Särskiljande tillägg för organisationer

Den valda namnformen ska vara unik både när du upprättar en agent som länkbar entitet eller när du anger agenten som lokal entitet. När du konstruerar namnformen för en organisation kan det i vissa fall finnas behov av ett tillägg för att namnformen ska bli unik.

Olika former av tillägg till den valda namnformen - att särskilja organisationer

När du väljer namnform för en organisation ska du använda det föredragna namnet som grund. I vissa fall kan det finnas behov av ett tillägg till den valda namnformen för att agenter ska få en unik namnform. Lägg till ett eller flera tillägg för att särskilja namnformer för organisationer.

Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 11.13.1.2.-11.13.1.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Typ av organisation

(RDA 11.7.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Organisationer vars namn inte ger intryck av att vara organisationsnamn ska alltid ha ett förklarande tillägg för att särskilja en agent från en annan. (RDA 11.13.1.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Ange antingen typ av organisation (RDA 11.13.1.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller övrig beteckning (RDA 11.13.1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som tillägg efter namnet.

Skriv tillägget på svenska inom parentes direkt efter den valda namnformen. Hämta gärna termen för typ från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Ange ordet i singular.

Typ av organisation kan du vid behov även ange i egenskapen Verksamhetsområde i agent som länkbar entitet. Det är inte obligatoriskt.

Libris format

 • Namn
 • Verksamhetsområde

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 372 #a #2

Exempel 1:
Namn:
Fritt fram (projekt)

Exempel 2:
Namn:
Taktik (företag)

Exempel 3:
Namn:
Gripsholm (fartyg)

Exempel 4:
Namn:
Kronan (regalskepp)

Exempel 5:
Namn:
Kronan (bostadsrättsförening : Stockholm)

Namn: Kronan (bostadsrättsförening : Jönköping)

Namn: Kronan (bostadsrättsförening : Jönköping)
Verksamhetsområde: Bostadsrättsföreningar

Länka till en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Verksamhetsområde.

Andra attribut för person- och organisationsnamn

Namn på slott, gods, säterier och herrgårdar sammanfaller ofta med ortnamn. Lägg till typ av organisation inom parentes samt vid behov egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn för att specificera i din agent som länkbar entitet.

Libris format

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #a #2

Namn: Sturehov (slott)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Slott

Länka till en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Andra attribut för person- och organisationsnamn.

Geografiska namn och organisationer

Geografiska namn, namn på orter (länder, städer och andra geografiska platser) används för organisationer huvudsakligen som tillägg till namn och som namn på administrativa enheter. Följ anvisningarna i RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att välja och ange namn på orter. Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan, till exempel Japan (inte Nippon) och Helsingfors (inte Helsinki). Använd i övriga fall namnformen på landets officiella språk, till exempel Buenos Aires och Jersey (RDA 16.2.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). För orter som inte är länder eller delstater, lägg till namnet på den större geografiska enheten enligt anvisningar i RDA 16.2.2.9-16.2.2.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. RDA 16.2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Geografiska namn som namn på administrativa enheter

Geografiska namn som tillägg till namn

Geografiska namn som tillägg till namn används till exempel för att särskilja organisationer med samma namn och som tillägg till möten.

Namnet på orten skriver du i en parentes direkt efter namnet på organisationen. För möten skriver du det inom samma parentes som ordningsnumret och tiden för mötet.

Kärnelement

Ort förknippad med organisation är kärnelement för möten.

För andra organisationer är det kärnelement om det är nödvändigt för att skilja en organisation från en annan organisation med samma namn.

Lägg till namnet på en ort som förknippas med organisationen om det behövs för att särskilja en organisation från en annan (RDA 11.13.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
Om en organisation är av nationell, regional etc. karaktär, lägg till namnet på landet, regionen etc. Ange ort enligt anvisningarna i RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ort förknippad med organisation anger du inom parentes i den valda namnformen.

Nationell karaktär

För en organisation av nationell karaktär, lägg till namnet på landet som särskiljande tillägg.

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: National Gallery (Storbritannien)

Om en svensk och en utländsk organisation har samma namn, lägg till det särskiljande tillägget på den organisation som behöver särskiljas.

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Riksarkivet (Finland)

Motsvarande organisation i Sverige, som sedan tidigare finns i Libris, har inte något tillägg:

Namn: Riksarkivet

Regional karaktär

Regionala avdelningar av organisationer kan behöva särskiljande tillägg. När du lägger till en region, lägg även till namnet på den större geografiska enheten, till exempel ett land. RDA 16.2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Exempel 1:
Namn:
IOGT-NTO (Norrbotten, Sverige)

Exempel 2:
Namn:
IOGT-NTO (Dalarna, Sverige)

Lokal karaktär

För lokala organisationer, ange namnet på den ort som vanligtvis förknippas med organisationen.

