Relationer - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för relationer.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 17.8
  • Elementets namn, t.ex. Manifesterat verk
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Primära relationer

RDA 0.6.8länk till annan webbplats
RDA 17.8länk till annan webbplats
Manifesterat verk
KÄRNELEMENT
Om mer än ett verk är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda verket kärnelement.

RDA 0.6.8länk till annan webbplats
RDA 17.10länk till annan webbplats
Manifesterat uttryck
KÄRNELEMENT
Om det finns mer än ett uttryck av verket.
Om mer än ett uttryck är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda uttrycket kärnelement.

Agenter knutna till verk

Relationsbeteckning
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.

RDA 0.6.9länk till annan webbplats
RDA 19.2länk till annan webbplats
Skapare
KÄRNELEMENT
Om det är fler än en skapare till verket, är endast den skapare med huvudsakligt ansvar, som nämns först i de resurser som gestaltar verket, eller i referenskällor, kärnelement.
Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, är endast den först nämnda skaparen kärnrelement.
Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.

RDA 0.6.9länk till annan webbplats
RDA 19.3länk till annan webbplats
Övrig agent knuten till verk
KÄRNELEMENT
Om den auktoriserade sökingången för agenten ingår i den auktoriserade sökingången för verket.
Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter knutna till verket, utöver den som är kärnelement, som anges.

Agenter knutna till uttryck

RDA 18.5länk till annan webbplats
Relationsbeteckning
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.

RDA 20.2länk till annan webbplats
Bidragsgivare
OBLIGATORISKT
Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Ämnesrelationer

RDA 23.4länk till annan webbplats
Relationer mellan verk och ämne
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer

Relationsbeteckning
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Relationsbeteckningarna i Appendix J används inte. Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer anges med hjälp av auktoriserade sökingångar, länkningar eller anmärkningar.

RDA 24.6länk till annan webbplats
Numrering av del
OBLIGATORISKT
När det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien.

RDA 25.1länk till annan webbplats
Relaterat verk
OBLIGATORISKT
Särskilt framhävda verk redovisas. Som särskilt framhävda verk räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat
  • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
  • pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post

Del i serie: Ange alltid auktoriserad sökingång för relaterat verk (den serie som delen ingår i) när det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien.
Relaterat verk är också obligatoriskt för relationer mellan seriella resurser, t.ex. ”Fortsättes av” och ”Fortsätter”.

RDA 26.1länk till annan webbplats
Relaterat uttryck
OBLIGATORISKT
Särskilt framhävda uttryck redovisas. Som särskilt framhävda uttryck räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat
  • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda
  • pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post

RDA 27.1länk till annan webbplats
Relaterad manifestation
OBLIGATORISKT
För resurser med ISSN och för digitaliseringar.

Relationer mellan agenter

RDA 30.1länk till annan webbplats
Relaterad person
OBLIGATORISKT
För personer med olika identiteter.

RDA 32.1länk till annan webbplats
Relaterad institution
OBLIGATORISKT
För relaterade institutioner, direkt sammanhängande med föregående eller efterföljande institution.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET