Manifestation - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 2.3.2
 • Elementets namn, t.ex. Huvudtitel
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis
 • RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats.
  Huvudtitel
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.3.3 Länk till annan webbplats.
  Parallell huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Första parallelltiteln i den föredragna källan samt en påföljande parallelltitel på svenska.
 • RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats.
  Övrig titelinformation
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Övrig titelinformation hämtas från samma källa som huvudtiteln. Återge övrig titelinformation som återfinns i annan källa än huvudtiteln som en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formterm redovisas ej som övrig titelinformation, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som den hämtas från.
  AV-material: Hela resursen är godkänd källa.
 • RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats.
  Varianttitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
 • RDA 2.3.7 Länk till annan webbplats.
  Föregående huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om den är känd (om inte alternativet under 2.3.7.3 tillämpas).
 • RDA 2.3.8 Länk till annan webbplats.
  Efterföljande huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För flerbandsverk, katalogiserade enligt enpostmetodiken, samt konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter.
  För tidskrifter och årsböcker (om inte alternativet under 2.3.8.3 tillämpas).
 • RDA 2.3.9 Länk till annan webbplats.
  Nyckeltitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För resurser med ISSN. Nyckeltitlar för svenska resurser tilldelas av ISSN Sverige, Kungliga biblioteket.
 • RDA 2.4.2 Länk till annan webbplats.
  Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtitel
  KÄRNELEMENT
  Om det finns mer än en upphovsuppgift, är endast den första kärnelement.
  Librispraxis: Ta med alla upphovsuppgifter som bedöms vara av betydelse.
 • RDA 2.5.2 Länk till annan webbplats.
  Upplagebeteckning
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.5.6 Länk till annan webbplats.
  Påföljande upplagebeteckning
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.6.2 Länk till annan webbplats.
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret eller delen i första eller enda sviten.
 • RDA 2.6.3 Länk till annan webbplats.
  Kronologisk beteckning för första numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten.
 • RDA 2.6.4 Länk till annan webbplats.
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.
 • RDA 2.6.5 Länk till annan webbplats.
  Kronologisk beteckning för sista numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.
 • RDA 2.7.6 Länk till annan webbplats.
  Produktionstid (för opublicerade manifestationer)
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.8.2 Länk till annan webbplats.
  Utgivningsort
  KÄRNELEMENT
  Om det finns fler än en utgivningsort i källan, är endast den första kärnelement.
  Librispraxis:
  Om en utgivare har avdelningar på flera orter och dessa redovisas i resursen anges den först nämnda. Utöver det anges därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en resurs har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.
 • RDA 2.8.4 Länk till annan webbplats.
  Utgivarnamn
  KÄRNELEMENT
  Om en resurs har flera utgivare anges den först nämnda. Dessutom anges påföljande utgivare när första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift eller när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.
 • RDA 2.8.6 Länk till annan webbplats.
  Utgivningstid
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.9.6 Länk till annan webbplats.
  Distributionstid
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Om utgivningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från distributionstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstiden inte kan identifieras. Distributionstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för distributionstid.
 • RDA 2.10.6 Länk till annan webbplats.
  Tillverkningstid
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.
 • RDA 2.11 Länk till annan webbplats.
  Copyrightår
  OBLIGATORISKT
  När utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från copyrightår när denna finns angiven i resursen och utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid inte kan identifieras. Copyrightår anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för copyrightår.
  AV-medier: Alltid obligatoriskt.
 • RDA 2.12.2 Länk till annan webbplats.
  Huvudtitel till serie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.4 Länk till annan webbplats.
  Övrig titelinformation för serie
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Om nödvändigt för seriens identifikation.
 • RDA 2.12.6 Länk till annan webbplats.
  Upphovsuppgift till serie
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om nödvändigt för seriens identifikation.
 • RDA 2.12.8 Länk till annan webbplats.
  Series ISSN
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.12.9 Länk till annan webbplats.
  Numrering inom serie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.10 Länk till annan webbplats.
  Huvudtitel till underserie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.16 Länk till annan webbplats.
  Underseries ISSN
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.12.17 Länk till annan webbplats.
  Numrering inom underserie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.13 Länk till annan webbplats.
  Utgivningssätt
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.15 Länk till annan webbplats.
  Identifikator för manifestationen
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis: Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en som är internationellt erkänd. För ljud- och videoinspelningar rekommenderas att man anger såväl skivmärke/skivnummer resp. videonummer, som EAN.
 • RDA 2.15.2 Länk till annan webbplats.
  Editionsnummer för musik
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.15.3 Länk till annan webbplats.
  Plåtnummer för musik
  OBLIGATORISKT
 • RDA 3.2 Länk till annan webbplats.
  Medietyp
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Ange den/de medietyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp/er för alla delarna.
 • RDA 3.3 Länk till annan webbplats.
  Bärartyp
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis: Ange den/de bärartyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp/er för alla delarna.
 • RDA 3.4 Länk till annan webbplats.
  Omfång
  KÄRNELEMENT
  När manifestationen är komplett eller om det totala omfånget är känt.
  Librispraxis: Ange aldrig omfång för seriella resurser.
 • RDA 3.13 Länk till annan webbplats.
  Teckengrad (för resurser med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning)
  OBLIGATORISKT
 • RDA 3.18.2 Länk till annan webbplats.
  Videoformat
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För DVD och Blu-ray
 • RDA 3.20 Länk till annan webbplats.
  Utrustning och systemkrav
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För datorspel är uppgift om konsol obligatoriskt.
 • RDA 4.5 Länk till annan webbplats.
  Användningsrestriktioner
  OBLIGATORISKT
 • RDA 4.6 Länk till annan webbplats.
  URL
  OBLIGATORISKT

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET