Verk - Kartor

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

För kartor är verkstypen Karta.

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion) [länka]
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion {länka]

 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion) [länka]
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion [länka]

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4

Sök och kontrollera alltid om personnamn och institutionsnamn redan finns som agenter och länka i så fall till dem. Skapa vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Agenter.

Ange den först nämnda personen eller institutionen som är skapare i egenskapen Primär medverkan. Registrera övriga upphovsmän i egenskapen Medverkan.

Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver agentens roll i förhållande till resursen, till exempel kartograf eller fotograf.

Ange agenter som hör till manifestationen i Instansen, exempelvis utgivare, litografer och gravörer. Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver agentens roll i förhållande till resursen, till exempel utgivare, gravör eller litograf.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning om platserna på kartan är angivna på annat språk än övrig text i volymen eller arket.

Språkanmärkning

Libris format

 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning
  Skriv in anmärkningen.

MARC21

 • 546

I Libris katalogisering går det inte att lägga till Anmärkning om språk från Lägg till egenskaper. Du kan lägga till Anmärkning om språk med hjälp av Berikning från mall. Egenskapen finns i mallarna för: Bok, Datorspel, Digital reproduktion - bok, E-bok, Film, Handskrift, Karta och Äldre tryck.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Ortnamn på tyska

Genre/form

Genre/formtermer använder du för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. Termerna kan avse framställningsteknik, t.ex. gravyrer och litografier, eller produktionsstadier som skisser och provtryck. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriserar liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är världsatlaser, bilatlaser, jordglober, geologiska kartor och historiska kartor.

TGM II är en tesaurus för grafiskt material. Använd TGM II för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Använd gärna flera termer för att bredda och fördjupa beskrivningen.

Libris format

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.
  I kartmallen finns TGM-termen kartor redan inlagd. Lägg till fler vid behov.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 TGM

Libris format

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder.

Instans:

 • Genre/form / Särskild bärarbeteckning kartmaterial [länka]
  Välj bland termerna med rubriken ”Särskild bärarbeteckning kartmaterial”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga termer.

  I kartmallen finns Karta (marc/MapATwoDimensionalMap) inlagt. Ändra vid behov.

 • Genre/form / Typ av kartografiskt material [länka]
  Välj bland termerna med rubriken ”Typ av kartografiskt material”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga termer. I kartmallen finns ”Monografisk karta, utgiven ensam” (marc/SingleMap) inlagt. Ändra vid behov. Vid katalogisering av t.ex. atlas, ändra till ”Atlas/Kartbok, e”.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 008/25

Klassifikation

Från och med 2019 klassificerar KB inte kartografiska resurser.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad kartan handlar om. Ta med geografiska ämnesord över platsen eller platserna som kartan avbildar.

Innehållstyp

Kärnelement

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. För tvådimensionella kartor använder du i regel termen Kartografisk bild. För till exempel en jordglob är innehållstypen däremot Kartografisk tredimensionell form.

Kartografiska data

Skala

Ange skalan numeriskt som ett förhållande (1: ). Ordet skala behöver inte föregå uppgiften enligt RDA, men tills vidare anger vi på KB ordet skala, eller motsvarande ord på andra språk, före skaluppgiften.

Om exakt skalangivelse förekommer behöver du inte ta med någon övrig skalinformation.

Om skalan varken är angiven på objektet eller är känd från annan källa räknar du ut den, till exempel genom en jämförelse med en annan karta. Ange då cirka före den uträknade uppgiften. Om ingen skala går att bestämma anger du: Skala ej angiven

Om skalan är exakt angiven, men inte i bråkform, omvandlar du skalan till bråkform.

Räkna ut skalan med hjälp av skalstocken i de fall ingen annan skalangivelse finns. Ange då cirka före den uträknade uppgiften. Medta då skalstocken i beskrivningen enligt följande formel: Skalstock: x måttenheter = y cm

När resursen inte är skalriktig, ange: Ej skalriktigt

När en och samma karta har flera skalor, ange om möjligt extremvärdena, exempelvis: 1:15 000-1:25 000.

När resursen består av flera huvudkartor och dessa är i olika skalor, ange upp till två skalor i beskrivningen. Redovisa den större skalan först.

Om det är fler skalor än två, ange enbart: Varierande skala.

I följande publikation finns utförliga anvisningar i hur skalor kan beräknas: Cartographic materials : a manual of interpretation for AACR2, 2002 revision. 2 ed. Chicago, 2003. (Appendix B)

Libris format
Skala beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med koordinater och projektion. I nuläget anger du skala i både kodform och klartext. Ange uppgifterna både i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga egenskaper för Kartografisk information inlagda.

Skala i kodform
I de flesta fall är skalan linjär. Den linjära skalan är antingen horisontell eller vertikal. I kartmallen finns Linjär horisontell skala medtagen. Lägg till eller ändra skaltyp genom att skapa lokal entitet. Ange skalan med enbart siffror.

 • Linjär horisontell skala:
  Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant
 • Linjär vertikal skala:
  Kartografisk data /Kartografisk information/Skala/Linjär skala/Linjär vertikal skala med konstant proportion

MARC21

 • 034 #a a #b
 • 034 #a a #c

Skala i klartext
Ta med eventuell uppgift om skalstock när exakt skalangivelse saknas. Lägg då till semikolon mellan den uträknade skalangivelsen och uppgift om skalstock.

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning

MARC21

 • 255 #a

Exempel 1:
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant:
43720000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Skala 1:43 720 000

Exempel 2:
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant:
141000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Skala cirka 1:141 000 ; Skalstock: 1 svensk mil = 7,6 cm

Exempel 3:
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant:
1200000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant: 1500000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning: Skala 1:1 200 000 och 1:1 500 000

Exempel 4:
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Ej skalriktigt

Exempel 5:
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Varierande skala

Koordinater

I regel anges koordinaterna i måttenheten grader, minuter och sekunder. Ange koordinaterna i följande ordning:

 • västligaste longitud
 • östligaste longitud
 • nordligaste latitud
 • sydligaste latitud

Om det går att ta ut exakta koordinater ska du ange dessa. Om viss osäkerhet finns får du avrunda koordinaterna till en nära jämn siffra som speglar kartans precision. För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), ange grader, minuter och sekunder. För kartor i mindre skalor, ange i regel endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan, ange sekunder även för mer småskaliga kartor.

Ange inte koordinater för världskartor och världsatlaser.

Om koordinatnätet på kartan anges i SWEREF 99 TM, kan du använda denna uppgift i stället för måttenheten i grader, minuter och sekunder. Ange alltid i katalogposten vilken måttenhet du använder.

Libris format
Koordinater beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med skala och projektion. I nuläget anger du koordinater i både kodform och klartext. Ange uppgifterna både i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga Kartografisk information inlagda.

Koordinater i kodad form
Inled varje koordinat med kod för halvklot/hemisfär (w = väst, e = öst, n = nord, s= syd) när du använder måttenheten grader, minuter och sekunder. Ange enbart siffror i de fall måttenheten är i SWEREF 99. Antalet siffror ska alltid vara sju för måttenheten grader, minuter och sekunder (3 siffror för grader, 2 för minuter och 2 för sekunder).

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud

MARC21

 • 034 #d #e #f #g

 

Koordinater i klartext
Ange koordinaterna inom en parentes. Inled varje koordinat med kod för halvklot/hemisfär (V = väst, Ö = öst, N = nord, S= syd) när du använder måttenheten grader, minuter och sekunder. Uteslut sekunduppgiften när du inte använder den.

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat Kartografisk information.

MARC21

 • 255 #c
 • 255 #c
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat 255 #c

Det går bra att upprepa egenskapen när du beskriver flera kartor och dessa har olika koordinater.

Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud: e0175310
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud: e0175940
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud: n0592130
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud: n0591850
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: (Ö 17°53'10''-Ö 17°59'40''/N 59°21'30''-N 59°18'50'')
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

Exempel Koordinater i SWEREF 99 TM:
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud: 562500
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud:
600000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud:
6360000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud: 6320000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: (E562500-600000/N636000-6320000)
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: Måttenhet för koordinaterna: meter (SWEREF 99 TM)

Kartprojektion

Ange kartprojektion när denna finns angiven i resursen. Ta även med fraser som i källan avser meridianer, parallellcirklar och/eller ellipsoid.

Libris format
I nuläget anger du kartografisk data i både kodform och klartext. Ange projektion i första hand genom att länka till entitet i en Kartografisk information för kodad data. I de fall projektionstyp saknas i länklistan eller en fras behövs för beskrivningen, får du istället använda en Kartografisk information för data i klartext.

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion [länka]

Och/eller

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion/Projektion/Benämning
  Ange som lokal entitet.

MARC21

 • 008 22-23
 • 255 #b

Exempel 1:
Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion:
Mercator

Exempel 2:
Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion:
Gauss-Kruger

Exempel 3:
Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion / Projektion / Benämning:
Kartorna över polarområdena i azimutal ekvidistant projektion

Exempel 4:
Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion / Projektion / Benämning:
Ellipsoid: EUREF 89 (WGS 84)

Övriga matematiska data

Uppgift om övriga matematiska data, t.ex. nollmeridian, anger du i en allmän anmärkning under Instans i Libris.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nollmeridian: Ferro

Ingående titlar och delar

Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

I de fall resursen har en samlingstitel samt separata titlar för varje karta blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda kartorna listar du lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange även eventuella infällda kartor och index i innehållsförteckningen.

Libris format

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a

Exempel 1:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Med öfversigtskarta öfver bladindelningen, samt följande kartor: I. Storkyrko församlingen -- II. Clara, Jakobs och Skeppsholms församlingar (Norrmalm) -- III. Ulrika Eleonora församling (Kungsholmen) -- IV. Adolf Fredriks och Johannis församlingar (Norrmalm)

Exempel 2:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Infälld karta: Bornholm

Exempel 3:
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning:
Med gaturegister

Sammanfattning av innehåll

Vid behov, beskriv i en anmärkning vad kartan innehåller för information. Redovisa till exempel särskilt intressanta detaljer på kartan.

Libris format

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a

Exempel 1:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Orienterad mot öster. - Schematisk topografi. - Städer, byar, kyrkor, väderkvarnar och vägar utsatta. - Visar vägavstånd. – Teckenförklaring

Exempel 2:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Redovisar byar och bygränser

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter som signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i de lokala exemplarfälten. Registrera uppgift om att kartor/atlaser är handkolorerade i beståndsposten när även svartvita exemplar finns utgivna.

KB anger tidigare signum för kartor i en allmän anmärkning i beståndsposten.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, 3 a

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-15