Manifestation - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 2.3.2
 • Elementets namn, t.ex. Huvudtitel
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis
 • RDA 2.3.2länk till annan webbplats
  Huvudtitel
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.3.3länk till annan webbplats
  Parallell huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Första parallelltiteln i den föredragna källan samt en påföljande parallelltitel på svenska.
 • RDA 2.3.4länk till annan webbplats
  Övrig titelinformation
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Övrig titelinformation hämtas från samma källa som huvudtiteln. Återge övrig titelinformation som återfinns i annan källa än huvudtiteln som en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formterm redovisas ej som övrig titelinformation, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som den hämtas från.
  AV-material: Hela resursen är godkänd källa.
 • RDA 2.3.6länk till annan webbplats
  Varianttitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
 • RDA 2.3.7länk till annan webbplats
  Föregående huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om den är känd (om inte alternativet under 2.3.7.3 tillämpas).
 • RDA 2.3.8länk till annan webbplats
  Efterföljande huvudtitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För flerbandsverk, katalogiserade enligt enpostmetodiken, samt konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter.
  För tidskrifter och årsböcker (om inte alternativet under 2.3.8.3 tillämpas).
 • RDA 2.3.9länk till annan webbplats
  Nyckeltitel
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För resurser med ISSN. Nyckeltitlar för svenska resurser tilldelas av ISSN Sverige, Kungliga biblioteket.
 • RDA 2.4.2länk till annan webbplats
  Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtitel
  KÄRNELEMENT
  Om det finns mer än en upphovsuppgift, är endast den första kärnelement.
  Librispraxis: Ta med alla upphovsuppgifter som bedöms vara av betydelse.
 • RDA 2.5.2länk till annan webbplats
  Upplagebeteckning
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.5.6länk till annan webbplats
  Påföljande upplagebeteckning
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.6.2länk till annan webbplats
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret eller delen i första eller enda sviten.
 • RDA 2.6.3länk till annan webbplats
  Kronologisk beteckning för första numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten.
 • RDA 2.6.4länk till annan webbplats
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.
 • RDA 2.6.5länk till annan webbplats
  Kronologisk beteckning för sista numret/delen i en svit
  KÄRNELEMENT
  Kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.
 • RDA 2.7.6länk till annan webbplats
  Produktionstid (för opublicerade manifestationer)
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.8.2länk till annan webbplats
  Utgivningsort
  KÄRNELEMENT
  Om det finns fler än en utgivningsort i källan, är endast den första kärnelement.
  Librispraxis:
  Om en utgivare har avdelningar på flera orter och dessa redovisas i resursen anges den först nämnda. Utöver det anges därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en resurs har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.
 • RDA 2.8.4länk till annan webbplats
  Utgivarnamn
  KÄRNELEMENT
  Om en resurs har flera utgivare anges den först nämnda. Dessutom anges påföljande utgivare när första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift eller när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.
 • RDA 2.8.6länk till annan webbplats
  Utgivningstid
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.9.6länk till annan webbplats
  Distributionstid
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Om utgivningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från distributionstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstiden inte kan identifieras. Distributionstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för distributionstid.
 • RDA 2.10.6länk till annan webbplats
  Tillverkningstid
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.
 • RDA 2.11länk till annan webbplats
  Copyrightår
  OBLIGATORISKT
  När utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från copyrightår när denna finns angiven i resursen och utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid inte kan identifieras. Copyrightår anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för copyrightår.
  AV-medier: Alltid obligatoriskt.
 • RDA 2.12.2länk till annan webbplats
  Huvudtitel till serie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.4länk till annan webbplats
  Övrig titelinformation för serie
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Om nödvändigt för seriens identifikation.
 • RDA 2.12.6länk till annan webbplats
  Upphovsuppgift till serie
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Om nödvändigt för seriens identifikation.
 • RDA 2.12.8länk till annan webbplats
  Series ISSN
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.12.9länk till annan webbplats
  Numrering inom serie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.10länk till annan webbplats
  Huvudtitel till underserie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.12.16länk till annan webbplats
  Underseries ISSN
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.12.17länk till annan webbplats
  Numrering inom underserie
  KÄRNELEMENT
 • RDA 2.13länk till annan webbplats
  Utgivningssätt
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.15länk till annan webbplats
  Identifikator för manifestationen
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis: Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en som är internationellt erkänd. För ljud- och videoinspelningar rekommenderas att man anger såväl skivmärke/skivnummer resp. videonummer, som EAN.
 • RDA 2.15.2länk till annan webbplats
  Editionsnummer för musik
  OBLIGATORISKT
 • RDA 2.15.3länk till annan webbplats
  Plåtnummer för musik
  OBLIGATORISKT
 • RDA 3.2länk till annan webbplats
  Medietyp
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: Ange den/de medietyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp/er för alla delarna.
 • RDA 3.3länk till annan webbplats
  Bärartyp
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis: Ange den/de bärartyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp/er för alla delarna.
 • RDA 3.4länk till annan webbplats
  Omfång
  KÄRNELEMENT
  När manifestationen är komplett eller om det totala omfånget är känt.
  Librispraxis: Ange aldrig omfång för seriella resurser.
 • RDA 3.13länk till annan webbplats
  Teckengrad (för resurser med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning)
  OBLIGATORISKT
 • RDA 3.18.2länk till annan webbplats
  Videoformat
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För DVD och Blu-ray
 • RDA 3.19.3länk till annan webbplats
  Kodningsformat
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För ljudinspelningar.
 • RDA 3.20länk till annan webbplats
  Utrustning och systemkrav
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis: För datorspel är uppgift om konsol obligatoriskt.
 • RDA 4.5länk till annan webbplats
  Användningsrestriktioner
  OBLIGATORISKT
 • RDA 4.6länk till annan webbplats
  URL
  OBLIGATORISKT

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET