Pseudonymer

En pseudonym är ett fingerat namn som används av en upphovsperson eller av flera upphovspersoner tillsammans. Anledningarna till att pseudonymer används är olika. De används t.ex. av försiktighet, av blygsamhet eller för att mystifiera. Det har varierat över tid hur vanligt det har varit att använda pseudonymer.

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Individer med mer än en identitet - pseudonymer

 • Om en individ har mer än en identitet, välj namnet knutet till respektive identitet som föredraget namn för den identiteten (RDA 9.2.2.8 Länk till annan webbplats.).
 • Om en individ använder en eller flera pseudonymer (inklusive gemensamma pseudonymer), betrakta det som att individen har flera identiteter.
 • Om en individ använder både sitt verkliga namn och en eller flera pseudonymer, betrakta det som att individen har flera identiteter.
 • Observera att uppgift om att namnformen är en pseudonym alltid ska läggas inom egenskapen Beskrivning i agenten. I äldre agenter kan uppgiften ligga som ett tillägg till den auktoriserade namnformen. Följ inte den äldre formen när du skapar nya agenter. De äldre ska ändras av Auktoritetsgruppen för att överensstämma med RDA.
 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelse- och eller dödstid
 • Se även [länkas]
 • Beskrivning
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa
 • Katalogisatörens anmärkning
  Kommentarer:
  -
  Alla listade egenskaper används inte alltid. Se exempel nedan.
  - Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.
  - Om du använder egenskapen Se även ska du länka till annan agent.

MARC21

 • 100 #a #d (Första indikatorer: 0 = Namn i rak följd, 1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn)
 • 400 #a #d
 • 500 #a #d
 • 667 #a
 • 670 #a
 • 678 #a

Individ som endast använder pseudonym

Om en individ endast använder en pseudonym och inte sitt verkliga namn, välj pseudonymen som föredraget namn. Upprätta en agent som länkbar entitet med uppgift om att namnet är en pseudonym i egenskapen Beskrivning. Om personens verkliga namn är känt ska det anges som variantnamn.

Det verkliga namnet är inte känt:

Efternamn: Koppel
Förnamn: Hans
Beskrivning: Pseudonym
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Vi i villa, Hans Koppel, 2008 / Uppgift från källa: Koppel, Hans

Det verkliga namnet är känt och personen har enbart publicerat sig under pseudonym:

Efternamn: Eliot
Förnamn: George
Födelsetid och/eller dödstid: 1819-1880
Variant / Person / Efternamn: Evans / Förnamn: Mary Ann / Födelsetid och/eller dödstid: 1819-1880
Variant / Person / Efternamn: Evans / Förnamn: Marian / Födelsetid och/eller dödstid: 1819-1880
Beskrivning: Pseudonym för Mary Ann (Marian) Evans, brittisk skönlitterär författare
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Adam Bede / George Eliot, 1994 / Uppgift från källa: Eliot, George

Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - flera agenter

Upprätta flera agenter som länkbara entiteter för individer som använder flera identiteter, med se även-hänvisning mellan agenterna. Det gäller till exempel individer som använder både sitt verkliga namn och pseudonym(er) eller individer som använder flera pseudonymer.

Samla se även-hänvisningarna i agenten för det verkliga namnet, om du upprättar tre eller flera agenter för en individ. Om det saknas en agent för det verkliga namnet, samla se även-hänvisningarna i den mest kända pseudonymen.

Agent som länkbar entitet för det verkliga namnet, med se även-hänvisningar till pseudonymerna:

Efternamn: Oates
Förnamn: Joyce Carol
Födelsetid och/eller dödstid: 1938-
Se även: Smith, Rosamond, 1938- [länkas]
Se även: Kelly, Lauren, 1938- [länkas]
Beskrivning: Skönlitterär författare och kritiker. Skriver thrillers under pseudonymen Rosamond Smith. Skriver även under pseudonymen Lauren Kelly.
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Blonde / Joyce Carol Oates, 2001
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Uppgift från källa: Oates, Joyce Carol

Agent som länkbar entitet för den ena pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

Efternamn: Smith
Förnamn: Rosamond
Födelsetid och/eller dödstid: 1938-
Se även: Oates, Joyce Carol, 1938- [länkas]
Beskrivning: Pseudonym för Joyce Carol Oates
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: You can't catch me / Rosamond Smith, 1995 / Uppgift från källa: Smith, Rosamund

Agent som länkbar entitet för den andra pseudonymen, med se även-hänvisning till det verkliga namnet:

Efternamn: Kelly
Förnamn: Lauren
Födelsetid och/eller dödstid: 1938-
Se även: Oates, Joyce Carol, 1938- [länkas]
Beskrivning: Pseudonym för Joyce Carol Oates
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Tag mig, tag mig med dig, Lauren Kelly, 2005 / Uppgift från källa: Kelly, Lauren

Anmärkning om användningsområde

Observera att om personnamn används som ämne ska du välja personens riktiga namn eller den mest kända pseudonymen. Enligt RDA 8.8.1.3 Länk till annan webbplats. är det möjligt att ange användningsområde för ett föredraget namn i en anmärkning i agenten.

Exempel anmärkning om användningsområde:

Efternamn: Dodgson
Förnamn: Charles Lutwidge
Födelsetid och/eller dödstid: 1832-1898
Se även: Carroll, Lewis, 1832-1898 [länkas]
Beskrivning: Verkligt namn för pseudonymen Lewis Carroll
Katalogisatörens anmärkning: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Denna agent används inte som ämne. För verk om denna person används agenten Carroll, Lewis, 1832-1898.

Individ som använder verkligt namn och pseudonym(er) - en agent

Undantag från regeln att upprätta flera agenter som länkbara entiteter kan göras i följande fall:

 • Om en person är mest känd under ett namn och då samma verk har kommit ut både under det verkliga namnet och under pseudonym kan man samla verken under en namnform. Man kan då välja antingen pseudonymen eller det verkliga namnet. (Jämför RDA 6.27.1.7 Länk till annan webbplats. om olika identiteter för en individ ansvarig för ett verk). Ange den andra namnformen som variantnamn.
 • Vid retrospektiv katalogisering kan uppgifterna i katalogposten vara så knapphändiga att det inte framgår av beskrivningen om resursen är utgiven under pseudonym eller verkligt namn. Då samlar man verken under en namnform, antingen pseudonymen eller det verkliga namnet. Ange den andra namnformen som variantnamn.
 • Om en person använt många pseudonymer (vilket var vanligt på 1800-talet) bör man samla verken under den mest kända namnformen. Ange de andra namnen som variantnamn.

Person auktoriserad under sitt verkliga namn:

Efternamn: Benedictsson
Förnamn:
Victoria
Födelsetid och/eller dödstid:
1850-1888
Variant / Person / Efternamn:
Ahlgren / Förnamn: Ernst / Födelsetid och/eller dödstid: 1850-1888
Variant
/ Person / Efternamn: Bruzelius / Förnamn: Victoria / Födelsetid och/eller dödstid: 1850-1888
Beskrivning:
Skönlitterär författare. Skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Född Bruzelius.
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning:
Kärlekens villkor / Victoria Benedictsson ; [urval: Peter Björkman], 2002 / Uppgift från källa: Berättelser och utkast / af Ernst Ahlgren, 1888
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE (2016-07-01) / Uppgift från källa: Benedictsson, Victoria

Gemensam pseudonym

I de fall en pseudonym används gemensamt av flera individer väljs pseudonymen som föredraget namn. Gör se även-hänvisningar om de verkliga namnen är kända (om individerna även använder verkligt namn). Men om individerna endast använder pseudonymen, ange då i stället variantnamn i agenten.

Agent som länkbar entitet för den gemensamma pseudonymen, med se även-hänvisningar till de verkliga namnen eftersom individerna även använder dessa:

Efternamn: Kepler
Förnamn: Lars
Se även: Ahndoril, Alexander, 1967- [länkas]
Se även: Coelho Ahndoril, Alexandra, 1966- [länkas]
Beskrivning: Pseudonym för författarna Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Hypnotisören, Kepler, Lars, 2009 / Uppgift från källa: Kepler, Lars

Agent som länkbar entitet för den ena individens verkliga namn, med se även-hänvisning till pseudonymen:

Efternamn: Ahndoril
Förnamn: Alexander
Födelsetid och/eller dödstid: 1967-
Se även: Kepler, Lars [länkas]
Beskrivning: Har även tillsammans med Alexandra Coelho Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Regissören / av Alexander Ahndoril, 2006 / Uppgift från källa: Ahndoril, Alexander

Agent som länkbar entitet för den andra individens verkliga namn, med se även-länkning till pseudonymen:

Efternamn: Coelho Ahndoril
Förnamn: Alexandra
Födelsetid och/eller dödstid: 1966-
Se även: Kepler, Lars [länkas]
Beskrivning: Har även tillsammans med Alexander Ahndoril publicerat sig under pseudonymen Lars Kepler
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Stjärneborg / Coelho Ahndoril, Alexandra, 2003 / Uppgift från källa: Coelho Ahndoril, Alexandra

Flera personer som samarbetar kan också ha ett gruppnamn, till exempel Five Pieces, se anvisningar för organisationer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET