Praktiska frågor vid byte till DDK

Hur gör man för att börja med Dewey? Ta hjälp av andra bibliotek som haft samma fråga.

Skyltning och märkning av fysiska medier är varje biblioteks ansvar, men det kan vara bra att utgå från en "nationell" standard".

Arbetsgruppen för Dewey har arbetat med dessa praktiska frågor.

Kontakt: dewey@kb.se

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET