E-plikt i Libris

Leverantörernas metadata omvandlas automatiskt till poster i Libris.

E-pliktflödet i Libris

Dessa Libris-poster samverkar på en teknisk nivå med inflödet av dokumentleveranser och kännetecknas av att de har egenskapen Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK) under Adminmetadata och normalt även termer i egenskapen Genre/form / Föredragen benämning (655) enligt MARC Genre Term List. Dessutom genereras ett särskilt KB-bestånd för sigel APIS.

Metadata från samma leveranskanal (det kan finnas en eller flera kanal/er för samma leverantör) hålls samman via tekniskt-administrativa så kallade kanalposter utmärkta med"channel record" som Medieterm (245 #h [channel record]). Dessa kanalposter undertrycks i Libris webbsök och hanteras helt och hållet maskinellt.

Katalogposterna baseras på den obligatoriska metadata som levereras med varje pliktexemplar. Dessa är bland annat myndighetspublikationer, kommersiellt utgivna e-böcker, e-ljudböcker, musikutgivningar, filmer, avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer.

Generella anvisningar

Generellt gäller att de poster som är uppmärkta med Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK) och/eller har ett bestånd för sigel APIS kan användas av LIBRIS-bibliotek, dvs. man kan lägga till bestånd för bibliotekets sigel (undvik att skapa dubblettposter!).

 • Däremot får e-pliktsposter aldrig tas bort manuellt
 • Inte heller får de så kallade kanalposterna (Medieterm: "channel record" = 245#h [channel record]) ändras eller på annat sätt åtgärdas manuellt.

Dubbletter kan förekomma. Dessa ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd.

I övrigt gäller – med vissa undantag (se nedan) – samma regler som för andra Libris-poster. Det är alltså tillåtet att komplettera och uppgradera en e-pliktspost, till exempel med auktoriserade namnformer, klassifikation och ämnesord. Titeluppgift får vid behov också rättas.

Undantag
Följande egenskaper ska ligga kvar oförändrade:

 • identifikatorer (02X)
 • rättighetsinformation (”gratis” / ”restricted”) (Villkor för användning och åtkomst / Benämning = 506)
 • licens- och rättighetsmetadata (Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning = 540)
 • genre enligt MARC Genre Term List (Genre/form = 655)
 • länkfält (Relationer under Instans = 770-787), och normalt även
 • URI (Tillhörande media / Mediaobjekt / URI = 856)

Eventuella felaktigheter i dessa egenskaper ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd (se dock vad som sägs om URI nedan).

Anmärkning: Vissa e-pliktsposter kan sakna Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK (042 #9 EPLK). Det gäller fall där det redan finns en LIBRIS-post som matchar mot den automatiskt skapade e-pliktsposten. Dessa poster får KB-bestånd för sigel APIS och kan skiljas från maskinellt inmatchade digitaliserade poster genom att de saknar Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DIGI (042 #9 DIGI).

URI (Tillhörande media / Mediaobjekt / URI = 856)

Uppenbart felaktiga URI:er som förekommer i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856) som saknar Offentlig anmärkning (#z) får rättas utan att det behöver meddelas. Det är också tillåtet att vid behov komplettera med ytterligare Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856).

Anmärkning: URI ligger i äldre e-pliktsposter med "Villkor för användning och åtkomst / Benämning (= 506 #a): restricted" i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI (856, andraindikator ”0”), vilket är felaktigt eftersom det i allmänhet pekar på en hemsida eller motsvarande. I dessa fall får URI flyttas till Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI (856, andraindikator "2") utan uppföljande meddelande.

SUPPRESSRECORD (Systemteknisk anmärkning / Benämning = 599)

De artikelposter med mera som innehåller SUPPRESSRECORD i Systemteknisk anmärkning / Benämning under Adminmetadata (599 #a) är också försedda med en MARC Genre Term (Genre/form = 655) ”Article” eller ”Issue”.

De bibliotek som så önskar kan lägga bestånd på och komplettera även dessa e-pliktsposter enligt de generella anvisningarna ovan.

Man bör då tänka på att ta bort SUPPRESSRECORD i Systemteknisk anmärkning / Benämning under Adminmetadata (= 599), annars kommer posterna aldrig över till LIBRIS webbsök eller bibliotekets lokala system.

Katalogpost

Libris

ADMINMETADATA

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK
Skapad av: MimerProd

INSTANS AV VERK

Verkstyp: Text
Språk: Svenska, Odefinierat språk
Genre/form / Föredragen benämning: government publication
Genre/form / Ingår i system / Konceptsystem / Kod: marcgt
Anmärkning: Språk: Objektet är/innehåller ej översättning
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.
Supplement till / Verk / Har instans / Beskriven av / Post / Kontrollnummer: p71d9v910183nz2
Supplement till / Verk / Relationsbeteckning: channel record

INSTANS

Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / Identifikator / Värde: 1bafa057193a3d64c83391139f78e0b3
Typanmärkning: kbse-mimer
Identifikator / Identifikator / Värde: 5.51c1ce3b160211ab52f3207a
Har titel / Titel / Huvudtitel: Könsnormer i bildspråket - Fördjupning
Medieterm: Elektronisk resurs
Utgivning / Primär utgivning / År: 2019
Utgivning / Utgivning / Datum: 2019-03-20T09:29:50+01:00
Villkor för användning och åtkomst / Villkor för användning och åtkomst / Benämning: gratis
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://statensmedierad.se/5.51c1ce3b160211ab52f3207a.html

MARC21

 • 024 7/- #a 1bafa057193a3d64c83391139f78e0b3 #2 kbse-mimer
 • 024 8/_ #a 5.51c1ce3b160211ab52f3207a
 • 040 -/- #a MimerProd
 • 041 0/- #a swe #a und
 • 042 -/- #9 EPLK
 • 245 1/0 #a Könsnormer i bildspråket - Fördjupning #h [Elektronisk resurs]
 • 264 -/1 #c 2019
 • 264 -/1 #c 2019-03-20T09:29:50+01:00
 • 506 -/- #a gratis
 • 520 -/- #a Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.
 • 655 -/7 #a government publication #2 marcgt
 • 772 1/0 #a channel record #w p71d9v910183nz2
 • 856 4/0 #u https://statensmedierad.se/5.51c1ce3b160211ab52f3207a.html

Kanalpost (ska ligga kvar oförändrad)

Libris

ADMINMETADATA

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: EPLK
Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning: SUPPRESSRECORD

INSTANS AV VERK

Verkstyp: Text
Språk: Svenska, Odefinierat språk
Genre/form / Föredragen benämning: government publication
Genre/form / Ingår i system / Konceptsystem / Kod: marcgt

INSTANS

Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / Identifikator / Värde: http://statensmedierad.se/eplikt-rss/week
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: uri
Har titel / Titel / Huvudtitel: Statens medieråd, löpande
Medieterm: Elektronisk resurs
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2016
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: publisher
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://id.kb.se/organisations/SE2021006396


Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: supplier
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://id.kb.se/organisations/SE2021006396

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: SUBMISSIONAGREEMENT
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/feeds/rss/

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Åtkomstmetod: http
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: web site
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: https://statensmedierad.se/
Medieterm: channel record

MARC21

 • 024 7/- #a http://statensmedierad.se/eplikt-rss/week #2 kbse-mimer
 • 040 -/- #a S
 • 041 0/- #a swe
 • 042 -/- #9 EPLK
 • 245 1/0 #a Statens medieråd, löpande #h [channel record]
 • 264 -/1 #c 2016-
 • 599 -/- #a SUPPRESSRECORD
 • 655 -/7 #a government publication #2 marcgt
 • 856 4/2 http://id.kb.se/organisations/SE2021006396 #z publisher
 • 856 4/0 #u #u http://id.kb.se/organisations/SE2021006396 #z supplier
 • 856 4/2 #a http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/feeds/rss/ #z SUBMISSIONAGREEMENT
 • 856 4/2 #u https://statensmedierad.se/ #z web site

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET