Verk och uttryck - Kärnelement och obligatoriska element

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 6.2.2
  • Elementets namn, t.ex. Föredragen titel för verket
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

VERK

RDA 5.8länk till annan webbplats
Konsulterad källa
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis: Ange källa för föredragen titel när auktoritetspost upprättas. Önskvärt att även ange källa för varianttitel.

RDA 6.2.2länk till annan webbplats
RDA 6.14.2länk till annan webbplats (musikverk)
RDA 6.19.2länk till annan webbplats (rättsligt verk)
RDA 6.23länk till annan webbplats (religiöst verk)
Föredragen titel för verket
KÄRNELEMENT

RDA 6.2.3länk till annan webbplats
Varianttitel för verket
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange alla alternativa former av titeln som finns i Libris.

RDA 6.3länk till annan webbplats
Verkets form
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

RDA 6.4länk till annan webbplats
Tid för verket
KÄRNELEMENT
Alltid för fördrag. Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

RDA 6.5länk till annan webbplats
Ursprungsort för verket
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

RDA 6.6länk till annan webbplats
Övriga särskiljande egenskaper för verket
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

RDA 6.8länk till annan webbplats
Identifikator för verket
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för verket om de är kända, t.ex. International Standard Text Code (ISTC).

RDA 6.15länk till annan webbplats
Besättning (musikverk)
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

RDA 6.16länk till annan webbplats
Numerisk beteckning för ett musikverk
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

RDA 6.17länk till annan webbplats
Tonart (musikverk)
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja ett musikverk från ett annat verk med samma titel Det kan också vara ett kärnelement om det är nödvändigt för att identifiera ett musikverk som inte har en pregnant titel.

RDA 7.4.2länk till annan webbplats
Longitud och latitud
OBLIGATORISKT
Ej för världskartor och atlaser.

RDA 7.7länk till annan webbplats
Målgrupp
OBLIGATORISKT
För skolböcker samt barn- och undomslitteratur.

RDA 7.9länk till annan webbplats
Akademisk avhandling och dylikt
OBLIGATORISKT

UTTRYCK

RDA 6.9länk till annan webbplats
Innehållstyp
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Ange den/de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte innehållstyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange innehållstyp/er för alla delarna.

RDA 6.10länk till annan webbplats
Tid för uttrycket
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.

RDA 6.11länk till annan webbplats
Uttryckets språk
KÄRNELEMENT

RDA 6.12länk till annan webbplats
Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att särskilja två uttryck av samma verk.

RDA 6.13länk till annan webbplats
Identifikator för uttrycket
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för uttrycket om de är kända, t.ex. International Standard Recording Code.

RDA 7.12länk till annan webbplats
Innehållets språk
OBLIGATORISKT
Om det klargör något som inte framgår av beskrivningen i övrigt.
Librispraxis:
Anges i en språkanmärkning.

RDA 7.13.3länk till annan webbplats
Typ av musiknotation
OBLIGATORISKT

RDA 7.13.4länk till annan webbplats
Typ av taktilt system
OBLIGATORISKT

RDA 7.14länk till annan webbplats
Komplement för ökad tillgänglighet
OBLIGATORISKT

RDA 7.15länk till annan webbplats
Illustrativt innehåll
OBLIGATORISKT
Ej för seriella resurser.

RDA 7.16länk till annan webbplats
Kompletterande innehåll
OBLIGATORISKT
För biobibliografier. Redovisa även viktigare bibliografier, i t.ex. biografier och festskrifter i en anmärkning med sidangivelse, titel och eventuellt upphov.

RDA 7.17länk till annan webbplats
Färginnehåll
OBLIGATORISKT
För stillbilder, kartor och rörliga bilder.

RDA 7.20länk till annan webbplats
Musikalietyp
OBLIGATORISKT

RDA 7.21länk till annan webbplats
Besättning för musikaliskt innehåll
OBLIGATORISKT
Om det inte framgår någon annanstans i beskrivningen eller i ämnesbeskrivningen.

RDA 7.22länk till annan webbplats
Speltid
OBLIGATORISKT
För ljudinspelningar, rörliga bilder och noter om det framgår av resursen.

RDA 7.25.3länk till annan webbplats
Horisontell skala för kartografiskt innehåll
KÄRNELEMENT

RDA 7.25.4länk till annan webbplats
Vertikal skala för kartografiskt innehåll
KÄRNELEMENT

RDA 7.26länk till annan webbplats
Projektion för kartografiskt innehåll
OBLIGATORISKT
Om det framgår av resursen.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET