Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

Här hittar du olika exempel på hur du ska göra om du har behov av att hantera resurser med icke latinsk skrift utan att behärska språket.

Uppgifter om resursen finns på ett språk du behärskar

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om resursen på ett annat språk med latinsk skriftart du behärskar (i själva resursen eller på annat ställe).

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Verk och uttryck:

 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska.
 • Varianttitel: Ange titeln på språket i latinsk skrift som varianttitel med typanmärkning, t.ex. Engelsk titel från kolofon.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Serieuppgift: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Översättning med belagd originaltitel

Du vet vilket språk resursen är på och du hittar uppgifter om att resursen är en översättning och kan belägga originaltiteln.

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå.
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas.

Verk och uttryck:

 • Har titel: Ange originaltiteln.
 • Primär medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.
 • Medverkan: Länka (om möjligt) till en befintlig agent och ange den annars som lokal entitet.

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn (om sådan finns).
 • Huvudtitel: Ange: "[Originaltiteln] på ..." och komplettera med språket, t.ex. På äventyr med Pettson och Findus på burmesiska.
 • Upphovsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Utgivningsuppgift: Ange uppgiften. Om du hittar den i en källa utanför resursen, ange den inom klammer.
 • Seriemedlemskap: Ange uppgiften om du hittar den i resursen.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Endast språk och identifikator är kända

Du vet vilket språk resursen är på men du hittar inga andra uppgifter om resursen.

Adminmetadata:

 • Beskrivningsnivå: Välj: Miniminivå
 • Katalogisatörens anmärkning: Ange: Romanisering saknas, originalskrift saknas

Manifestation (Instans):

 • Identifikator: Ange identifikatorn. Observera att om resursen saknar identifikator kan du inte registrera resursen i Libris.
 • Huvudtitel: Ange: "Titel på ..." och komplettera med språket, t.ex. Titel på burmesiska.
 • Anmärkning: Lägg till en anmärkning och ange: Titel konstruerad av katalogisatör.

Romanisera vid postimport

När du redigerar importerade poster med icke-latinsk skrift, ändra till Libris romaniseringspraxis.

Följ arbetsflödet för mångspråk men var uppmärksam på att vissa importerade poster redan innehåller både originalskrift och romanisering. Vid postimport fungerar den automatiserade romaniseringen på följande sätt:

 • Originalskrift länkas automatiskt till korrekt språk.
 • Romaniserad skrift får en generisk romaniseringsetikett eftersom de importerade posternas ursprungliga format inte innehåller information om vilket romaniseringsschema som använts.

I dessa fall är det nödvändigt att göra om romaniseringen för att vara säker på att den följer Libris romaniseringspraxis och att etiketten visar korrekt romaniseringsschema. Gör så här:

 1. Klicka på romaniseringsikonen på raden som innehåller originalskrift för att romanisera.
 2. En ny rad med romaniserad text (alt. en tom rad för de språk som saknar stöd för automatiserad romanisering) samt länk till korrekt romaniseringsschema skapas automatiskt.
 3. Ta bort raden med den generiska etiketten.

Redigera vid postimport när du inte behärskar språket

Om du har behov av att redigera en importerad post med icke-latinsk skrift utan att behärska språket, gör så här:

A. Om posten innehåller romanisering, ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange i Katalogisatörens anmärkning:

 • Romanisering ej kontrollerad

Ta bort anmärkningen om du kontrollerar och ändrar romaniseringen vid senare tillfälle.

B. Om posten enbart innehåller originalskrift, ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange i Katalogisatörens anmärkning:

 • Romanisering saknas

Ta bort anmärkningen om du kontrollerar och ändrar romaniseringen vid senare tillfälle.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-11
Publicerad:
2024-06-05