Noterad musik eller monografi?

Det kan ibland vara svårt att veta om en resurs ska behandlas som noterad musik eller som en monografi. Nu finns det anvisningar så att du lättare kan välja vilket arbetsflöde du ska följa.

Ska alla böcker som innehåller musiknoter behandlas som noterad musik? Vilka böcker är monografier med musiknoter som illlustrationer? På sidan Noterad musik eller monografi? får du hjälp att bedöma olika fall.