Utställningskataloger - nytt arbetsflöde

Nu finns ett arbetsflöde för utställningskataloger och andra typer av publikationer som ges ut i samband med utställningar. Anvisningarna tar upp de egenskaper som du särskilt bör uppmärksamma när du katalogiserar dessa.