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Exempel 1:
Namn:
Grand hôtel (Stockholm, Sverige)

Exempel 2:
Namn:
Grand hôtel (Brighton, England) (fingerat exempel)

Librispraxis: Katalogisatören avgör om orten som förknippas med organisationen ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt tillägg RDA 11.13.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Om det föredragna namnet för en lokal kyrka, ett tempel, en moské etc., inte klart indikerar orten där den är belägen, lägg till namnet på orten eller den lokala kyrkojurisdiktionen, t.ex. församling.

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Exempel 1:
Namn: Trefaldighetskyrkan (Karlskrona, Sverige)

Exempel 2:
Namn:
Trefaldighetskyrkan (Stockholm, Sverige)

Om det föredragna namnet för en radio- eller tv-station enbart eller huvudsakligen består av en anropssignal eller signalbokstäver, så kallade call letters, lägg till namn på orten där stationen är placerad.

Stationsnamnet som är registrerat hos Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, samt stationsbeteckningen (det stationen lanserar) gäller i regel som namn i Sverige. Lägg till namnet på den lokala orten, när radio- eller tv-stationen inte har ortens namn som en del av sitt namn. När det föredragna namnet inkluderar ortens namn, ange det inte igen.

Om namnet på orten som förknippas med organisationen ändras under organisationens verksamhetstid, ange det senaste namnet som användes. RDA 11.3.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland är det bättre att välja tillägget organisatorisk tillhörighet istället för ort förknippad med organisation. Läs om organisatorisk tillhörighet i RDA 11.13.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det finns flera organisationer med samma namn och typtillägg inom parentes måste du särskilja dem. Det kan ske med tillägg av ort eller år föregånget av kolon i tillägget.

Typ, ort och land

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Exempel 1:
Namn:
Boken (bostadsrättsförening : Alingsås, Sverige)

Exempel 2:
Namn:
Boken (bostadsrättsförening : Olofström, Sverige)

Exempel 3:
Namn:
Boken (bostadsrättsförening : Järfälla, Sverige)

Jurisdiktion och år

Libris format

 • Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a

Exempel 1:
Namn:
Solna stad (Sverige)

Exempel 2:
Namn:
Solna stad (Sverige : 1991-)

Kärnelement

Organisatorisk tillhörighet är kärnelement om:

 • Den samhörande organisationens namn bättre identifierar organisationen än organisationens geografiska plats.
 • Om organisationens geografiska plats är okänd eller svår att ta reda på.
 • Om det är nödvändigt för att skilja en organisation från en annan organisation med samma namn.

Egenskapen ersätter samhörande organisation som angavs i fält 373 i MARC21. Lägg till namnet på den organisation agenten tillhör, om det behövs för att särskilja en organisation från en annan (RDA 11.13.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Katalogisatören avgör om organisatorisk tillhörighet ska användas när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt tillägg RDA 11.13.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Ange organisatorisk tillhörighet genom att använda den valda namnformen för den organisation agenten tillhör inom parentes i egenskapen Namn i agent som länkbar entitet. Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange tillhörigheten i egenskapen Organisatorisk tillhörighet / Benämning i agenten.

Libris format

 • Namn
 • Organisatorisk tillhörighet / Benämning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 373 #a

Exempel 1:
Namn:
Östgöta nation (Uppsala universitet)
Organisatorisk tillhörighet / Benämning: Uppsala universitet

Exempel 2:
Namn:
Östgöta nation (Lunds universitet)
Organisatorisk tillhörighet / Benämning: Lunds universitet

Länka inte till den samhörande organisationen i Organisatorisk tillhörighet

Kärnelement

Tid förknippad med organisation är kärnelement för möten.

För andra organisationer är det kärnelement om det är nödvändigt för att skilja en organisation från en annan organisation med samma namn.

Lägg till tid förknippad med organisationen om det behövs för att särskilja en organisation från en annan och följande element inte är tillgängliga:

 • ort förknippad med organisationen
 • organisatorisk tillhörighet

Librispraxis: Katalogisatören avgör om tid förknippad med organisationen ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt alternativ RDA 11.13.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Ange tid enligt den kalender som den katalogiserande instansen föredrar. För detaljer om hur du anger tid enligt den kristna kalendern se Tid före och efter Kristi födelse.

Ange tid förknippad med organisation genom att ange ett årtal eller en period.

Tid förknippad med organisation (som inte är möten) anger du inom parentes efter den valda namnformen i agent som länkbar entitet.

En organisation som har förändrats så pass mycket att den måste behandlas som en ny individ måste du särskilja, även om namnet är detsamma som förut. Det gäller till exempel Luftfartsstyrelsen som upphörde 1967 och återuppstod under 2005-2008, men bara till namnet.

Libris format

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b

Exempel 1:
Är del av / Jurisdiktion / Namn:
Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (1945-1967)

Exempel 2:
Är del av / Jurisdiktion / Namn:
Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (2005-2008)

Det är alltid önskvärt att ange tid förknippad med organisationen i agent som länkbar entitet, även när det inte behövs för särskiljning.

Särskiljande tillägg för att undvika sammanblandning

Undvik också sammanblandning mellan en vald namnform för en agent och ett variantnamn för en annan agent. Lägg till ett särskiljande tillägg (till exempel tid) för att undvika sammanblandning.

Du behöver inte göra särskiljande tillägg för samma eller liknande namnformer som endast är registrerade som variantnamn.

Libris format

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Samt

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w b #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Högskolan i Borås
Namn på underordnad enhet: Institutionen Bibliotekshögskolan
Variant / Organisation / Namn: Bibliotekshögskolan (1977-1998)

Namn: Bibliotekshögskolan
Se även: Högskolan i Borås / Institutionen Bibliotekshögskolan

I exemplet har variantnamnet kompletterats med tid som särskiljande tillägg.

Administrativ enhets art

Lägg till den administrativa enhetens art (om det inte gäller en stad eller en kommun), om det behövs för att skilja en organisation från en annan, till exempel när två eller flera organisationer har samma namn eller har namn som är så lika att de kan sammanblandas (RDA 11.13.1.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Gör tillägget på svenska. Om det inte finns någon svensk term som är jämbördig med den inhemska, använd den inhemska. I tveksamma fall, använd den inhemska termen. RDA 11.7.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om två eller flera administrativa enheter gör anspråk på jurisdiktionen över samma område (till exempel i samband med ockupation eller inbördeskrig), lägg till en passande beteckning efter den ena eller båda de administrativa enheterna, åtföljd av den tid som enheten eller enheterna existerade. RDA 11.13.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Administrativ enhets art anger du inom parentes i den valda namnformen.

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange administrativ enhets art i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn, i agent som länkbar entitet. Använd i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Andra attribut för person- och organisationsnamn.

Libris format

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #c

Exempel (fingerat):

Namn: Darmstadt (Tyskland : Landkreis)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Landkreis

Namn: Darmstadt (Tyskland : Regierungsbezirk)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Regierungsbezirk

Använd i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Andra attribut för person- och organisationsnamn. Använd endast Skapa lokal entitet när det inte finns en auktoriserad entitet att länka till.

Övrig beteckning förknippad med organisation

(RDA 11.7 Länk till annan webbplats.)

Kärnelement

Övrig beteckning förknippad med organisation är kärnelement för organisationer som har ett namn som inte ger intryck av att vara en organisation eller om det är nödvändigt för att skilja en organisation från en annan organisation med samma namn.

Ange en lämplig övrig beteckning för att skilja mellan två organisationer med samma namn (RDA 11.13.1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 11.7.1.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Gör detta tillägg när inget av följande attribut är tillräckliga eller passar:

 • ort förknippad med organisationen
 • tid förknippad med organisationen
 • organisatorisk tillhörighet
 • typ av organisation
 • administrativ enhets art

Ange övrig beteckning förknippad med organisationen inom parentes i den valda namnformen för agenten. Ange beteckningen på svenska, när det är tillämpligt.

 

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange övrig beteckning i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn. Använd i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Andra attribut för person- och organisationsnamn.

Om en beteckning behövs för att skilja mellan två eller flera organisationer med samma namn som är förknippade med samma ort, lägg till beteckningen efter ortens namn.

Libris format

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #c

Exempel (fingerat):

Namn: All Hallows (kyrka : London, England : Bread Street)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Bread Street

Namn: All Hallows (kyrka : London, England : London Wall)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: London Wall

Använd i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Andra attribut för person- och organisationsnamn. Använd endast Skapa lokal entitet när det inte finns en auktoriserad entitet att länka till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-08
Publicerad:
2023-11-20