Arbetsgrupp för Dewey

Arbetsgruppen för Dewey fungerar som en referensgrupp för Svenska Deweyredaktionen. Den tar del av Svenska Deweyredaktionens arbete och planering. Arbetsgruppen träffas cirka en gång per månad via webbmöten och ett par gånger per år via längre fysiska möten.

Medlemmar

Arbetsgruppen består av personer med kompetens i Deweyfrågor från olika typer av bibliotek eller institutioner. Sammankallande är Harriet Aagaard, klassifikationsansvarig på KB och ansvarig för Svenska Deweyredaktionen.

Universitet / högskolor

Marie Hoen – Lunds universitet
Markus Nolgren – Göteborg universitet
Helena Lindblom - Umeå universitet
Henrik Wallheim - Linköpings universitet

Folkbibliotek / Skolbibliotek

Linnea Andrée – Lidingö stadsbibliotek
Elna Isaksson – Eslöv stadsbibliotek

BTJ

Maria Jörgensen

KB. Nationalbibliografin

Olof Osterman

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET