Medverkan och funktion i instansen

Från och med Libris version 1.33 kan du ange Medverkan och funktion även under Instans.

Tidigare har Medverkan och funktion bara angivits under Verk. Från och med Libris version 1.33 kommer det att vara möjligt att ange Medverkan och funktion även under Instans.

Förändringen gäller endast när du ska ange agenter som har en funktion som är knuten till Instans.

Du hittar en lista på dessa funktioner på id.kb.se. Länk till annan webbplats..

Agenter vars funktion inte hör till verket, till exempel utgivare, har flyttats till instansen med en maskinell körning.

Förändringen är kopplad till kommande verksutbrytning. Mer information och kompletta anvisningar publiceras i samband med den.

Läs om alla nyheter i Libris version 1.33 på kb.se Länk till annan webbplats.