Klassifikation - DDK

Här har vi samlat utbildningsmaterial i form av filmer, presentationer, övningar m.m. om Dewey decimalklassifikation (DDK).

Frågor om utbildning

Introduktion till DDK

Dewey decimalklassifikation i Sverige

Filmen ger en introduktion till hur DDK används, uppdateras och administreras.

Dewey decimalklassifikation - en introduktion

Filmen ger grundläggande kunskaper om hur DDK fungerar.

DDK - introduktion till praktisk klassificering

En lättläst introduktion till klassificering med DDK av Helena Lindblom, Umeå universitetsbibliotek.

DDK - var finns vad? En jämförelsen med SAB

Hur se DDK ut? Vilka ämnen finns var?

Sökning i Svenska WebDewey

  • Filmen Svenska WebDewey visar hur du bäst söker i systemet Svenska WebDewey. Filmen spelades in 2015 men visar principer för hur man bäst söker. Ens skillnad är att numera är 90 % översatt. En ny film kommer att spelas in när allt är översatt.
  • Dokumentet Svenska WebDewey - sökövningar tänkta att passa för de som tittat på filmen.

Grundläggande om klassificering

För att kunna klassificera med DDK behöver du både förstå hur du ska tänka när du bygger nummer/koder och kunna använda generella anvisningar och regler. Filmerna och dokumenten ger dig grundläggande kunskap om klassificering.

Nummerbyggnation Deweyklassifikation

Filmen visar nummerbyggnation i DDK och hur nummerbyggnationshjälpen kan användas. Vill du hellre läsa dig till hur du ska göra, kan du använda dig av dokumentet med samma namn.

Generella regler och anvisningar i Dewey decimalklassifikation

För att bygga nummer i DDK behöver du först förstå generella regler från DDK:s introduktion och de anvisningar som finns i Svenska WebDewey.

Tabell 1: standardindelningar

Tabell 1 kallas också standardindelningar och kan användas utan särskilt anvisning i Svenska WebDewey. För att använda Tabell 1 behöver du förstå Generella regler och anvisningar.

Tabell 2: historia och geografi

Tabell 2 används för att lägga till geografi vid nummerbyggnation.

Tabell 4, tabell 6 och 400: språkvetenskap och språk

Tabell 400 används för språk och språkvetenskap. Det går att lägga till språkvetenskapliga aspekter med T4 och olika språk med T6.

Tabell 5: etniska och nationella grupper

I tabell 5 hittar du etniska och nationella grupper som kan läggas till vid nummerbyggnation.

Skönlitteratur och litteraturvetenskap m.m.

Tabell 800 och T3A

800 och T3A används för att klassificera enskilda författares verk samt litteraturvetenskapliga verk om en författare.

Tabell 800 och T3B

800 och T3B används för klassificera av litteratur av flera författare.

Tabell T3C

Tabell 3C används för att klassificera konst och litteratur.

Juridik

För nummerbyggnation för Juridik i DDK behövs särskilda anvisningar. Nummerbyggnation för juridik görs på ett särskilt sätt, där jursdiktionen - oftast ett land - kommer efter de tre första siffrorna i koden för huvudämnet. Se även Juridik i DDK-praxis.

Presentationer och övningar från tidigare kurser

Introduktionskurser

Klassifikationskurs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-11
Publicerad:
2023-11-10