Mer originalskrift i Libris!

Nu ändrar vi praxis för resurser med icke-latinsk skrift och ger möjlighet att ange fler egenskaper i originalskrift.

För resurser med icke-latinsk skrift har Librispraxis hittills varit att endast ange originalskrift i egenskaper som hör till instansen.

Från och med nu får du gärna ange originalskrift även för föredragen titel för verket och agenter som lokala entiteter i både verk och instans.