Namnbyte för organisationer

När en organisation byter namn och namnbytet kan betraktas som väsentligt, skapar du en ny agent som länkbar entitet för det nya namnet.

När en organisation uppträder under ett förändrat namn har det sannolikt också förekommit förändringar inom organisationen eller dess verksamhet. Om en organisation har genomgått en omfattande omorganisation, gått samman med andra, upplöst sig i flera, eller om verksamheten har ändrat inriktning väsentligt, bör man betrakta organisationen som ny.

Det kan vara svårt att avgöra vad som ligger bakom ett namnbyte och hur betydande förändringarna är. Därför blir det i praktiken enklast att i de flesta fall göra en ny agent för den nya namnformen.

Registrera i vardera agent:

 • en se även-hänvisning från det tidigare respektive senare namnet
 • en kortfattad historik som förklarar hänvisningarna
 • verksamhetens start- och sluttid om uppgiften finns.

Det kan finnas fall då det är lämpligt att samla ihop olika namnformer under ett föredraget namn. Läs vidare under Namnbyte men bara en agent nedan.

Se även anvisningar för Övriga uppgifter för organisationer samt Se även-hänvisningar.

Ett namnbyte blir två agenter

Skapa en agent som länkbar entitet för det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet.

Libris format

 • Namn
 • Se även
 • Beskrivning

MARC21:

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 678 1/_ #a

Exempel 1:
Namn:
Svenska tryckeriföreningen
Se även: Svenska boktryckareföreningen
Beskrivning: Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

Exempel 2:
Namn:
Svenska boktryckareföreningen
Se även: Svenska tryckeriföreningen
Beskrivning: Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

Länka till agenten för föregående eller efterföljande namn under Se även.

Två namnbyten blir tre agenter

Skapa en agent som länkbar entitet för det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet.

Exempel 1:
Namn:
Finansförbundet
Se även: Svenska bankmannaförbundet

Länka till agenten för det tidigare namnet under Se även.

Exempel 2:
Agent som länkbar entitet för det mellanliggande namnet, med se även-hänvisningar till både det tidigare och det senare namnet:

Namn: Svenska bankmannaförbundet
Se även: Svenska bankmannaföreningen
Se även: Finansförbundet

Länka till agenten för det tidigare respektive senare namnet under Se även.

Exempel 3:
Agent som länkbar entitet för det äldsta namnet, med se även-hänvisning till det mellanliggande namnet:

Namn: Svenska bankmannaföreningen
Se även: Svenska bankmannaförbundet

Länka till agenten för det mellanliggande namnet under Se även.

Två organisationer går samman

Agent som länkbar entitet för den nya organisationen, med se även-hänvisningar till de tidigare organisationerna.

Libris format

 • Namn
 • Se även
 • Beskrivning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 510 2/_ #w a #a
 • 678 1/_ #a

Exempel 1:
Namn:
Skandinaviska enskilda banken
Se även: Skandinaviska banken
Se även: Stockholms enskilda bank
Beskrivning: Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Länka till agenterna för tidigare namn under Se även.

Exempel 2:
Agent som länkbar entitet för den ena tidigare organisationen, med se även-hänvisning till den senare organisationen:

Namn: Stockholms enskilda bank
Se även: Skandinaviska enskilda banken
Beskrivning: Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Länka till agenten för senare namn under Se även.

Exempel 3:
Agent som länkbar entitet för den andra tidigare organisationen, med se även-hänvisning till den senare organisationen:

Namn: Skandinaviska banken
Se även: Skandinaviska enskilda banken
Beskrivning: Skandinaviska Banken, svensk affärsbank verksam 1864-1971, 1864-1938 under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

Länka till agenten för senare namn under Se även.

Namnbyte men bara en agent

Det finns fall då det kan vara lämpligt att samla olika namnformer i en agent som länkbar entitet, t.ex. vid små skillnader mellan namnformerna. Skapa dock alltid en ny agent för en ny namnform vid tveksamhet.

Libris format

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn
 • Variant / Organisation / Namn
 • Beskrivning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 678 1/_ #a

Små skillnader mellan namnformerna

Olika namn förekommer med små förändringar i stavning:

Namn: Westinsons
Variant / Organisation / Namn: Firma O. Westinson
Variant / Organisation / Namn: Firma O. Westinsons frimärksaffär
Variant / Organisation / Namn: O. Westinsons frimärksaffär
Variant / Organisation / Namn: Westinsons frimärksaffär

Beskrivning: -1958: Firma O. Westinson, Sporda; 1958-1959: Firma O. Westinsons frimärksaffär; 1959-1960: O. Westinsons frimärksaffär; 1961: Westinsons frimärksaffär; 1961-: Westinsons

Organisationen växlar mellan olika namnformer

Organisationen kanske också växlar mellan olika namnformer eller har bytt namn för en kortare period och sedan tillbaka till det gamla igen. Gör då en anmärkning som förklarar sambandet mellan namnformerna.

Namn: Etnografiska museet
Variant / Organisation / Namn: Etnografiska museet (Stockholm)
Variant / Organisation / Namn: Folkens museum – etnografiska
Variant / Organisation / Namn: Statens etnografiska museum
Se även: Statens museer för världskultur.
Beskrivning: Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum - etnografiska. 2001 ändrades namnet tillbaka till Etnografiska museet.

Retrospektiv översyn

Ibland finns det behov av att samla ihop alla olika namnformer i samma agent som länkbar entitet. Ett typiskt exempel är en äldre organisation som har funnits en längre tid och som använt många men liknande namnformer, men som är mest känd under ett namn.

Namn: Brio
Variant / Organisation / Namn: BRIO AB
Variant / Organisation / Namn: Brio-bolagen
Variant / Organisation / Namn: Bröderna Ivarsson
etc.
Beskrivning: BRIO AB grundades 1884 och är idag moderbolag i en internationell koncern som tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Namnet är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-08
Publicerad:
2023-11-16