Ändringsmeddelanden - nu går vi över!

Idag 13 juni går vi över till den nya funktionen för Cxz - ändringsmeddelanden och frågor i Libris.

Funktionen för ändringsmeddelanden finns nu i katalogiserings­­verktyget

Den gamla Cxz-tjänsten har stängts ner. Funktionen för Cxz - ändringsmeddelanden och frågor är nu inbyggd i Libris katalogisering.

Aktivera din prenumeration

Observera att du måste aktivt välja att prenumerera på ändringsmeddelanden i katalogiserings­verktyget. Om du inte redan har gjort det, gå in och aktivera din prenumeration för den nya tjänsten. Gamla prenumerationer på Cxz-meddelanden från den gamla tjänsten har inte förts över till den nya.

Läs om den nya funktionen och om hur du aktiverar din prenumeration.

Nytt kriterium för ändringsmeddelande

Språk är nu ett nytt kriterium för ändringsmeddelande. Om du ändrar länkningen från ett språk till ett annat språk ska du alltså i fortsättningen skicka ändringsmeddelande.