Från Youtube till KB Play

Den 30 april stängs KB:s kanal på Youtube ner. Våra instruktions- och utbildningsfilmer hittar du framöver på KB Play.

Sedan ungefär ett år finns våra utbildnings- och instruktionsfilmer endast i KB:s playportal KB Play. Där hittar du Libris instruktions- och utbildningsfilmer samt filmer om katalogisering, klassifikation och ämnesord.

Under rubriken Filmer hittar du Metadata och katalogisering. Filmerna är uppdelade i olika mappar:

Du hittar också en översikt över allt utbildningsmaterial, inklusive filmer, på sidan Utbildningsmaterial i Metadatabyrån.

Anledningen till flytten är att KB måste kunna erbjuda alla användare att ta del av filmerna på ett säkert sätt som inte bryter mot GDPR.