Nyheter

Här hittar du nyheter inom metadata och katalogisering.

Hantera prenumeration

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur GDPR fungerar och hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av kb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du anmäler din e-postadress för prenumeration får du ett meddelande till din e-post. I meddelandet finns en länk som du kan klicka på för att lämna samtycke. När du har klickat på länken är det klart.

Visar 10 av 17 nyheter


 • Librisdagen 2024!
  Välkommen till årets Librisdag den 6 november på Clarion Hotel vid Skanstull i Stockholm! I år kan du även delta på föreläsningarna, workshops och frågestunder på distans.
  Read more

 • Ny funk­tion för ändrings­med­de­lan­den i Libris
  Idag den 13 juni går vi över till den nya funktionen för Cxz - ändringsmeddelanden och frågor i Libris katalogisering.
  Read more

 • Grundkurs i Libris och katalogisering
  Under november erbjuder KB en digital grundkurs i Libris och katalogisering. Anmäl ditt intresse senast 11 oktober!
  Read more

 • Välkommen med på en utvecklingsresa!
  Idag lanseras den första betaversionen av Libris nya söktjänst. Hjälp oss att testa tjänsten och lämna era synpunkter!
  Read more

 • Nya Meta­da­ta­by­rån
  Metadatabyrån är en webbplats för dig som arbetar med metadata och katalogisering. Nu lanserar vi en ny version.
  Read more

 • Libris version 1.35
  Onsdag den 24 april sattes Libris version 1.35 i produktion.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: april 2024
  Planerade lanseringar för Libris sök och den nya Metadatabyrån, ett nytt nätverk för bibliotekssystemleverantörer och mycket mer. Här är en sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • Libris­da­gen 2024 – save the date!
  Den 6 november ordnar KB en Librisdag – notera datumet redan nu i din kalender!
  Read more

 • En ny söktjänst för Libris!
  KB har börjat bygga en helt ny söktjänst vid sidan av det befintliga Libris webbsök . Den nya söktjänsten ska på sikt ersätta den äldre. En första betaversion är planerad att lanseras under våren 2024.
  Read more

 • Libris version 1.34
  Onsdag 21 februari sattes Libris version 1.34 i produktion. Denna version har fokuserat på att färdigställa en ny funktion för cxz-meddelanden i Libris katalogiseringsverktyg.
  Read more

 • CXZ i Libris katalogisering
  I version 1.34 introduceras en ny funktion för Cxz-meddelanden inbyggt i Libris katalogisering.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: janu­a­ri 2024
  Grundkurs i Libris, nya utbildningsmoduler och kommande webbinarium. Här är en sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • AI och bibli­o­te­ket: Ämnes­be­skriv­ning­ar i en tid av maski­nell intel­li­gens
  Vad innebär AI-utvecklingen för bibliotekens ämnesbeskrivande verksamheter och tjänster? Välkommen till ett Huminfra-seminarium med automatiska ämnesord och kategorisering i fokus!
  Read more

 • Julhäls­ning från Libris!
  Vi som arbetar med Libris vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
  Read more

 • Nu börjar arbetet med en framtida söktjänst för Libris
  KB står nu i startgroparna att ta fram en ny söktjänst för Libris. Utvecklingsinsatsen har föregåtts av en målgrupps- och teknisk nulägesanalys samt en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en framtida tjänst.
  Read more

 • Libris version 1.33
  Onsdagen den 29 november produktionssattes Libris version 1.33
  Read more

 • Allt du behö­ver veta om länka­de verk i Libris
  Tänk att slippa katalogisera samma verk på nytt varje gång en ny utgåva eller materialtyp släpps. Det kommer nu att bli verklighet för skönlitteratur på svenska till att börja med.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: okto­ber 2023
  Bokmässan, Libris utveckling och en förstudie för en ny söktjänst – det kan du bland annat läsa om i senaste aktuellt från Libris.
  Read more

 • Möt oss på Bokmässan!
  undefined
  Read more

 • Libris version 1.32
  Den 30 augusti sattes Libris version 1.32 i produktion.
  Read more

 • Romsk bibliografi i Libris
  Nu finns en romsk bibliografi i Libris. I den kan du hitta resurser som har koppling till den nationella minoriteten romer och det nationella minoritetsspråket romani chib, i hela Sveriges biblioteksbestånd.
  Read more

 • Libris utvecklingsråd
  Representanterna i utvecklingsrådet fungerar som en länk mellan Libriskollektivet och KB. I år har rådet fått flera nya medlemmar. Lär känna några av dem!
  Read more

 • Libris version 1.31
  Den 31 maj sattes Libris version 1.31 i produktion.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris Maj 2023
  En sammanställning med de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • Aktuellt från Libris: Vi behöver din hjälp!
  Hur använder du Libris? Vad saknar du? Berätta för oss genom att fylla i enkäten.
  Read more

 • Libris version 1.30
  Den 19 april sattes Libris version 1.30 i produktion.
  Read more

 • Libris version 1.29
  Den 15 mars sattes Libris version 1.29 i produktion.
  Read more

 • Aktuellt från Libris: Mars 2023
  En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris
  Read more

 • Test­pe­ri­od av auto­ma­ti­se­rad roma­ni­se­ring
  Idag släpps en ny funktion för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar för test. Hjälp oss att testa den på QA-miljön för Libris katalogisering !
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris decem­ber 2022
  Årets sista nytt från Libris: mycket har hänt och mycket planeras för det kommande året!
  Read more

 • Libris version 1.28
  Den 7-8 december produktionssattes Libris version 1.28.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: september 2022
  En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • Libris version 1.27
  Den 28-29 september produktionssattes Libris version 1.27.
  Read more

 • Ämnesord från tesaurusen Queerlit
  Information om generella anvisningar för ämnesordsindexering i Libris och förhållandet mellan Queerlit och andra ämnesordssystem.
  Read more

 • Libris version 1.24
  Torsdag 9 december produktionssattes Libris version 1.24.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: juni 2022
  En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • Libris version 1.26
  Den 15-16 juni produktionssattes Libris version 1.26.
  Read more

 • Aktu­ellt från Libris: april 2022
  En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.
  Read more

 • Libris version 1.25
  Den 31 mars produktionssattes Libris version 1.25.
  Read more

 • Enklare att hitta digitaliserat svenskt tryck i Libris
  Nu finns en ny deldatabas i Libris som samlar poster för svenskt digitaliserat tryck. Därmed blir materialet enklare att hitta – och deldatabasen är också ett första steg mot att bygga en nationell infrastruktur för att tillgängliggöra det svenska trycket.
  Read more

 • Libris version 1.23
  Torsdag 30 september produktionssattes Libris version 1.23.
  Read more

 • Libris SPARQL
  Nu är det möjligt att utforska data i Libris med hjälp av SPARQL.
  Read more

 • Libris version 1.22
  Torsdag 17 juni produktionssattes Libris version 1.22.
  Read more

 • Libris version 1.21
  Torsdag 25 mars produktionssattes Libris version 1.21
  Read more

 • Libris och Swepubs supportforum avvecklas
  På grund av låg användning har KB beslutat att avveckla Libris och Swepubs supportforum. Alla frågor kring Libris och Swepub ställs via Libris kundservice och frågor kring katalogisering via Katalogsupport.
  Read more

 • Fort­satt fjär­r­ac­ces­s till KB-mate­ri­al
  Forskare och studenter på högre nivå kan få digital tillgång till upphovsrättsligt skyddat KB-material. Nu förlängs avtalen så att fjärraccessen gäller under hela vårterminen.
  Read more

 • Nya RDA Toolkit
  Betaversionen av nya RDA Toolkit övergår till att bli officiella RDA.
  Read more

 • Libris version 1.20.2
  Torsdag 3 december produktionssattes Libris version 1.20.2
  Read more

 • Nu lanserar vi Metadatabyrån
  Metadatabyrån är en ny webbplats för dig som arbetar med metadata och katalogisering. Den ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA).
  Read more

 • Förvaltningen av Libris och Swepub
  Under 2020 har KB avslutat två stora utvecklingsprojekt: Libris och Swepub. Nu pågår aktiviteter för överlämning från projekt till förvaltning.
  Read more

 • Libris version 1.19
  Torsdag 24 september produktionssattes Libris version 1.19.
  Read more

 • Länkning till verk i Libris
  I release 1.19 av Libris katalogisering finns ny funktionalitet i gränssnittet för att bryta ut och länka till verk.
  Read more

 • Libris version 1.18
  Torsdag 20 augusti produktionssattes Libris version 1.18.
  Read more

 • Katalogisering av verk i Libris
  Det har varit många diskussioner under Librisprojektet där det talats om verk kontra uttryck och relationerna mellan dem. 
  Read more

 • Libris version 1.17
  Torsdag 11 juni produktionssattes Libris version 1.17.
  Read more

 • Libris version 1.16
  Torsdag 30 april produktionssattes Libris version 1.16.
  Read more

 • Libris version 1.15
  Onsdag 1 april till torsdag 2 april produktionssattes Libris version 1.15.
  Read more

 • Utbildningsmaterial för Libriskatalogisatörer
  KB har sammanställt en lista över befintliga utbildningsresurser kring Libriskatalogisering för självstudier och arbete hemifrån
  Read more

 • BTJ:s förkor­tade kata­lo­gi­se­ring
  Slut­fas för nytt post­flö­de för förkor­tad kata­lo­gi­se­ring.
  Read more

 • KB och RDA verksamhets­året 2020
  RDA Steering Committee (RSC) arbetar just nu med en ny version av RDA Toolkit, som om några år kommer att ersätta nuvarande RDA. Nedan följer information om hur KB kommer att förhålla sig till ”nya RDA” under verksamhetsåret 2020.
  Read more

 • Libris version 1.14
  Onsdag 5 februari till torsdag 6 februari produktionssattes Libris version 1.14.
  Read more

 • Information till alla Librisbibliotek
  Innehållet i Libris är ett samarbete och resultatet är den sammanlagda ansträngningen av katalogiserande svenska bibliotek. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt gäller det att ta hänsyn till den information och de anvisningar som finns.
  Read more

 • Libris version 1.13
  Onsdag 27 november till torsdag 28 november produktionssattes Libris version 1.13.
  Read more

 • Databasvård för Libris
  Libris har nyligen utfört en full vacuum av databasen. Det innebär att man skriver om allt innehåll i databasen för att bli av med tomt utrymme.
  Read more

 • Presen­ta­tio­ns from the 3rd Annu­al Bibframe Works­hop in Euro­pe
  You can download presentations from the September 17-18 workshop.
  Read more

 • Verk och instans i startversionen av nya Libris
  När nya Libris går i skarp drift ber vi er att avvakta med att bryta ut verk till länkbara verksentiteter. Detta gäller under den första tiden och vi återkommer med riktlinjer.
  Read more

 • Nya ID i Libris
  Ett av målen för nya Libris är att erbjuda en modern lösning med länkade data som kan återanvändas i andra tjänster på webben. I förarbetet till det nya systemet tittade XL-projektet därför även på utformningen av Libris-ID och hur man idag bygger upp och hanterar identifierare, specifikt URI:s.
  Read more

 • GDPR och Libris
  Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR, i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter.
  Read more

 • Biblioteksdata ska ge bättre källor på Wikipedia
  Behovet av pålitliga källor är större än någonsin – i en tid när internet är första valet för den som söker information. Nu vill den ideella föreningen Wikimedia Sverige förbättra källorna med hjälp av data från bibliotekskatalogen Libris.
  Read more