Leveransspecifikationer

Här kommer specifikationer för den metadata som ska följa med vid leveranser till KB:s digitala arkiv och till Swepub att publiceras.

Sidorna om leveransspecifikationer är under uppbyggnad. Leveransspecifikationerna publiceras för närvarande på en annan webbplats, KB Namespace.

Har du frågor om metadata vid leverans av e-plikt? På KB:s sidor om e-plikt finns information om hur e-plikt fungerar. Där hittar du också kontaktinformation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-02
Publicerad:
2023-08-28