Relationer - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för relationer.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Elementets namn, t.ex. Manifesterat verk
 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 17.8
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Primära relationer

 • Manifesterat verk
  RDA 0.6.8 Länk till annan webbplats.
  RDA 17.8 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om mer än ett verk är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda verket kärnelement.
 • OBLIGATORISKT
  Särskilt framhävda verk redovisas. Som särskilt framhävda verk räknas:
 • * verk som tidigare har publicerats separat
  * verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
  * pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post
 • Manifesterat uttryck
  RDA 0.6.8 Länk till annan webbplats.
  RDA 17.10 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om det finns mer än ett uttryck av verket.
  Om mer än ett uttryck är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda uttrycket kärnelement.
 • OBLIGATORISKT
  Särskilt framhävda uttryck redovisas. Som särskilt framhävda uttryck räknas:
 • * verk som tidigare har publicerats separat
  * verk med titeluppgifterna särskilt framhävda
  * pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post

Agenter knutna till verk

 • Relationsbeteckning
  RDA 18.5 Länk till annan webbplats.
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.
 • Skapare
  RDA 0.6.9 Länk till annan webbplats.
  RDA 19.2 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Om det är fler än en skapare till verket, är endast den skapare med huvudsakligt ansvar, som nämns först i de resurser som gestaltar verket, eller i referenskällor, kärnelement.
  Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, är endast den först nämnda skaparen kärnrelement.
  Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer.

Agenter knutna till uttryck

Ämnesrelationer

 • Relationer mellan verk och ämne
  RDA 23.4 Länk till annan webbplats.
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer

Relationer mellan agenter

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET