Läromedel

Dessa anvisningar gäller för alla läromedel och skolböcker oavsett nivå och stadium. Med läromedel avses resurser för lärande och undervisning för alla nivåer, från förskola till vuxenundervisning och särskola.

Läromedel (t.ex. textböcker) i ämnen utom språk

Klassificeras på respektive ämne:

Pixel : matematik. 2A, Grundbok

Deweyklassifikation: 510 (Matematik)

Läromedel (t.ex. textböcker) i språk

Läromedel för inlärning av:

  • det egna modersmålet
  • andraspråk
  • främmande språk

Klassificeras på språket + 8 med indelningar från tabell 4. Observera att nummer med tillägget 8 finns färdigbyggda för vissa språk. Även för dessa språk kan mer specifika indelningar under 8 från tabell 4 användas.

Exempel 1:
Svenska i dag

Deweyklassifikation: 439.78 (Svenska språket - tillämpat språkvetenskap)

Exempel 2:
Kom i gång! : svenska som andraspråk

Deweyklassifikation: 439.7824 (Svenska språket - tillämpat språkvetenskap - andraspråksinlärning)

Exempel 3:
Deutsch Optimal / Gun Skärbäck, Nils Johansson

Deweyklassifikation: 438.24397 (Standardtyskt språkbruk - andraspråksinlärning - svensktalande)

Övningsböcker/arbetsböcker och facit

Övningsböcker/arbetsböcker och facit i ämnen utom språk klassificeras på respektive ämne + T1--076.

Övningsböcker/arbetsböcker och facit i språk klassificeras på språket + 8 med underindelningar från T-4 + T1--076.

När man lägger till 8 (Standardspråk) från tabell 4 och vill lägga på en standardindelning direkt efter lägger man till en extra nolla, alltså + 0076. Den extra nollan behövs inte när man gått vidare till T4--824 (Strukturellt förhållningssätt till språkfärdighet för personer med ett annat modersmål) eller någon annan indelning av -8 i tabell 4.

Exempel 1:
Svenska i dag. 8, Övningsbok

Deweyklassifikation: 439.780076 (Svenska språket - tillämpat språkvetenskap - uppgifter och övning)

Exempel 2:
Spotlight. 6, Workbook

Deweyklassifikation: 428.24397076 (Engelska språket - tillämpat språkvetenskap - andraspråksinlärning - svensktalande)

Exempel 3:
Pixel : matematik. 5, Facit

Deweyklassifikation: 510.76 (Matematik - uppgifter och övning)

Lärarhandledningar och annat material för läraren

Se även Publikationer om utbildning och undervisning i ett ämne.

Förskolan till och med årskurs 6 (primärutbildning)

372.3, 372.5-372.8 med tillägg 044.

Exempel 1:
Kom och läs!. Lärarhandledning

Deweyklassifikation: 372.6044 (Primärutbildning - språkkunskaper - utbildning)

Exempel 2:
Matte Direkt. Safari. 2B, Lärarhandledning

Deweyklassifikation: 372.7044 (Primärutbildning - matematik - utbildning)

Årskurs 7 till och med gymnasiet (sekundärutbildning)

Klassificeras på respektive ämne + T1-0712. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel 1:
Matte Direkt. 7, Lärarhandledning

Deweyklassifikation: 510.712485 (Matematik - sekundärutbildning - Sverige)

Exempel 2:
Religion. D3, Lärarhandledning

Deweyklassifikation: 200.712485 (Religion - sekundärutbildning - Sverige)

Komvux, Sfi etc. (vuxenutbildning)

Klassificeras på respektive ämne +T1-0715.

Samspråk 1 : lärarhandledning

Deweyklassifikation: 439.70715

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-11-08