Namnbyte för organisationer

När en organisation byter namn och namnbytet kan betraktas som väsentligt skapas i regel en ny agent som länkbar entitet för det nya namnet.

Det förklaras av att när en organisation uppträder under ett förändrat namn kan man misstänka att det bakom namnändringen också förekommit förändringar inom organisationen eller dess verksamhet. Om en organisation har genomgått en omfattande omorganisation, gått samman med andra, upplöst sig i flera, eller om verksamheten har ändrat inriktning väsentligt, bör man betrakta organisationen som en ny individ.

Har man en ny organisation att behandla ska i regel en ny agent som länkbar entitet upprättas för denna. Det kan vara svårt att alltid avgöra vad som ligger bakom ett namnbyte och hur betydande förändringarna är. Därför blir det i praktiken enklast att i de flesta fall göra en ny agent för den nya namnformen. I vardera agent registreras en se även-hänvisning från det tidigare respektive senare namnet. En kortfattad historik som förklarar hänvisningarna ska anges. Om en tidsperiod är förknippad med organisationen anges även denna.

Det kan finnas fall då det är lämpligt att samla ihop olika namnformer under ett föredraget namn, läs vidare under Namnbyte men bara en agent nedan.

Se även anvisningar för Övriga uppgifter för organisationer samt Se även-hänvisningar.

Ett namnbyte blir två agenter

Agent som länkbar entitet skapas för det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet.

Libris

 • Namn
 • Se även
 • Beskrivning

MARC21:

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 678 1/_ #a

Namn: Svenska tryckeriföreningen
Se även: Svenska boktryckareföreningen
Beskrivning: Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

Namn: Svenska boktryckareföreningen
Se även: Svenska tryckeriföreningen
Beskrivning: Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

Kommentar: I Se även länkas till agenten för föregående eller efterföljande namn.

Två namnbyten blir tre agenter

Agent som länkbar entitet skapas för det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet.

Namn: Finansförbundet
Se även: Svenska bankmannaförbundet

Kommentar: I Se även länkas till agenten för tidigare namn.

Agent som länkbar entitet för det mellanliggande namnet, med se även-hänvisningar till både det tidigare och det senare namnet:

Namn: Svenska bankmannaförbundet
Se även: Svenska bankmannaföreningen
Se även: Finansförbundet

Kommentar: I Se även länkas till agenten för tidigare respektive senare namn.

Agent som länkbar entitet för det äldsta namnet, med se även-hänvisning till det mellanliggande namnet:

Namn: Svenska bankmannaföreningen
Se även: Svenska bankmannaförbundet

Kommentar: I Se även länkas till agenten för det mellanliggande namnet.

Två organisationer går samman

Agent som länkbar entitet för den nya organisationen, med se även-hänvisningar till de tidigare organisationerna.

Libris

 • Namn
 • Se även
 • Beskrivning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 678 1/_ #a

Namn: Skandinaviska enskilda banken
Se även: Skandinaviska banken
Se även: Stockholms enskilda bank
Beskrivning: Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Kommentar: I Se även länkas till agenterna för tidigare namn.


Agent som länkbar entitet för den ena tidigare organisationen, med se även-hänvisning till den senare organisationen:

Namn: Stockholms enskilda bank
Se även: Skandinaviska enskilda banken
Beskrivning: Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Kommentar: I Se även länkas till agenten för senare namn.


Agent som länkbar entitet för den andra tidigare organisationen, med se även-hänvisning till den senare organisationen:

Namn: Skandinaviska banken
Se även: Skandinaviska enskilda banken
Beskrivning: Skandinaviska Banken, svensk affärsbank verksam 1864-1971, 1864-1938 under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Kommentar: I Se även länkas till agenten för senare namn.

Namnbyte men bara en agent

Det finns fall då det kan vara mer lämpligt att samla olika namnformer i en agent som länkbar entitet, t.ex. vid små skillnader mellan namnformerna. Vid tveksamhet skapar man dock alltid en ny agent för en ny namnform.

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn
 • Variant / Organisation / Namn
 • Beskrivning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 678 1/_ #a

Små skillnader mellan namnformerna

Olika namn förekommer med små förändringar i stavning:

Namn: Westinsons
Variant / Organisation / Namn: Firma O. Westinson
Variant / Organisation / Namn: Firma O. Westinsons frimärksaffär
Variant / Organisation / Namn: O. Westinsons frimärksaffär
Variant / Organisation / Namn: Westinsons frimärksaffär

Beskrivning: -1958: Firma O. Westinson, Sporda; 1958-1959: Firma O. Westinsons frimärksaffär; 1959-1960: O. Westinsons frimärksaffär; 1961: Westinsons frimärksaffär; 1961-: Westinsons

Organisationen växlar mellan olika namnformer

Organisationen kanske också växlar mellan olika namnformer eller har bytt namn för en kortare period och sedan tillbaka till det gamla igen. Gör då en anmärkning som förklarar sambandet mellan namnformerna.

Namn: Etnografiska museet
Variant / Organisation / Namn: Etnografiska museet (Stockholm)
Variant / Organisation / Namn: Folkens museum – etnografiska
Variant / Organisation / Namn: Statens etnografiska museum
Se även: Statens museer för världskultur.
Beskrivning: Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum - etnografiska. 2001 ändrades namnet tillbaka till Etnografiska museet.

Retrospektiv översyn

Ibland kan det finnas behov av att i en retrospektiv översyn samla ihop alla olika namnformer. Ett typiskt exempel på detta är en äldre organisation som funnits en längre tid under lite olika namnformer men som är mest känd under ett namn.

Namn: Brio
Variant / Organisation / Namn: BRIO AB
Variant / Organisation / Namn: Brio-bolagen
Variant / Organisation / Namn: Bröderna Ivarsson
etc.
Beskrivning: BRIO AB grundades 1884 och är idag moderbolag i en internationell koncern som tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Namnet är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET