Relationer - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för relationer.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 17.8
 • Elementets namn, t.ex. Manifesterat verk
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Primära relationer

Agenter knutna till verk

 • Relationsbeteckning
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.
 • RDA 0.6.9 Länk till annan webbplats.
  RDA 19.2 Länk till annan webbplats.
  Skapare
  KÄRNELEMENT
  Om det är fler än en skapare till verket, är endast den skapare med huvudsakligt ansvar, som nämns först i de resurser som gestaltar verket, eller i referenskällor, kärnelement.
  Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, är endast den först nämnda skaparen kärnrelement.
  Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.
 • RDA 0.6.9 Länk till annan webbplats.
  RDA 19.3 Länk till annan webbplats.
  Övrig agent knuten till verk
  KÄRNELEMENT
  Om den auktoriserade sökingången för agenten ingår i den auktoriserade sökingången för verket.
  Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter knutna till verket, utöver den som är kärnelement, som anges.

Agenter knutna till uttryck

Ämnesrelationer

 • RDA 23.4 Länk till annan webbplats.
  Relationer mellan verk och ämne
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer

 • Relationsbeteckning
  OBLIGATORISKT
  Librispraxis:
  Relationsbeteckningarna i Appendix J används inte. Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer anges med hjälp av auktoriserade sökingångar, länkningar eller anmärkningar.
 • RDA 24.6 Länk till annan webbplats.
  Numrering av del
  OBLIGATORISKT
  När det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien.
 • RDA 25.1 Länk till annan webbplats.
  Relaterat verk
  OBLIGATORISKT
  Särskilt framhävda verk redovisas. Som särskilt framhävda verk räknas:
 • * verk som tidigare har publicerats separat
  * verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
  * pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post
 • Del i serie: Ange alltid auktoriserad sökingång för relaterat verk (den serie som delen ingår i) när det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien.
  Relaterat verk är också obligatoriskt för relationer mellan seriella resurser, t.ex. ”Fortsättes av” och ”Fortsätter”.
 • RDA 26.1 Länk till annan webbplats.
  Relaterat uttryck
  OBLIGATORISKT
  Särskilt framhävda uttryck redovisas. Som särskilt framhävda uttryck räknas:
 • * verk som tidigare har publicerats separat
  * verk med titeluppgifterna särskilt framhävda
  * pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post
 • RDA 27.1 Länk till annan webbplats.
  Relaterad manifestation
  OBLIGATORISKT
  För resurser med ISSN och för digitaliseringar.

Relationer mellan agenter

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET