Verk och uttryck - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

 • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 6.2.2
 • Elementets namn, t.ex. Föredragen titel för verket
 • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

VERK

 • RDA 5.8länk till annan webbplats
  Konsulterad källa
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis: Ange källa för föredragen titel när auktoritetspost upprättas. Önskvärt att även ange källa för varianttitel.
 • RDA 6.2.2länk till annan webbplats
  RDA 6.14.2länk till annan webbplats (musikverk)
  RDA 6.19.2länk till annan webbplats (rättsligt verk)
  RDA 6.23länk till annan webbplats (religiöst verk)
  Föredragen titel för verket
  KÄRNELEMENT
 • RDA 6.2.3länk till annan webbplats
  Varianttitel för verket
  OBLIGATORISKT
  När auktoritetspost upprättas.
  Librispraxis:
  Ange alla alternativa former av titeln som finns i Libris.
 • RDA 6.3länk till annan webbplats
  Verkets form
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.
 • RDA 6.4länk till annan webbplats
  Tid för verket
  KÄRNELEMENT
  Alltid för fördrag. Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.
 • RDA 6.5länk till annan webbplats
  Ursprungsort för verket
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.
 • RDA 6.6länk till annan webbplats
  Övriga särskiljande egenskaper för verket
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.
 • RDA 6.8länk till annan webbplats
  Identifikator för verket
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för verket om de är kända, t.ex. International Standard Text Code (ISTC).
 • RDA 6.15länk till annan webbplats
  Besättning (musikverk)
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.
 • RDA 6.16länk till annan webbplats
  Numerisk beteckning för ett musikverk
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.
 • RDA 6.17länk till annan webbplats
  Tonart (musikverk)
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.
 • RDA 7.4.2länk till annan webbplats
  Longitud och latitud
  OBLIGATORISKT
  Ej för världskartor och atlaser.
 • RDA 7.7länk till annan webbplats
  Målgrupp
  OBLIGATORISKT
  För skolböcker samt barn- och undomslitteratur.
 • RDA 7.9länk till annan webbplats
  Akademisk avhandling och dylikt
  OBLIGATORISKT

UTTRYCK

 • RDA 6.9länk till annan webbplats
  Innehållstyp
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  Ange den/de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte innehållstyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange innehållstyp/er för alla delarna.
 • RDA 6.10länk till annan webbplats
  Tid för uttrycket
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.
 • RDA 6.11länk till annan webbplats
  Uttryckets språk
  KÄRNELEMENT
 • RDA 6.12länk till annan webbplats
  Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket
  KÄRNELEMENT
  Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.
 • RDA 6.13länk till annan webbplats
  Identifikator för uttrycket
  KÄRNELEMENT
  Librispraxis:
  ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för uttrycket om de är kända, t.ex. International Standard Recording Code.
 • RDA 7.12länk till annan webbplats
  Innehållets språk
  OBLIGATORISKT
  Om det klargör något som inte framgår av beskrivningen i övrigt.
  Librispraxis:
  Anges i en språkanmärkning.
 • RDA 7.13.3länk till annan webbplats
  Typ av musiknotation
  OBLIGATORISKT
 • RDA 7.13.4länk till annan webbplats
  Typ av taktil notation
  OBLIGATORISKT
 • RDA 7.14länk till annan webbplats
  Komplement för ökad tillgänglighet
  OBLIGATORISKT
 • RDA 7.15länk till annan webbplats
  Illustrativt innehåll
  OBLIGATORISKT
  Ej för seriella resurser.
 • RDA 7.16länk till annan webbplats
  Kompletterande innehåll
  OBLIGATORISKT
  För biobibliografier. Redovisa även viktigare bibliografier, i t.ex. biografier och festskrifter i en anmärkning med sidangivelse, titel och eventuellt upphov.
 • RDA 7.17länk till annan webbplats
  Färginnehåll
  OBLIGATORISKT
  För stillbilder, kartor och rörliga bilder.
 • RDA 7.20länk till annan webbplats
  Musikalietyp
  OBLIGATORISKT
 • RDA 7.21länk till annan webbplats
  Besättning för musikaliskt innehåll
  OBLIGATORISKT
  Om det inte framgår någon annanstans i beskrivningen eller i ämnesbeskrivningen.
 • RDA 7.22länk till annan webbplats
  Speltid
  OBLIGATORISKT
  För ljudinspelningar, rörliga bilder och noter om det framgår av resursen.
 • RDA 7.25.3länk till annan webbplats
  Horisontell skala för kartografiskt innehåll
  KÄRNELEMENT
 • RDA 7.25.4länk till annan webbplats
  Vertikal skala för kartografiskt innehåll
  KÄRNELEMENT
 • RDA 7.26länk till annan webbplats
  Projektion för kartografiskt innehåll
  OBLIGATORISKT
  Om det framgår av resursen.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET