Mappning - Svenska ämnesord - DDK

Mappningar mellan Svenska ämnesord, personnamn, institutionsnamn och Dewey.

Redaktionen för Svenska ämnesord försåg nya ämnesord med Deweykod från januari 2011. Sedan 2021 är det istället Svenska deweyredaktionen som sätter deweykoder till nya ämnesord.

Ämnesorden med mappning mot Dewey finns som sökhjälp i Svenska WebDewey samt på id.kb.se - KB:s tjänst för länkade data.:

En eftersläpning finns. Ännu är inte alla Svenska ämnesord mappade till DDK.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-11-09