Mappning - Svenska ämnesord - DDK

Mappningar mellan Svenska ämnesord, personnamn, institutionsnamn och Dewey.

Redaktionen för Svenska ämnesord förser nya ämnesord med Deweykod sedan januari 2011. Sedan 2021 är det istället Svenska deweyredaktionen som sätter deweykoder till nya ämnesord.

Ämnesorden med mappning mot Dewey finns som sökhjälp i Svenska WebDewey samt på id.kb.se Länk till annan webbplats.

Klassifikation behöver fortsatt utveckling. Det gäller bland annat relationen Bredare Match. Ämnesord med denna relation till Dewey konverteras inte korrekt till MARC21 och förs därmed inte över till Svenska WebDewey. Ämnesord med relationen Nära Match till Dewey finns däremot i Svenska WebDewey nästa dag.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET