Metadata

Med metadata menar vi strukturerad information som beskriver, lokaliserar eller på annat sätt underlättar åtkomst och administration av informationsresurser. Den enklaste definitionen av metadata är "data om data". Metadata utgör viktiga beståndsdelar i bibliotekens infrastruktur. Vi behöver bra metadata när vi bygger upp samlingar, söker efter och bevarar material samt förmedlar information.

Undersidor