry Byrne

Om det finns flera titlar av samma upphovsperson, ange dem tillsammans med upphovspersonen efter:

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: That's All I Need To Know ; When a boy falls in love / Sam Cooke --

Medföljande material

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-09-15