100 Filosofi och psykologi

Här finns praxis för hur filosofer ska klassificeras.

180-190 Filosofi - historia, geografisk aspekt, biografi

Observera anmärkning under 180-190 om att klassificera kritik av enskilda filosofers tankar inom ett särskilt ämne med ämnet plus notation T1--092 från tabell 1. Alltså inte på filosofens allmänna klassifikation.

Exempel 1:
Reduktion och reflektion : en inledning till Husserls fenomenologi / Hans Ruin
Deweyklassifikation: 142.7092
142.7 Fenomenologi
T1--092

Exempel 2:
The Husserlian mind / edited by Hanne Jacobs
Deweyklassifikation: 193 Tysklands och Österrikes filosofi

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-18
Publicerad:
2024-06-12