Instans - Affischer

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna först och främst från affischen. I andra hand från valfri källa.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Instanstyp

Obligatoriskt

För affischer är instanstypen Tryck.

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt: Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

  • Välj ”omedierad” för tryckta affischer.

Bärartyp

Obligatoriskt

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

  • Välj ”ark” för tryckta affischer.

Titel

Kärnelement

Ange titeln på affischen i egenskapen Huvudtitel. Eventuell undertitel ska du ange i egenskapen Övrig titelinformation.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Badortens dag
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Strömstad 17-18 juli

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Stor fest- och gala-föreställning
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: till firande av Bellmansdagen givfes en Bellmansfest

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Stort ungdomsmöte anordnas under midsommarhelgen vid Sannahed
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: med början midsommarafton kl.7 och midsommardagen kl.1 e. m.

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Den javanesiska dockan
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Teatern -turné
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
(d.v.s. 3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)
För anvisningar om filering se Filering av titel.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Ange upphovsuppgiften så som den är skriven på affischen.

Ta i första hand med konstnär samt tydlig utgivande/beställande institution om sådan finns. Övriga namn på affischen, exempelvis regissör och medverkande skådespelare, räknar du upp i ett anmärkningsfält.

Ange upphovsuppgiften, t.ex konstnärens namn, inom klammer i de fall uppgiften inte förekommer på affischen men är känd. Om uppgiften är osäker, ange den istället i en anmärkning.

Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Exempel 1:
Upphovsuppgift:
Klarqvist

Exempel 2:
Upphovsuppgift:
Aage Rasmussen ; Danske Statsbaner

Exempel 3:
Upphovsuppgift:
[Einar Nerman]

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Ange utgivningsort, utgivare och utgivningsår. I de fall du hämtar uppgiften från annan källa än affischen ska du ange uppgiften inom klammer. Om uppgiften är osäker, avsluta med ett frågetecken.

Utgivningsort

Ange orten så som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd, ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt så som det är skrivet i källan. När utgivaren är okänd, ange ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningstid

Säkert eller troligt år

Om utgivningsåret är säkert eller troligt, använder du Utgivning / Primär utgivning. Ändra i mallen och ta bort Huvudsakligt tillgängliggörande.

I de fall årtalet ska klamras gör du det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså i dessa fall i två egenskaper: År och Datum.

Ett utgivningsår

Libris format

  • Utgivning / Primär utgivning

    Ange Land, Plats, Agent, År, och vid behov Datum.
    I de fall årtalet ska klamras görs det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

  • 264_/1 #a #b #c
  • 008/06
  • 008/15-17

Säkert eller troligt år

Exempel 1. Utgivningstiden är 1910:
Utgivning / Primär utgivning / År:
1910

Exempel 2. Utgivningstiden är 1939, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1939]
Utgivning / Primär utgivning / År: 1939

Exempel 3. Utgivningstiden är troligen 1827, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1827?]
Utgivning / Primär utgivning / År:
1827

Osäkert år

Om utgivningsåret är osäkert, utforma uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2. Länk till annan webbplats. Då används Utgivning / Utgivning i kombination med Huvudsakligt tillgängliggörande.

Osäkert år

Exempel 1. Året är någonstans mellan 1860 och 1895:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[mellan 1860 och 1895?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År:
1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum:
1895
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum:
osäkert årtal

Exempel 2. Utgivningstiden är 1971 eller 1972:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[1971 eller 1972]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1971
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1972
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Tillverkningsuppgift

KB-praxis för affischer är att ange ort och tryckeri när uppgiften är känd.

Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning: Falun
Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning: Lindarnas tryckeri

Omfång

Kärnelement

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med termen affisch.

Omfång: 1 tryckt affisch

Mått

Ange höjd x bredd avrundat uppåt till närmaste centimeter (cm). Om måttet ska vara mer precist kan du ta med en decimal.

Mått / Mått / Benämning: 100 x 70 cm

Färginnehåll och Övriga fysiska detaljer

Skriv "färg" i egenskapen Övriga fysiska detaljer i de fall affischen är tryckt i färg.

Egenskapen kan även anges som länkad entitet. I stillbildsmallen finns entiteten Svartvit inlagd. Ändra vid behov till Flera färger eller till En färg.

I de fall affischen är tryckt med svart tryck på färgat papper, behåll länkning till Svartvit. Lägg till en anmärkning om att affischen är tryckt på färgat papper..

Exempel 1. Affischen är i flerfärgstryck:
Anmärkning: [gör ingen anmärkning om färg]
Övriga fysiska detaljer: färg
Färginnehåll: Flera färger [länka]

Exempel 2. Affischen är tryckt med svart tryck på vitt papper:
Anmärkning: [gör ingen anmärkning om färg]
Övriga fysiska detaljer: [används inte]
Färginnehåll: Svartvit [länka]

Exempel 3. Affischen är tryckt med svart tryck på färgat papper:
Anmärkning: Svart tryck på gult papper
Övriga fysiska detaljer: [används inte]
Färginnehåll: Svartvit [länka]

Exempel 4. Affischen är tryckt med rött och svart tryck på vitt papper:
Anmärkning: Rött och svart tryck på vitt papper
Övriga fysiska detaljer: färg
Färginnehåll: En färg [länka]

Exempel 5. Affischen är tryckt med brunt tryck på vitt papper
Anmärkning: Brunt tryck på vitt papper
Övriga fysiska detaljer: färg
Färginnehåll: En färg [länka]

Genre/form MARC21-kod (instans)

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder. Länka till entiteten ”Affisch eller poster” (Kod: k) som finns under rubriken ”Särskild bärarbeteckning för bilder”. Ta bort ”bild” om du använder stillbildsmallen.

Anmärkning

Lägg till ”Bildaffisch” eller ”Textaffisch” i en anmärkning. Det här påverkar sökbarheten i Libris webbsök men kommer förhoppningsvis att bli överflödigt framöver.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Bildaffisch

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Textaffisch

I vissa fall finns det mer text på affischen som du bör ta med i beskrivningen. Om texten inte ingår i titeln eller undertiteln, skriv in den som en anmärkning. Markera med citattecken.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: "Du måste avstå från kräftor om du icke röstar NEJ den 27 Augusti"

Produktionsmetod

KB-praxis är att använda "plantryck" för affischer.

Produktionsmetod / Benämning: plantryck

Bärande material

För affischer är papper i regel det bärande materialet. Det är redan inlagt i stillbildsmallen.

Bärande material: papper [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-09-25