Manifestation - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 2.3.2
  • Elementets namn, t.ex. Huvudtitel
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

RDA 2.3.2länk till annan webbplats
Huvudtitel
KÄRNELEMENT

RDA 2.3.3länk till annan webbplats
Parallell huvudtitel
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Första parallelltiteln i den föredragna källan samt en påföljande parallelltitel på svenska.

RDA 2.3.4länk till annan webbplats
Övrig titelinformation
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Övrig titelinformation hämtas från samma källa som huvudtiteln. Återge övrig titelinformation som återfinns i annan källa än huvudtiteln som en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formterm redovisas ej som övrig titelinformation, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som den hämtas från.
AV-material: Hela resursen är godkänd källa.

RDA 2.3.6länk till annan webbplats
Varianttitel
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.

RDA 2.3.7länk till annan webbplats
Föregående huvudtitel
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om den är känd (om inte alternativet under 2.3.7.3 tillämpas).

RDA 2.3.8länk till annan webbplats
Efterföljande huvudtitel
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För flerbandsverk, katalogiserade enligt enpostmetodiken, samt konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter.
För tidskrifter och årsböcker (om inte alternativet under 2.3.8.3 tillämpas).

RDA 2.3.9länk till annan webbplats
Nyckeltitel
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För resurser med ISSN. Nyckeltitlar för svenska resurser tilldelas av ISSN Sverige, Kungliga biblioteket.

RDA 2.4.2länk till annan webbplats
Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtitel
KÄRNELEMENT
Om det finns mer än en upphovsuppgift, är endast den första kärnelement.
Librispraxis: Ta med alla upphovsuppgifter som bedöms vara av betydelse.

RDA 2.5.2länk till annan webbplats
Upplagebeteckning
KÄRNELEMENT

RDA 2.5.6länk till annan webbplats
Påföljande upplagebeteckning
KÄRNELEMENT

RDA 2.6.2länk till annan webbplats
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i en svit
KÄRNELEMENT
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret eller delen i första eller enda sviten.

RDA 2.6.3länk till annan webbplats
Kronologisk beteckning för första numret/delen i en svit
KÄRNELEMENT
Kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten.

RDA 2.6.4länk till annan webbplats
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i en svit
KÄRNELEMENT
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

RDA 2.6.5länk till annan webbplats
Kronologisk beteckning för sista numret/delen i en svit
KÄRNELEMENT
Kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

RDA 2.7.6länk till annan webbplats
Produktionstid (för opublicerade manifestationer)
KÄRNELEMENT

RDA 2.8.2länk till annan webbplats
Utgivningsort
KÄRNELEMENT
Om det finns fler än en utgivningsort i källan, är endast den första kärnelement.
Librispraxis:
Om en utgivare har avdelningar på flera orter och dessa redovisas i resursen anges den först nämnda. Utöver det anges därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en resurs har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

RDA 2.8.4länk till annan webbplats
Utgivarnamn
KÄRNELEMENT
Om en resurs har flera utgivare anges den först nämnda. Dessutom anges påföljande utgivare när första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift eller när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

RDA 2.8.6länk till annan webbplats
Utgivningstid
KÄRNELEMENT

RDA 2.9.6länk till annan webbplats
Distributionstid
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Om utgivningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från distributionstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstiden inte kan identifieras. Distributionstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för distributionstid.

RDA 2.10.6länk till annan webbplats
Tillverkningstid
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.

RDA 2.11länk till annan webbplats
Copyrightår
OBLIGATORISKT
När utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från copyrightår när denna finns angiven i resursen och utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid inte kan identifieras. Copyrightår anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för copyrightår.
AV-medier: Alltid obligatoriskt.

RDA 2.12.2länk till annan webbplats
Huvudtitel till serie
KÄRNELEMENT

RDA 2.12.4länk till annan webbplats
Övrig titelinformation för serie
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Om nödvändigt för seriens identifikation.

RDA 2.12.6länk till annan webbplats
Upphovsuppgift till serie
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om nödvändigt för seriens identifikation.

RDA 2.12.8länk till annan webbplats
Series ISSN
OBLIGATORISKT

RDA 2.12.9länk till annan webbplats
Numrering inom serie
KÄRNELEMENT

RDA 2.12.10länk till annan webbplats
Huvudtitel till underserie
KÄRNELEMENT

RDA 2.12.16länk till annan webbplats
Underseries ISSN
OBLIGATORISKT

RDA 2.12.17länk till annan webbplats
Numrering inom underserie
KÄRNELEMENT

RDA 2.13länk till annan webbplats
Utgivningssätt
OBLIGATORISKT

RDA 2.15länk till annan webbplats
Identifikator för manifestationen
KÄRNELEMENT
Librispraxis: Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en som är internationellt erkänd. För ljud- och videoinspelningar rekommenderas att man anger såväl skivmärke/skivnummer resp. videonummer, som EAN.

RDA 2.15.2länk till annan webbplats
Editionsnummer för musik
OBLIGATORISKT

RDA 2.15.3länk till annan webbplats
Plåtnummer för musik
OBLIGATORISKT

RDA 3.2länk till annan webbplats
Medietyp
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Ange den/de medietyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp/er för alla delarna.

RDA 3.3länk till annan webbplats
Bärartyp
KÄRNELEMENT
Librispraxis: Ange den/de bärartyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp/er för alla delarna.

RDA 3.4länk till annan webbplats
Omfång
KÄRNELEMENT
När manifestationen är komplett eller om det totala omfånget är känt.
Librispraxis: Ange aldrig omfång för seriella resurser.

RDA 3.13länk till annan webbplats
Teckengrad (för resurser med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning)
OBLIGATORISKT

RDA 3.19.3länk till annan webbplats
Kodningsformat
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För ljudinspelningar och rörliga bilder.

RDA 3.20länk till annan webbplats
Utrustning och systemkrav
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För datorspel är uppgift om konsol obligatoriskt.

RDA 4.5länk till annan webbplats
Användningsrestriktioner
OBLIGATORISKT

RDA 4.6länk till annan webbplats
URL
OBLIGATORISKT

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET