Skyltning

Tydlig skyltning i biblioteket underlättar för användarna. Färgkoder är ett sätt att åskådliggöra Deweysystemet.

Skyltprogram

Malmö stadsbibliotek har utgått ifrån Lidingö stadsbiblioteks skyltprogram och behållit de pedagogiska färgerna. De fina ikoner som Lidingö stadsbibliotek tagit fram finns det upphovsrättsliga problem med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2023-11-09