Instans - Mångspråk

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. Här hittar du anvisningar för vad du ska tänka på när du katalogiserar resurser med icke-latinsk skrift.

Enligt RDA ska bestämda element som tillhör manifestationen (motsvaras i Libris av egenskaper som tillhör instansen) anges på det språk och i den skriftart som de förekommer i källan varifrån de hämtas. För komplett lista på dessa element, se RDA 1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Ange egenskaperna i originalskrift och komplettera med romanisering.

Automatiserad romanisering

Från och med version 1.29 finns det i Libris stöd för att automatiskt romanisera vissa egenskaper. Den nya funktionen innebär även att 880-fält återigen skapas vid konverteringen till MARC.

För mer information, se Automatiserad romanisering.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Fram till Libris version 1.28 behövde du ange romaniseringsschema i Systemteknisk anmärkning.

Från och med version 1.29 språktaggas de egenskaper som romaniseras med den automatiserade funktionen automatiskt. Du behöver därför inte längre ange romaniseringsschema.

I vissa fall kan du ändå behöva ange information om romaniseringsschema. Använd då Katalogisatörens anmärkning. För exempel på när du kan behöva ange romaniseringsschema, se rubriken Vad gör jag om jag inte behärskar språket? längre ner på sidan.

Titel

Kärnelement

Ange manifestationens titel i originalskrift.

Librispraxis: Komplettera med titeln i romaniserad form.

Från och med version 1.29 ska du inte längre ange titeln i originalskrift som varianttitel.

Skrivriktning

För språk som skrivs från höger till vänster, kontrollera att skrivriktningen stämmer och ändra vid behov.

För att ändra skrivriktning, högerklicka inne i fältet, välj Skrivriktning och välj sedan Höger till vänster.

När du sparar kommer texten att vänsterjusteras automatiskt men skrivriktningen blir ändå korrekt.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Ange upphovsuppgiften i originalskrift.

Librispraxis: Komplettera med upphovsuppgiften i romaniserad form.

Medverkan och funktion i instans

Upplageuppgift

Kärnelement

Ange upplageuppgiften i originalskrift.

Librispraxis: Komplettera med upplageuppgiften i romaniserad form.

Ugivningsuppgift

Kärnelement

Ange utgivningsort och utgivarnamn i originalskrift.

Librispraxis: Komplettera med utgivningsort och utgivarnamn i romaniserad form.

Serieuppgift

Kärnelement

Ange serieuppgiften i originalskrift.

Librispraxis: Komplettera med serieuppgiften i romaniserad form.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2024-06-04