Kärnelement för relationer

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Listan grundar sig på regelverket RDA - Resource Description and Access. I RDA är egenskaperna uppdelade på Verk och Uttryck. I Libris format anges alla dessa egenskaper under Verk.

Observera att i Libris katalogisering går dock många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Elementets namn, t.ex. Manifesterat verk
  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 17.8
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Primära relationer

Manifesterat verk

RDA 0.6.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RDA 17.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om mer än ett verk är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda verket kärnelement.

OBLIGATORISKT
Särskilt framhävda verk redovisas. Som särskilt framhävda verk räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat
  • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
  • pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post

Manifesterat uttryck

RDA 0.6.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RDA 17.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om det finns mer än ett uttryck av verket.
Om mer än ett uttryck är fysiskt gestaltat i manifestationen är endast det dominerande eller först nämnda uttrycket kärnelement.

OBLIGATORISKT
Särskilt framhävda uttryck redovisas. Som särskilt framhävda uttryck räknas:

  • verk som tidigare har publicerats separat
  • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda
  • pregnanta deltitlar till flerbandsverk beskrivna i en post

Agenter knutna till verk

Relationsbeteckning

RDA 18.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.

Skapare

RDA 0.6.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
RDA 19.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om det är fler än en skapare till verket, är endast den skapare med huvudsakligt ansvar, som nämns först i de resurser som gestaltar verket, eller i referenskällor, kärnelement.
Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, är endast den först nämnda skaparen kärnrelement.
Libripraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer.

Agenter knutna till uttryck

Relationsbeteckning

RDA 18.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Använd egenskaperna för funktioner i Libris för att specificera relationer mellan agenter och verk.

Agenter knutna till uttryck

RDA 20.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Ämnesrelationer

Relationer mellan verk och ämne

RDA 23.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Relationer mellan verk, uttryck och manifestationer

Numrering av del

RDA 24.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Relaterat verk

RDA 25.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Del i serie: Ange alltid en relation till den serie som delen ingår i när det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den.
Det är också obligatoriskt att ange relationer mellan seriella resurser, t.ex. ”Fortsättes av” och ”Fortsätter”.

Relaterad manifestation

RDA 27.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För resurser med ISSN och för digitaliseringar.

Relationer mellan agenter

Relaterad person

RDA 30.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För personer med olika identiteter.

Relaterad institution

RDA 32.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
För relaterade institutioner, direkt sammanhängande med föregående eller efterföljande institution.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-09
Publicerad:
2024-02-09