Verk och uttryck - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 6.2.2
  • Elementets namn, t.ex. Föredragen titel för verket
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

VERK

UTTRYCK

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET