E-plikt i Libris

Leverantörernas metadata omvandlas automatiskt till poster i Libris.

E-pliktflödet i Libris

Dessa Libris-poster samverkar på en teknisk nivå med inflödet av dokumentleveranser. Posterna kännetecknas av att de har egenskapen Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK) under Adminmetadata. Posterna har normalt även termer i egenskapen Genre/form / Föredragen benämning (655) enligt MARC Genre Term List. Dessutom genereras ett särskilt KB-bestånd för sigel APIS.

Metadata från samma leveranskanal hålls samman via tekniskt-administrativa så kallade kanalposter. Det kan finnas en eller flera kanal eller kanaler för samma leverantör. Kanalposterna är märkta med "channel record" som Medieterm (245 #h [channel record]). Dessa poster visas inte i Libris webbsök och hanteras helt och hållet maskinellt.

Katalogposterna baseras på den obligatoriska metadata som levereras med varje pliktexemplar. Leveranserna innehåller bland annat myndighetspublikationer, kommersiellt utgivna e-böcker, e-ljudböcker, musikutgivningar, filmer, avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer.

Generella anvisningar

Generellt gäller att de poster som är uppmärkta med Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK) och/eller har ett bestånd för sigel APIS kan användas av LIBRIS-bibliotek. Det innebär att du kan lägga till bestånd för ditt biblioteks sigel. Men undvik att skapa dubblettposter!

Observera följande:

 • Du får aldrig ta bort e-pliktsposter manuellt.
 • Inte heller får de så kallade kanalposterna (Medieterm: "channel record" = 245#h [channel record]) ändras eller på annat sätt åtgärdas manuellt.

Dubbletter kan förekomma. Rapportera dessa till Katalogsupport för kännedom och åtgärd.

I övrigt gäller – med vissa undantag (se nedan) – samma regler som för andra Librisposter. Det är alltså tillåtet att komplettera och uppgradera en e-pliktspost, till exempel med länkade entiteter (auktoriserade namnformer) under Primär medverkan och Medverkan och med klassifikation och ämnesord. Du får vid behov också rätta titeluppgift.

Undantag
Följande egenskaper ska ligga kvar oförändrade:

 • identifikatorer (02X)
 • rättighetsinformation (”gratis” / ”restricted”) (Villkor för användning och åtkomst / Benämning = 506)
 • licens- och rättighetsmetadata (Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning = 540)
 • genre enligt MARC Genre Term List (Genre/form = 655)
 • länkfält (Relationer under Instans = 770-787), och normalt även
 • URI (Tillhörande media / Mediaobjekt / URI = 856.

Rapportera eventuella felaktigheter i dessa egenskaper till Katalogsupport för kännedom och åtgärd. Se dock vad som sägs om URI nedan..

Observera: Vissa e-pliktsposter kan sakna Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK). Det gäller fall där det redan finns en LIBRIS-post som matchar mot den automatiskt skapade e-pliktsposten. Dessa poster får KB-bestånd för sigel APIS och kan skiljas från maskinellt inmatchade digitaliserade poster genom att de saknar Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DIGI (042 #9 DIGI).

URI (Tillhörande media / Mediaobjekt / URI = 856)

Du får rätta uppenbart felaktiga URI:er som förekommer i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856) som saknar Offentlig anmärkning (#z) utan att det behöver meddelas. Det är också tillåtet att vid behov komplettera med ytterligare Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856).

Anmärkning: URI ligger i äldre e-pliktsposter med "Villkor för användning och åtkomst / Benämning (= 506 #a): restricted" i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856, andraindikator ”0”), vilket är felaktigt eftersom det i allmänhet pekar på en hemsida eller motsvarande. I dessa fall får du flytta URI till Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI (856, andraindikator "2") utan uppföljande meddelande.

SUPPRESSRECORD (Systemteknisk anmärkning / Benämning = 599)

De artikelposter med mera som innehåller SUPPRESSRECORD i Systemteknisk anmärkning / Benämning under Adminmetadata (599 #a) är också försedda med en MARC Genre Term (Genre/form = 655) ”Article” eller ”Issue”.

De bibliotek som så önskar kan lägga bestånd på och komplettera även dessa e-pliktsposter enligt de generella anvisningarna ovan.

Du bör då tänka på att ta bort SUPPRESSRECORD i Systemteknisk anmärkning / Benämning under Adminmetadata (= 599). Annars kommer posterna inte över till LIBRIS webbsök eller bibliotekets lokala system.

Katalogpost - Libris

Libris

ADMINMETADATA

Bibliografi: EPLK
Skapad av: MimerProd

INSTANS AV / VERK

Verkstyp: Text
Språk: Svenska, Odefinierat språk
Genre/form / Föredragen benämning: government publication
Genre/form / Ingår i system / Konceptsystem / Kod: marcgt
Anmärkning: Språk: Objektet är/innehåller ej översättning

INSTANS

Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / Identifikator / Värde: 1bafa057193a3d64c83391139f78e0b3
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: kbse-mimer
Identifikator / Identifikator / Värde: 5.51c1ce3b160211ab52f3207a
Har titel / Titel / Huvudtitel: Könsnormer i bildspråket - Fördjupning
Utgivning / Primär utgivning / År: 2019
Utgivning / Utgivning / Datum: 2019-03-20T09:29:50+01:00
Medieterm: Elektronisk resurs
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://statensmedierad.se/5.51c1ce3b160211ab52f3207a.html
Villkor för användning och åtkomst / Villkor för användning och åtkomst / Benämning: gratis
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.
Supplement till / Verk / Har instans / Beskriven av / Post / Kontrollnummer: p71d9v910183nz2
Supplement till / Verk / Relationsbeteckning: channel record

MARC21

 • 024 7/- #a 1bafa057193a3d64c83391139f78e0b3 #2 kbse-mimer
 • 024 8/_ #a 5.51c1ce3b160211ab52f3207a
 • 040 -/- #a MimerProd
 • 041 0/- #a swe #a und
 • 042 -/- #9 EPLK
 • 245 1/0 #a Könsnormer i bildspråket - Fördjupning #h [Elektronisk resurs]
 • 264 -/1 #c 2019
 • 264 -/1 #c 2019-03-20T09:29:50+01:00
 • 506 -/- #a gratis
 • 520 -/- #a Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.
 • 655 -/7 #a government publication #2 marcgt
 • 772 1/0 #a channel record #w p71d9v910183nz2
 • 856 4/0 #u https://statensmedierad.se/5.51c1ce3b160211ab52f3207a.html

Kanalpost - Libris (ska ligga kvar oförändrad)

Libris

ADMINMETADATA

Bibliografi: EPLK
Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning: SUPPRESSRECORD

INSTANS AV / VERK

Verkstyp: Text
Språk: Svenska, Odefinierat språk
Genre/form / Föredragen benämning: government publication
Genre/form / Ingår i system / Konceptsystem / Kod: marcgt

INSTANS

Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / Identifikator / Värde: http://statensmedierad.se/eplikt-rss/week
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: uri
Har titel / Titel / Huvudtitel: Statens medieråd, löpande
Medieterm: channel record
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2016
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: publisher
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://id.kb.se/organisations/SE2021006396


Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: supplier
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://id.kb.se/organisations/SE2021006396

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: SUBMISSIONAGREEMENT
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/feeds/rss/

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Åtkomstmetod: http
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: web site
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: https://statensmedierad.se/
Medieterm: channel record

MARC21

 • 024 7/- #a http://statensmedierad.se/eplikt-rss/week #2 kbse-mimer
 • 040 -/- #a S
 • 041 0/- #a swe
 • 042 -/- #9 EPLK
 • 245 1/0 #a Statens medieråd, löpande #h [channel record]
 • 264 -/1 #c 2016-
 • 599 -/- #a SUPPRESSRECORD
 • 655 -/7 #a government publication #2 marcgt
 • 856 4/2 http://id.kb.se/organisations/SE2021006396 #z publisher
 • 856 4/0 #u #u http://id.kb.se/organisations/SE2021006396 #z supplier
 • 856 4/2 #a http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/feeds/rss/ #z SUBMISSIONAGREEMENT
 • 856 4/2 #u https://statensmedierad.se/ #z web site

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET