Övriga uppgifter för Bestånd

Vissa egenskaper under Bestånd används mer sällan. Här listar vi de egenskaperna.

Lägga till fler egenskaper

Du kan lägga till fler egenskaper förutom de som finns i mallen. Observera att vissa egenskaper ska ligga inom Har komponent, andra egenskaper ligger utanför Har komponent.

Adminmetadata i Bestånd

Adminmetadata i bestånd behöver vanligen inte läggas till eller ändras.

Det är möjligt att lägga till Katalogisatörens anmärkning (599 #a)

Egenskaper under Har komponent

För att lägga till egenskaper under Har komponent / Bestånd, klicka på plustecknet - Lägg till egenskaper - vid Har komponent / Bestånd.

Anmärkning om beståndet

Lägg in en allmän anmärkning om beståndet under Har komponent / Bestånd. Klicka på plustecknet - Lägg till egenskaper - vid Har komponent / Bestånd.

Libris format

Har komponent / Bestånd:

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 852 #z

Exempel 1:
Har komponent / Bestånd

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Med dedikation av författaren

Exempel 2:
Har komponent / Bestånd

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Sidorna 7-8 saknas

Del av materialet som avses

Del av material som avses används när det finns behov av att specificera vilka delar, volymer eller liknande som beståndet avser.

Lägg till egenskap under Har komponent / Bestånd. Sök fram och lägg till Del av materialet som avses. Tryck Enter - Lägg till entitet. Välj Skapa lokal entitet. Välj Resurs. Lägg till egenskaper under Resurs. Sök fram och lägg till Benämning.

Libris format

Har komponent / Bestånd:

 • Del av materialet som avses / Resurs / Benämning

MARC21

 • 852 #3

Har komponent / Bestånd / Del av materialet som avses / Resurs / Benämning: Del 3

Har komponent / Bestånd / Hyllplacering (Avdelning, samling): MAG
Del av materialet som avses / Resurs / Benämning: Volym 1-6

Exemplarstatus

 • Exemplarstatus (852 #i)
  Tryck Enter eller klicka på plustecknet vid Exemplarstatus - Lägg till exemplarstatus. Ett antal vanliga termer finns att länka till.

Libris format

Har komponent / Bestånd:

 • Exemplarstatus

MARC21

 • 852 #i

För att lägga in andra termer, välj Skapa lokal entitet. Välj Lägg till egenskap under Exemplarstatus, klicka på plustecknet och välj Benämning.

Unik exemplarbeteckning (streckkod)

Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar. Kan vid behov användas för att identifiera enstaka exemplar etc.

Libris format

 • Unik exemplarbeteckning (streckkod)

MARC21

 • 852 #p

Exemplarnummer

Anges med bokstav eller siffra (t.ex. A, B, 1, 2) eller, då flera exemplar med samma uppställningssignum skall anges, med intervall (t.ex. A-C, 1-4 etc.).

Libris format

 • Exemplarnummer

MARC21

 • 852 #t

Exempel 1:
Exemplarnummer:
A

Exempel 2:
Exemplarnummer
: A-B

Använda URI

Kan användas för att ange länk till webbplats för enhet, samling etc. på vilken bibliotekets exemplar är placerat.

Libris format

 • URI

MARC21

 • 852 #u

Underordnad institution/enhet

Används för kod eller namn på institution/enhet, när "Innehas av" är en samlingssigel (t. ex. Lx, Lix). Motsvarar 852 #9 i MARC21.

Fler egenskaper

Du kan också söka upp och lägga till:

 • Tidigare hylluppställning (852 #d)
 • Precisering av hyllplacering (852 #g)
 • Prefix för lokalsignum (852 #k)
 • Suffix för lokalsignum (852 #m)
 • Exemplarets fysiska tillstånd (852 #q)
  Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd. Kan vid behov användas för att beskriva t.ex. särskilda fysiska defekter hos exemplaret etc.

Egenskaper utanför Har komponent

Det går att lägga till ytterligare egenskaper utanför Har komponent. Använd plustecknet i verktygsmenyn - Lägg till egenskaper under Bestånd. Sök fram och lägg till egenskaperna.

Anmärkning

Del av materialet som avses, utanför Har komponent

Används när det finns behov av att specificera vilka delar, volymer eller liknande som beståndet avser.

Egenskapen Del av materialet som avses kan du vid behov använda även utanför Har komponent. Använd samma konstruktion som under Del av materialet som avses under Har komponent.

Villkor för användning och åtkomst

Om uppgiften om villkor för användning och åtkomst gäller lokala villkor, ange detta under Bestånd.

Om uppgiften om villkor för användning och åtkomst gäller lokala villkor för en digital resurs, ange detta under Tillhörande media, under Bestånd.

Sök fram och lägg till Villkor för användning och åtkomst. Tryck Enter (välj Lägg till entitet). Länka till något av:

 • Restriktioner för åtkomst
 • Fritt tillgänglig
 • Öppen tillgång

Välj sedan Lägg till entitet. Skapa lokal entitet och välj Användningsvillkor. Skriv in lämplig fras under Benämning.

Libris format

 • Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning

MARC21

 • 506 #a #u

Exempel lokala villkor

Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor: Restriktioner för åtkomst - [länka]
Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning:
För beställning: kontakta Handskrifter & specialsamlingar

Det går också att lägga till följande egenskaper under Villkor för användning och åtkomst:

 • Tillståndsgivare (506 #b)
 • Fysiska omständigheter (506 #c)
 • Godkända användare (506 #d)
 • Laglig grund för restriktion (506 #e)
 • Standardiserad terminologi för åtkomstbegränsning (506 #f)
 • Dela av materialet som avses (506 #3)

Lokala ämnesord och lokal klassifikation

Under egenskapen Lokala ämnesord/rubriker (övriga) finns möjlighet att lägga in lokala ämnesord och lokal klassifikation i beståndsposten. Men, lägg i första hand ämnesord och klassifikation i beskrivningen av verket, under Instans av / Verk (inte i Bestånd).

För anvisningar om klassifikation se Klassifikation i Libris.

För anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form i Libris.

Libris format

 • Lokala ämnesord/rubriker (övriga) / Kod
 • Lokala ämnesord/rubriker (övriga) / Benämning

MARC21

 • 698 #a #b

Lokala ämnesord /rubriker (övriga / Benämning: [Bibliotekets lokala ämnesord]

Medverkan och funktion

Här kan du ange agenter som hör samman med exemplar, till exempel tidigare ägare. Ange också funktion för agenten. Se exempel i anvisningarna för Medverkan och funktion under Bestånd (Äldre tryck).

Länka till agenten i första hand. Det går också att skapa en lokal entitet för en agent. Ange också funktion för agenten. Se generell information om Agenter i Libris.

Sammanfattning av innehåll

Kan användas för sammanfattning av innehåll som endast är av lokalt intresse. För övriga sammanfattningar, se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Lägg till egenskaper under Bestånd. Välj Sammanfattning av innehåll. Tryck Enter eller klicka på lägg till sammanfattning. Lägg in sammanfattningen under Benämning.

Det är också möjligt att ange följande egenskaper:

 • Utförligare anmärkningstext (520 #b)
 • Instans som åsatt anmärkning/etikett (520 #c)
 • URI (520 #u)

Libris format

 • Sammanfattning av innehåll / Benämning

MARC21

 • 520 #a

Förvärvsuppgifter

Lägg till egenskaper under Bestånd. Välj Förvärvsuppgifter. Tryck Enter eller klicka på Lägg till förvärvsuppgifter. Välj Skapa lokal entitet. Välj Lägg till egenskap under den lokala entiteten Förvärvsuppgifter. Lägg till en eller flera egenskaper.

Libris format

 • Förvärvsuppgifter
 • / Förvärvskälla (541 #a)
 • / Adress (541 #b)
 • / Förvärvsätt (541 #c)
 • / Förvärvsdatum (541 #d)
 • / Ägare (541 #f)
 • / Anskaffningspris (541 #h)
 • / Sekretessbelagd information (541 indikator 1)
  Ifylld ruta: 0 = sekretessbelagd, Ej ifylld ruta: 1 = ej sekretessbelagd

MARC21

 • 541 -/- #a #b #c #d #f #h

Förvärvsuppgifter / Förvärvssätt: Gåva
Förvärvsuppgifter / Förvärvskälla: Anna Andersson
Förvärvsuppgifter / Förvärvsdatum: 1947

Accessionsnummer

Accessionsnummer hör till förvärvsuppgifterna men ska ligga i en separat egenskap. Vill du lägga in både Accessionsnummer och till exempel Förvärvssätt och Förvärvskälla ska du alltså lägga in två separata Förvärvsuppgift, en med endast Accessionsnummer och en med Förvärvssätt och Förvärvskälla.

Lägg till egenskaper under Bestånd. Välj Förvärvsuppgifter. Tryck Enter eller klicka på Lägg till förvärvsuppgifter. Välj Skapa lokal entitet. Välj Lägg till egenskap under den lokala entiteten Förvärvsuppgifter. Lägg till Identifikator och välj sedan typ Accessionsnummer och skriv in uppgiften under Värde.

Libris format

 • Förvärvsuppgifter / Identifikator / Accessionsnummer / Värde

MARC21

 • 541 -/- #e

Förvärvsuppgifter / Identifikator / Accessionsnummer / Värde: 1975/132

Historik ägare

För anvisningar och exempel på ägarhistorik, se Ägarhistorik på sidan Bestånd (Äldre tryck).

Libris format

 • Ägarhistorik

MARC21

 • 561 #a

Identifiering av exemplar

Egenskapen används för att identifiera ett visst exemplar eller en viss kopia/version, av framförallt antikvariskt material och äldre tryck.

För anvisningar och exempel, se Identifiering av exemplar eller version på sidan Bestånd (Äldre tryck).

Libris format

 • Har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version / Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
 • / Igenkänningstecken (562 #a)
 • / Identifiering av exemplar (562 #b)
 • / Identifiering av version (562 #c)
 • / Presentationsformat (562 #d)
 • / Antal exemplar (562 #e)
 • / Del av materialet som avses / Resurs / Benämning (562 #3)
  Lägg till egenskap under Har komponent / Bestånd. Sök fram och lägg till Del av materialet som avses. Tryck Enter - Lägg till entitet. Välj Skapa lokal entitet. Välj Resurs. Lägg till egenskaper under Resurs. Sök fram och lägg till Benämning.


MARC21

 • 562 #a #b #c #d #e #3

Bokband

För anvisningar och exempel på uppgifter om bokband, se Bokband på sidan Bestånd (Äldre tryck).

Libris format

 • Har lokal anmärkning: Bokband / Benämning

MARC21

 • 563 #a

Åtgärd

Exemplarspecifik egenskap för information om åtgärder avseende behandling, bevarande m.m.

Libris format

 • Har lokal anmärkning: Åtgärd / Benämning
 • Har lokal anmärkning: Åtgärd / Del av materialet som avses / Resurs / Benämning (583 #3)
  Lägg till egenskap under Åtgärd. Sök fram och lägg till Del av materialet som avses. Tryck Enter - Lägg till entitet. Välj Skapa lokal entitet. Välj Resurs. Lägg till egenskaper under Resurs. Sök fram och lägg till Benämning.
 • Har lokal anmärkning: Åtgärd / Sekretessbelagd information (indikator 1)
  Ifylld ruta: 0 = sekretessbelagd, Ej ifylld ruta: 1 = ej sekretessbelagd


MARC21

 • 583 -/- #3 #a

Exemplarinformation

Kan användas för specifik information om exemplar, t.ex. i samband med förvärv och lån. Kan också användas för att hålla ihop information om huvudpublikation och bihang. Med huvudpublikation menas här den publikation som bihanget hör till.

Observera att uppgifterna inte blir sökbara i nuvarande version av Libris webbsök.

Har exemplarinformation - huvudpublikation etc. (876)

 • Internt exemplarnummer (876 #a)
 • Ogiltigt/makulerat intern exemplarnummer (876 #b)
 • Förvärvspris (876 #c)
 • Förvärvsdatum (876 #d)
 • Förvärvskälla (876 #e)
 • Begränsningar för användning (876 #h)
 • Tillfällig placering (876 #l)
 • Unik exemplarbeteckning (streckkod) (876 #p)
 • Ogiltig/makulerad intern exemplarbeteckning (876 #r)
 • Exemplarnummer (876 #t)
 • Katalogisatörens anmärkning (876 #x)
 • Offentlig anmärkning (876 #z)
 • Del av materialet som avses (876 #3)
  Se instruktion under Del av material som avses
 • Underordnad institution/enhet (876 #9)

Har exemplarinformation - bihang etc. (877)

 • Internt exemplarnummer (877 #a)
 • Ogiltigt/makulerat intern exemplarnummer (877 #b)
 • Förvärvspris (877 #c)
 • Förvärvsdatum (877 #d)
 • Förvärvskälla (877 #e)
 • Begränsningar för användning (use) (877 #h)
 • Tillfällig placering (877 #l)
 • Unik exemplarbeteckning (streckkod) (877 #p)
 • Ogiltig/makulerad intern exemplarbeteckning (877 #r)
 • Exemplarnummer (877 #t)
 • Katalogisatörens anmärkning (877 #x)
 • Offentlig anmärkning (877 #z)
 • Del av materialet som avses (877 #3)
 • Underordnad institution/enhet (877 #9)

Lokalt definierade beståndsfält

 • Lokalt definierat beståndsfält (948)
  Lokalt definierade delfält och indikatorer kan läggas till:
  - a-z, A-Z samt 0-9 enligt lokal definition.
  - Indikator 1 (0-9) enligt lokal definition.
  - Indikator 2 (0-9) enligt lokal definition.
 • Lokalt definierat beståndsfält (949)
  Samma val som under Lokalt definierat beståndsfält (948).

Flera exemplar

För att beskriva flera exemplar inom ett bestånd, använd Klicka på plustecknet vid Har komponent.

Vill du kopiera det tidigare beståndet kan du istället använda Duplicera entitet vid Bestånd. Klicka på de tre prickarna i menyn vid Bestånd och välj Duplicera enhet.

Det nya beståndet ligger under Har komponent och det går endast att hålla ihop de uppgifter som finns att lägga till där. Ange uppgifterna för respektive exemplar inom respektive Bestånd.

Ett nytt Bestånd läggs till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2023-12-04