200 Religion

Religion är stort ämne i DDK där det är möjligt att bli mycket specifik. En prioriteringstabell finns som hjälp att välja ämnen under 230-280 Kristendom.

230-280 Kristendom

Under 230-280 finns koder både för kristna samfund och för olika ämnen som rör kristendom.

Observera prioriteringsordningen under 230-280. Särskilda ämnen kommer först i listan. En bok av en kyrkofader som handlar om den helige Anden klassificeras på den heliga Anden, inte på 270.1 Fornkyrkan.

Exempel1:
Om den heliga Anden / vår helige fade Basileios, ärkebiskop i Kappadokien
Deweyklassifikation: 231 Gud, den helige anden

En bok om diakoni och själavård (pastoralteologi) hamnar på 253. Om det handlar om Svenska kyrkans pastoralteologi kan 284.1 Lutherska kyrkor och T2--485 Sverige läggas till.

Exempel 2:
Diakoni : reflektion och praktik / Elisabeth Christiansson Drake, Mats J. Hansson, Stig Linde [red.]
Deweyklassifikation: 253 Prästämbetet och prästens arbete (pastoralteologi)

Exempel 3:
Kallad till diakon och präst i svenska kyrkan
Deweyklassifikation: 253.341485 Lutherska kyrkan--pastoralteologi--Sverige
253.3 Kristna samfund--pastoralteologi
284.1 Lutherska kyrkor
T2--485 Sverige

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-18
Publicerad:
2024-06-12