Instans - Skolböcker

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva, till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

Flerbandsverk

Den flerpostmetodik som rekommenderats i Libris 2002-2008 används fortfarande för skolböcker. Ange titel, delbeteckning och deltitel (motsvarande MARC21 245 #a. #n, #p).

För beskrivning av formatet i Libris katalogisering, se Titlar på delar, sektioner eller supplement.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15