Lathund läromedel

Här finns färdigbyggda klassifikationskoder för läromedel i de vanligaste ämnena i grund- och gymnasieskolan, uppdelade i Språk och Övriga ämnen.
För läromedel i mer specifika ämnen blir klassifikationskoden mer specifik, se till exempel Historia Sverige 1523-1809 i tabellen för Övriga ämnen nedan.

Klassifikationskoderna nedan kan även användas för läromedel (med undantag för lärarhandledningar) på andra nivåer. För lärarhandledningar på andra nivåer se Komvux etc. (vuxenutbildning).

Förkortningarna avser:

  • F-6 förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning)
  • 7-gy årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning)

Lathund språk

Översikt över DDK-koder för språk, på olika stadier i grundskola och gymnasium

Språk

Textbok
Språk + T4-8,
82, 824 + språk T6

Bredvidläsningsbok
Språk + T4-86, 864
+ språk T6

Arbetsbok, övningsbok, facit
Språk + T4-8, 82, 824
+ språk T6 + T1-076

Lärarhandledning:
F-6: 372.3-372.8 + 044;
7-gy: Språk + T1-0712
+ eventuellt geografi T2

Engelska F-6

428.24397

428.64397

428.24397076

372.6044

Engelska 7-gy

428.24397

428.64397

428.24397076

420.712485

Franska F-6

448.24397

448.64397

448.24397076

372.6044

Franska 7-gy

448.24397

448.64397

448.24397076

440.712485

Italienska F-6

458.24397

458.64397

458.24397076

372.6044

Italienska 7-gy

458.24397

458.64397

458.24397076

450.712485

Spanska F-6

468.24397

468.64397

468.24397076

372.6044

Spanska 7-gy

468.24397

468.64397

468.24397076

460.712485

Svenska F-6

439.78

439.786

439.780076

372.6044

Svenska 7-gy

439.78

439.786

439.780076

439.70712485

Svenska som
andraspråk
F-6

439.7824

439.7824

439.7824076

372.6044

Svenska som
andraspråk
7-gy

439.7824

439.7824

439.7824076

439.70712485

Svensk för invandrare
(SFI)

439.7824

439.7824

439.7824076

439.70715

Tyska F-6

438.24397

438.64397

438.24397076

372.6044

Tyska 7-gy

438.24397

438.64397

438.24397076

430.712485

Lathund ämnen

Översikt över DDK-koder för ämnen, på olika stadier i grundskola och gymnasium

Övriga ämnen

Textbok + bredvidläsningsbok
Ämne

Arbetsbok, övningsbok, facit
Ämne + T1-076

Lärarhandledning
F-6: 372.3-8 + 044
7-gy: Ämne + T1-0712
+ eventuellt geografi T2.

Biologi 7-gy

570

570.76

570.712485

Fysik 7-gy

530

530.076

530.0712485

Företagsekonomi 7-gy

650

650.076

650.0712485

Geografi F-6

910

910.76

372.891044

Geografi 7-gy

910

910.76

910.712485

Historia F-6

909

907.6

372.89044

Historia 7-gy

909

907.6

907.12485

Svensk historia
1523-1809 F-6

948.503

948.503076

372.89044

Svensk historia
1523-1809 7-gy

948.503

948.503076

948.5030712485

Kemi 7-gy

540

540.76

540.712485

Matematik F-6

510

510.76

372.7044

Matematik 7-gy

510

510.76

510.712485

Naturkunskap F-6

500

507.6

372.357044

Naturkunskap 7-gy

500

507.6

507.12485

Psykologi 7-gy

150

150.76

150.712485

Religion F-6

200

200.76

372.84044

Religion 7-gy

200

200.76

200.712485

Samhällskunskap F-6

300

300.76

372.83044

Samhällskunskap 7-gy

300

300.76

300.712485

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-11-08