Utökade anvisningar för Seriemedlemskap

Anvisningarna för Seriemedlemskap (Tryckta monografier) har utökats och förtydligats, och även lyfts ut på en egen undersida.

Du hittar anvisningarna här: