Generella regler

Omfattar-anmärkning - vad innebär det? Det är viktigt att inte glömma de generella reglerna.

Omfattar-anmärkning (Including note)

Anmärkning som räknar upp ämnen som logiskt tillhör klassen men har snävare omfattning än begreppet som klassnumret representerar. Dessa ämnen har inte tillräckligt mycket litteratur för att berättiga ett eget nummer. Det är inte tillåtet att tillfoga standardindelningar för dessa ämnen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-18
Publicerad:
2024-06-12