Så här fungerar Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster
  1. Metadatabyråns redaktion

    Metadatabyrån har en redaktion på Kungliga biblioteket. Redaktionen ansvarar för att informationen är uppdaterad och korrekt.

  2. Synpunkter, förslag och frågor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-24
Publicerad:
2023-11-24