Dewey på svenska bibliotek 2014

Under januari 2014 gjordes en enkätundersökning gjordes för att ta reda på:

  • Vilket klassifikationssystem biblioteken använder
  • Vilka bibliotek som planerar att byta till Dewey och när
  • Vilka hylluppställningssystem som används

Enkäten skickades ut via Libris sändlistor på katalog- och fjärrlåneansvariga och adresserades till alla bibliotek utom skolbibliotek. Skolbiblioteken utelämnades av praktiska skäl.

Om man ser till alla bibliotek i Sverige är SAB fortfarande det klassifikationssystem som används mest.

Cirkeldiagram som visar SAB, DDK och Andra klassifikationssystem på svenska bibliotek 2014

 

Ser man enbart på universitets- och högskolebibliotek ser bilden annorlunda ut.

Cirkeldiagram som visar DDK, SAB och Andra klassifikationssystem på universitets- och högskolebibliotek 2014


Statistik 2014

Universitets- och högskolebibliotek - 103 bibliotek
DDK 66
SAB 22
Annat 15

Specialbibliotek - 59 bibliotek
DDK 6
SAB 31
Annat 22

Arkiv- och museibibliotek - 35 bibliotek
DDK 5
SAB 30
Annat 0

Sjukhusbibliotek - 30 bibliotek
DDK 0
SAB 30
Annat 5

Folkbibliotek - 207 bibliotek
DDK 6
SAB 201
Annat 0

De folkbibliotek som börjat är:
Härnösands sambibliotek
Sigtuna folkbibliotek
Sveriges depåbibliotek, Umeå

Bollebygden, Halmstad och Grubbebiblioteket (Umeå) anger att de använder både DDK och SAB för nya medier.

Bjurholm (Umeå) och Lidingö kommer att börja under 2014.

Skolbibliotek som använder Dewey är:
Kristinegymnasiet (Falun)
Sigtuna humanistiska läroverk

Planer för Dewey

De bibliotek som inte använde Dewey fick fråga om planer för att byta till Dewey. Svarsalternativ var 2014, 2015, Senare samt Inga planer (än så länge). Under 2014 planerar 1 universitetsbibliotek att byta. Folkbibliotek som planerar att byta under 2014 är redovisade ovan.

Folkbibliotek
2015 9
Senare 54
Inga planer 136

Universitets- och högskolebibliotek
2015 3
Senare 6
Inga planer 15

Specialbibliotek
2015 0
Senare 4
Inga planer 27

Arkiv- och museibibliotek
2015 2
Senare 14
Inga planer 14

Sjukhusbibliotek
2015 5
Senare 20
Inga planer 5

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET