Dewey på svenska bibliotek

Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Librisbibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även folk- och skolbibliotek.

KB har som mål att svenska bibliotek ska använda samma klassifikationssystem - Dewey decimalklassifikation. Det är därför intressant att följa upp utvecklingen. Det gjordes en enkätundersökning under 2014 som gick ut till de flesta bibliotek i Sverige. En ny enkät har skickats till folkbibliotek under 2016 för att se vad som hänt sedan 2014. 2019 gjordes en undersökning av folkbibliotekens hylluppställning via sökningar i bibliotekens kataloger.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-11-30