Utbildning och undervisning i ett visst ämne­­­

Dessa anvisningar gäller alla aspekter av utbildning och undervisning, inklusive pedagogik och pedagogisk metodik.

Publikationer om utbildning och undervisning i ett visst ämne, utom språk

Allmänt

Klassificera på respektive ämne + T1-071. Vid behov kan 0 + geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel 1:
Learning through teaching mathematics : development of teachers' knowledge and expertise in practice

Deweyklassifikation: 510.71 (Matematik - utbildning)

Exempel 2:
Researching mathematics education in South Africa : perspectives, practices, and possibilities

Deweyklassifikation: 510.71068 (Matematik - utbildning - ledning)

Förskolan till och med årskurs 6 (primärutbildning)

Klassificera på respektive avdelning under 372.3-372.8, t.ex. matematik 372.7.
044 från tilläggstabell under 372.3-372.8 kan läggas till för undervisning.

Vägar till matematiken : att arbeta med barn 5-7 år

Deweyklassifikation: 372.7044 (Matematik - undervisning - primärutbildning)

Årskurs 7 till och med gymnasiet (sekundärutbildning)

Klassificeras på respektive ämne + 0712 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Matematikmetodik på högstadiet

Deweyklassifikation: 510.712 (Matematik - undervisning - sekundärutbildning)

Högre utbildning

Klassificera på respektive ämne + T1-0711. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel 1:
Enhancing university mathematics : proceedings of the First KAIST International Symposium on Teaching

Deweyklassifikation: 510.711 (Matematik - tertiärutbildning)

Exempel 2:
Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor

Deweyklassifikation: 510.711485 (Matematik - tertiärutbildning - Sverige)

Publikationer om utbildning och undervisning i ett visst språk

Allmänt

Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

Klassificeras på språket + T4-80071 (standardindelningar vid T4-8), t.ex. utbildning och undervisning i tyska 438.0071

Inspired English teaching : a practical guide for teachers

Deweyklassifikation: 428.0071 (Engelska - standardengelska - utbildning)

Breda verk om utbildning och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

Klassificeras på språket + T1-071. Vid behov kan 0 + geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Teaching and learning English worldwide

Deweyklassifikation: 420.71 (Engelska - utbildning)

Förskolan till och med årskurs 6 (primärutbildning)

Klassificeras på respektive avdelning under 372.3-372.8, t.ex. språkfärdigheter 372.6.
044 från tilläggstabell under 372.3-372.8 kan läggas till för undervisning.

Formative assessment for literacy, grades K-6 : building reading and academic language skills across the curriculum

Deweyklassifikation: 372.6044 (Språkkunskaper - undervisning - primärutbildning

Årskurs 7 till och med gymnasiet (sekundärutbildning)

Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

  • Klassificera på språket + T4-800712 (standardindelningar vid T4-8), t.ex. utbildning och undervisning i tyska på gymnasiet 438.00712

Breda verk om utbildning och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

  • Klassificera på språket + T4-0712. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Högre utbildning

Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

  • Klassificera på språket + T4-800711 (standardindelningar vid T4-8)

Breda verk om utbildning och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

  • Klassificera på språket + T1-0711, t.ex. högre utbildning i svenska 439.70711. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-18
Publicerad:
2023-11-09