Verk - Skolböcker

Språk

Läroböcker i främmande språk till och med gymnasienivå beskrivs utifrån det språk de lär ut. En engelsk skolgrammatik länkas till språket engelska även om den instruerande texten är på svenska.

Genre/form

Genre/form: Länka till genre/formtermen Läromedel - saogf.

Genre/form: Läromedel - saogf [länka]

Klassifikation

DDK-klassifikation

SAB-klassifikation

Skolböcker klassificeras på ämnet, utan tillägget ,u, till exempel Fc för skolböcker i svenska. Det gäller även bredvidläsningsböcker.

Läs om definitionen av Bredvidläsningsböcker.

Ämne

Målgrupp

Det viktigaste vid katalogisering av skolböcker är att ange målgrupp. Det görs på två sätt:

 1. Målgrupp: Länka till "Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c".
  Det är normalvärdet för alla skolböcker, oavsett nivå.
 2. Målgruppsanmärkning: Gör en mer detaljerad målgruppsanmärkning. Anmärkningen utgår ofta från publikationens egen formulering:
 • För elever med lässvårigheter på högstadiet och gymnasieskolan
 • För grundskolans senare skede
 • För grundskolans år 4, 5, 6
 • För gymnasieskolan
 • För gymnasieskolan (inkl. komvux)
 • För gymnasieskolan och komvux
 • För gymnasieskolan och vuxenundervisning
 • För gymnasieskolans kursplan 2000
 • För lågstadiet
 • För årskurs 1, 2, 3 [i boken: För årskurs 1-3]
 • För årskurs 6
 • För årskurs 7, 8, 9 [i boken: För årskurs 7-9]
 • För förskoleklass och årskurs 1, 2, 3
 • För omvårdnads- samt barn- och fritidsprogrammet.

Bredvidläsningsböcker

Läs om definitionen av Bredvidläsningsböcker.

Målgrupp

Länka till "Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c".

Genre/form

Litterär genre (under Genre/form): Länka till "Ej skönlitteratur - Kod: 0" (MARC21: fält 008).

Klassifikation

Klassificera på det ämne de utgör bredvidläsning i. Bredvidläsningsböcker i svenska och andra språk klassificeras på det språk de är bredvidläsning i. Det gäller även om texten är översatt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15