Juridik

Juridik i Dewey är indelad efter olika rättsområden i 342-347. Varje rättsområde är sedan indelat i olika delområden.

Juridik är oftast kopplad till en särskild jurisdiktion. (NE: Jurisdiktionen gäller inom ett geografiskt område eller inom ett visst sakområde.) Inom 342-347 anges jurisdiktionen efter tre siffror om inga andra anvisningar finns.

Det är viktigt att följa anvisningar och mönster för hur numren ska byggas.

Exempel 1:
Skoljuridik / Viola Boström
Deweyklassifikation: 344.48507 (Skoljuridik – Sverige)
344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning
T2—485 Sverige
344.07 Utbildning

Exempel 2:
Ofullbordad : om EU:s inre marknad för tjänster och Europas produktivitetsproblem /Mårten Blix
Deweyklassifikation: 343.2407 (Reglering av näringslivet- EU)
343.2 Regionala mellanstatliga organisationer
T2--4 Europa
343.07 Reglering av näringslivet

Exempel 3 Internationell rätt:
Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt / Lennart Pålsson

Internationell rätt behandlar vilket lands rätt som ska tillämpas när två eller fler länder behandlas.
Deweyklassifikation: 340.915 (Internationell privaträtt—familjerätt)
340.9 Internationell rätt (kollisionsnormer)
346.015 Familjerätt

Exempel 4:
Rättsdogmatik : som rättsvetenskapligt perspektiv och metod / Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson.

Juridik kan också diskuteras generellt, utan att gå in på särskilda länders juridik
Deweyklassifikation: 340.1 (Rättsfilosofi och rättsteori)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-22
Publicerad:
2024-03-06