Allmänna genre/formtermer hierarkisk lista

Efemärt material
-- Affischer
-- Arbetsbeskrivningar
-- Blanketter
-- Fanziner
-- Kalendrar
-- -- Adventskalendrar
-- -- Lucköppningskalendrar
-- Konferensmaterial
-- Kursmaterial
-- Matsedlar
-- Nyhetsbrev
-- Pressmeddelanden
-- Program (publikationer
-- -- Begravningar (program)
-- -- Dansprogram
-- -- Filmprogram
-- -- Konsertprogram
-- -- Operaprogram
-- -- Sportprogram
-- -- Teaterprogram
-- Produktkataloger
-- Prov och examinationer
-- Recept
-- Resebroschyrer
-- Skolkataloger
-- Tidtabeller
-- Vykort

Handskrifter
-- Autografer
-- Papyrer

Härledda verk
-- Bearbetningar
-- Faksimiler
-- Förkortade verk
-- Handlingar och intriger
-- Manuskript
-- Parallella utgåvor
-- Sammanfattningar
-- Urklipp
-- Utkast och sammandrag

Illustrerade verk
-- Affischer
-- Artist's books
-- Bildbiblar
-- Bildlexikon
-- Bildverk
-- Diagram
-- Emblemböcker
-- Fotoböcker
-- Mekaniska böcker
-- -- Böcker med ljudeffekter
-- -- Leporello
-- -- Pop-up-böcker
-- Målarböcker
--TAKK
-- Vykort

Informativa verk
-- Affischer
-- Analys och tolkning
-- Annaler och krönikor
-- Arbetsbeskrivningar
-- Biografier
-- -- Likpredikningar
-- -- Självbiografier
-- -- -- Berättelser från fångenskap
-- Blanketter
-- Bloggar
-- Databaser
-- -- Citeringsdatabaser
-- -- Fulltextdatabaser
-- -- -- Artikeldatabaser
-- -- Referensdatabaser
-- -- -- Artikeldatabaser
-- -- Sökmotorer
-- Diagram
-- Essäer
-- Festskrifter
-- Förordningar
-- Förteckningar
-- -- Begravningsstatistik
-- -- Dödsfallsregister
-- -- Konkordanser
-- -- Personregister
-- -- Varumärkesförteckningar
-- Handlingar (dokument)
-- -- Anteckningar
-- -- Arkiv
-- -- Anteckningar
-- -- Avlatsbrev
-- -- Census (statistik)
-- -- Cirkulär
-- -- Dagböcker
-- -- -- Stamböcker (minnesböcker)
-- -- Företagshandlingar (dokument)
-- -- Korrespondens
-- -- -- Affärskorrespondens
-- -- -- Brev
-- -- Kyrkoböcker
-- -- Källmaterial
-- -- -- Historiska källor
-- -- Protokoll
-- -- Revisionsberättelser
-- -- Riksdagstryck
-- -- -- Propositioner
-- -- -- Utskottsbetänkanden
-- -- Skisser
-- -- Specifikationer
-- -- Stadgar
-- -- Verksamhetsberättelser
-- Handlingar och intriger
-- Jämförande studier
-- Konferenser
-- Konferensmaterial
-- Källmaterial
-- -- Historiska källor
-- Matsedlar
-- Passagerarlistor
-- Patent
-- Populärvetenskapliga verk
-- Profetior
-- Program (publikationer)
-- -- Begravningar (program)
-- -- Dansprogram
-- -- Filmprogram
-- -- Konsertprogram
-- -- Operaprogram
-- -- Sportprogram
-- -- Teaterprogram
-- Recensioner
-- -- Bokrecensioner
-- -- Dansrecensioner
-- -- Filmrecensioner
-- -- Musikrecensioner
-- -- Teaterrecensioner
-- -- Tv-recensioner
-- Referensverk
-- -- Adresskalendrar
-- -- -- Matriklar
-- -- -- Telefonkataloger
-- -- -- -- Gula sidorna
-- -- Akronymer, förkortningar
-- -- Almanackor
-- -- -- Evighetskalendrar
-- -- Bibliografi
-- -- -- Artikelindex
-- -- -- Bibliografi över bibliografier
-- -- -- Biobibliografi
-- -- Citat
-- -- Encyklopedier
-- -- FAQ:er
-- -- Filmografi
-- -- Floror
-- -- Forskningsöversikter
-- -- Genealogiskt material
-- -- -- Kyrkoböcker
-- -- Guideböcker
-- -- Handböcker, manualer, etc.
-- -- -- Emigrantguider
-- -- -- Kopplingscheman
-- -- -- Laboratoriehandböcker
-- -- -- Lärarhandböcker
-- -- -- Märkböcker
-- -- -- Mönster
-- -- -- Regler
-- -- -- Stilmanualer
-- -- -- Studiehandledningar
-- -- Kalendrar
-- -- -- Adventskalendrar
-- -- -- Lucköppningskalendrar
-- -- Kataloger
-- -- -- Bibliotekskataloger
-- -- -- Diskografier
-- -- -- Handskriftskataloger
-- -- -- Onlinekataloger
-- -- -- Produktkataloger
-- -- -- Samkataloger
-- -- -- Skolkataloger
-- -- -- Tematiska förteckningar
-- -- -- Utställningskataloger
-- -- -- Verksförteckningar
-- -- Kontrollerade vokabulär
-- -- Kronologier
-- -- Lexikon
-- -- -- Baklängeslexikon
-- -- -- Bildlexikon
-- -- -- Skollexikon
-- -- -- Synonymlexikon
-- -- Ordspråk och talesätt
-- -- Parlörer
-- -- Standarder
-- -- Statistik
-- -- -- Befolkningsstatistik
-- -- -- Regional statistik
-- -- Säkerhetsföreskrifter
-- -- Sökhjälper
-- -- Tabeller
-- -- -- Konverteringstabeller
-- -- -- Tidtabeller
-- -- Terminologi
-- -- Triva och varia
-- -- Varumärkesförteckningar
-- Samlingsverk
-- Sammanfattningar
-- Seriella publikationer
-- -- Almanackor
-- -- -- Evighetskalendrar
-- -- Dagstidningar
-- -- Nyhetsbrev
-- -- Periodika
-- -- -- Fanziner
-- -- Årsböcker
-- -- -- Examenstidningar
-- Släktberättelser
-- Undersökningar
-- -- Användarundersökningar
-- -- Fallstudier
-- -- Lantmäterihandlingar
-- -- Longitudinella undersökningar
-- -- Utvärdering

Instruktions- och undervisningsmaterial
-- FAQ:er
-- Föreläsningar
-- Handböcker, manualer, etc.
-- -- Kopplingsscheman
-- -- Laboratoriehandböcker
-- -- Lärarhandledningar
-- -- Märkböcker
-- -- Mönster
-- -- Regler
-- -- Stilmanualer
-- -- Studiehandledningar
-- Kokböcker
-- Kursmaterial
-- -- Fortbildningsmaterial
-- -- Kursplaner
-- Läromedel
-- -- Läseböcker
-- Läroplaner
-- Parlörer
-- Problemsamlingar
-- Prov och examinationer
-- Recept
-- Självinstruerande material
-- Timplaner
-- Utkast och sammandrag

Juridisk material
-- Avlatsbrev
-- Domböcker
-- Fördrag
-- Förordningar
-- Jordeböcker
-- Lagkommentarer
-- Rättegångar, processer, etc.
--Rättsfall
-- Tänkeböcker

Litterär sakprosa
-- Biografier
-- -- Likpredikningar
-- -- Självbiografier
-- -- -- Berättelser från fångenskap
-- -- Förfalskade och omtvistade verk
-- Personliga berättelser
-- Reportage
-- Reseskildringar
-- Sanna kriminalhistorier
-- Sanna äventyrsberättelser

Miniatyrböcker

Minnesbevarande verk
-- Anteckningar
-- Bloggar
-- Dagböcker
-- Gästböcker
-- Inskrifter
-- Likpredikningar
-- Nekrologer
-- Scrapbooks
-- Självmordsbrev
-- Tal (retorik)
-- -- Hyllningstal
-- Årsböcker
-- -- Examenstidningar

Religiösa verk
-- Andaktsböcker
-- Apologetiska verk
-- Avlatsbrev
-- Betraktelser
-- Bildbiblar
-- Bönböcker
-- Herdabrev
-- Interlinjär översättning
-- Katekeser
-- Kommentarer
-- Kyrkohandböcker
-- Predikningar
-- Uppbyggelselitteratur

Taktila verk
-- Mekaniska böcker
-- -- Böcker med ljudeffekter
-- -- Leporello
-- -- Pop-up-böcker
-- Punktskriftsböcker

Tidsfördriv
-- Humor
-- -- Andekdoter
-- -- Ståuppkomik
-- Målarböcker
-- Pysselböcker
-- Spel och tankenötter
-- -- Anagram
-- -- Gåtor
-- -- -- Charader
-- -- -- Rebusar
-- -- Korsord
-- -- Kryptogram
-- -- Logiska pussel
-- -- Palindromer
-- -- Pussel
-- -- Sudokun

Trycksaker
-- Risografier
-- Screentryck

Verk före 1800

Verk med samtalsliknande karaktär
-- Debatter
-- -- Debattinlägg
-- Föreläsningar
-- Intervjuer
-- Korrespondens
-- -- Affärskorrespondens
-- -- Brev
-- -- Herdabrev
-- Tal (retorik)
-- -- Hyllningstal

Webbplatser
-- Portaler (WWW)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET