Lokalavdelningar och filialer

För namn på lokalavdelningar, filialer och liknande som företräder en överordnad organisations verksamhet på en viss ort gäller instruktionerna i RDA 11.2.2.13-11.2.2.29 Länk till annan webbplats..

För en organisation som har ett eget, självständigt namn som den brukar uppträda under och som inte hör till någon av typerna som listas bland Underordnade och relaterade organisationer som ska anges som en underavdelning, välj det egna namnet som föredraget namn (RDA 11.2.2.14 Länk till annan webbplats.).

Lokalavdelning med eget, självständigt namn

För en lokalavdelning som konsekvent använder egen namnform, välj det egna namnet som föredraget namn. Hänvisa från den formaliserade namnformen under Variant i agent som länkbar entitet.

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a

Namn: Lunds naturskyddsförening
Variant / Organisation / Namn: Naturskyddsföreningen (Lund)

För Svenska kyrkans församlingar, välj församlingens namn som föredraget namn.

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a . #b

Namn: Nederluleå församling
Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Svenska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Nederluleå församling

Lokalavdelning som underordnad organisation

Om lokalavdelningen har ett namn som antyder underordnad enhet och inte kan behandlas som självständigt namn, behandla namnet enligt anvisningarna för Underordnade och relaterade organisationer som ska anges som en underavdelning.

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Namn på underordnad enhet: 4. distriktet

Föreningens officiella namn med särskiljande tillägg inom parentes

Politiska partier, fackliga organisationer och andra föreningar har ofta bestämda namn på central nivå medan namnbruket på regional och lokal nivå kan variera. Det kan i vissa fall variera väldigt mycket från ort till ort, från en tid till annan och även från publikation till publikation. För att underlätta sökning är det då lämpligt att man väljer en normaliserad namnform.

Lägg till namnet på kommunen, länet, landskapet, regionen eller området inom parentes efter namnformen på den centrala organisationen. Ange variantnamn, både nutida och äldre former, i agenten som länkbar entitet.

Se även anvisningar för Ort förknippad med organisationen

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a

Namn: Centerpartiet (Blekinge)
Variant / Organisation / Namn: Blekinge Centerparti
Variant / Organisation / Namn: Centern i Blekinge

Namn: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Värmland)
Variant / Organisation / Namn: Värmlands socialdemokratiska partidistrikt
Variant / Organisation / Namn: Socialdemokraterna i Värmland

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Namn: Svenska missionsförbundet (Södra Götaland)

Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Svenska missionsförbundet
Namn på underordnad enhet: Södra Götalands distrikt

Variant / Organisation / Namn: Södra Götalands distrikt av Svenska missionsförbundet

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET