Genre/formtermer för tidskrifter

Här finns information om de genre/formtermer i saogf-systemet som används vid indexering av tidskrifter.

Genre/formtermer för tidskrifter används i bibliografin Nya Lundstedt och i nationalbibliografin. De är till hjälp för att dela in tidskrifter i kategorier, till skillnad från klassifikationskoder och ämnesord som beskriver tidskrifternas ämnesinnehåll.

Genre/formtermer anger oftast tidskriftens typ av innehåll, men kan även ge uttryck för vilken målgrupp den vänder sig till eller vem som är utgivare.

Genre/formtermerna har huvudsakligen hämtats från Nationalencyklopedins artiklar om svensk press och från Stig Hadenius & Lennart Weibull: Massmedier, 7. uppl., 1999.

Annonstidningar
Tidskrifter som huvudsakligen innehåller köp-och-säljannonser främst från och till privatpersoner, eller platsannonser, kontaktannonser och dylikt.
Exempel: Gula Tidningen.

Barntidningar
Tidskrifter som främst vänder sig till barn.
Exempel: Kamratposten.
Se även Ungdomstidningar och Serietidningar.

Bibliografier
Bibliografi som utkommer i tidskriftsform.
Exempel: Bygglitteratur.

Branschtidningar
Tidskrifter som innehåller till exempel tekniska fakta och information om och för en viss bransch eller som vänder sig till en viss yrkeskategori.
Exempel: Pressens Tidning.
Se även Specialtidningar.

Damtidningar
Tidskrifter inom populärpressen som främst vänder sig till kvinnor.
Exempel: Damernas värld, Femina, Amelia.

Fackförbundspress
Används istället för Organisationspress om tidskrifter utgivna av fackliga organisationer för deras medlemmar.
Exempel: Akademiker, TCO-tidningen, LO-tidningen.

Familjetidningar
Tidskrifter inom populärpressen som vänder sig till hela familjen, inriktade på fiktionsmaterial och allmänbildning. Används historiskt om de tidskrifter som redan fått den benämningen inom presshistorien.
Exempel: Allt för alla.
Se även Damtidningar, Herrtidningar, Barntidningar, Ungdomstidningar och Populärpress.

Fanziner
Till en början benämning på tidskrift utgiven av science-fictionentusiaster […] Termen har även kommit att användas om amatörtidskrifter inom andra områden; i Sverige till exempel tecknade serier, kriminallitteratur och rockmusik.
Exempel: Cosmos bulletin.

Frikyrkliga tidskrifter
Används i stället för Religiösa tidskrifter och Organisationspress för tidskrifter utgivna av frikyrkosamfund.
Exempel: Stridsropet.

Hembygdstidskrifter
Tidskrifter av lokalhistorisk karaktär eller utgivna av hembygdsföreningar.
Exempel: Danderydsbygd.

Herrtidningar
Tidskrifter inom populärpressen som främst riktar sig till män. Tidigare var de fiktionsinriktade, till exempel Levande livet, och med samhällsreportage och bilder som till exempel Se. Senare tiders herrtidningar består ofta av underhållning, förströelse och liknande.
Exempel: Café.
Se även Porrtidningar.

Jultidningar
Används i stället för Populärpress för tidskrift med förströelseläsning som utges vid julen och som innehållsligt mer eller mindre anknyter till julhögtiden.
Exempel: Julstämning, Smålänningens jul
Observera att årsutgivna seriealbum och dylikt inte förs hit.

Korsordstidningar
Används i stället för Specialtidningar för tidskrifter som huvudsakligen innehåller till exempel korsord, sudokun och pyssel.
Exempel: Bra korsord, Tävla och vinn.

Kulturtidskrifter
I snäv bemärkelse tidskrifter inom ämnesområdena vetenskap, litteratur och religion. Ofta avses också tidskrifter som behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor. Hit även tidskrifter om konst, film, teater etcetera.
Exempel: Ord och bild, Artes, Chaplin, Clarté, Dans, Hemslöjden, Häften för kritiska studier, Judisk krönika, Teatertidningen.
Se även Litteraturtidskrifter, Musiktidskrifter, Specialtidningar och Vetenskapliga tidskrifter.

Kundtidningar
Företagsutgiven tidskrift som huvudsakligen sprids till företagets kunder. Hit även tidskrifter utgivna av andra typer av institutioner för deras kunder.
Exempel: Apoteket, Buffé, Mersmak, Krönikan, KB-nyheter.

Litteraturtidskrifter
Används i stället för Kulturtidskrifter för tidskrifter som inriktar sig på att publicera skönlitterära bidrag eller diskutera och analysera sådana texter.
Exempel: BLM : Bonniers litterära magasin, Lyrikvännen.
Se även Vetenskapliga tidskrifter.

Modetidningar
Tidskrifter som vill förmedla det aktuella modet.
Exempel: Magazine Café, Elle.
Se även Specialtidningar.

Musiktidskrifter
Används i stället för Kulturtidskrifter och Specialtidningar för tidskrifter med artiklar, recensioner med mera om musik.
Exempel: Nutida musik, OJ : Orkesterjournalen, Pop.
Se även Vetenskapliga tidskrifter.

Nyhetsmagasin
Tidskrifter om och med allmänna nyheter, vanligtvis med fördjupad läsning. Utkommer oftast veckovis.
Exempel: Nyhetsmagasinet 7 dagar, Fokus.

Offentligt tryck
Tidskrifter som utkommer från den offentliga förvaltningen, till exempel författningssamlingar, statistik och protokoll från riksdag, kommuner, landsting och myndigheter inklusive EU.
Exempel: Landstingens ekonomi, Nytt juridiskt arkiv, Statistiska meddelanden, Svensk författningssamling.
Se även Samhällsinformation.

Organisationspress
Tidskrifter som utges av eller är medlemsorgan för organisationer eller sammanslutningar.
Exempel: Vår bostad, Röda korsets tidning.
Se även Patienttidskrifter, Partipress, Frikyrkliga tidskrifter och Fackförbundspress.

Partipress
Används i stället för Organisationspress för tidskrifter knutna till politiska partier.
Exempel: Moderata tider, Kristdemokratisk debatt, Allt i politiken.
Se även Organisationspress och Politiska tidskrifter.

Patienttidskrifter
Används i stället för Organisationspress för tidskrifter utgivna av och för patientföreningar och liknande intresseorganisationer, och som behandlar särskilda sjukdomar eller funktionsnedsättningar, ofta på ett populärt sätt.
Exempel: Allergia, Hjärtebarnet, Auris, Revansch, Psoriasistidningen, Oberoende, Demensforum.
Se även Organisationspress, Populärvetenskapliga tidskrifter och Specialtidningar.

Personaltidningar
Interna tidskrifter för personalen vid större företag.
Exempel: Korsnäs personaltidning, Balticspegeln.
Se även Kundtidningar.

Politiska tidskrifter
Tidskrifter med huvudsakligt syfte att framföra politiska åsikter i sakfrågor eller allmänt, eller delta i den aktuella politiska debatten.
Exempel: Direkt demokrati, Globus (Göteborg), Vietnambulletinen.
Se även Partipress.

Populärpress
Tidskrifter för förströelse, praktisk vägledning och olika livsstilar. Hit förs även tidskrifter som innehåller vardagsnära personreportage, kändisar, skvaller, kungareportage, råd om mat, kläder med mera.
Exempel: Allers, Året runt, Hänt i veckan.
Se även Damtidningar, Herrtidningar, Ungdomstidningar och Familjetidningar.

Populärvetenskapliga tidskrifter
Tidskrifter med vetenskaplig information som främst riktar sig till en intresserad allmänhet. De presenterar vetenskapliga rön inom det behandlade området på ett lättillgängligt och i varierande omfattning förenklat sätt.
Exempel: Populär arkeologi, Populär historia, Forskning och framsteg, Illustrerad vetenskap.
Se även Patienttidskrifter, Specialtidningar och Vetenskapliga tidskrifter.

Porrtidningar
Tidskrifter vars huvudsakliga innehåll är pornografiska texter och bilder.
Exempel: Cats, FIB aktuellt.
Se även Herrtidningar.

Religiösa tidskrifter
Tidskrifter utgivna av religiöst samfund, organisation, eller privatperson(er) med syfte att föra fram ett religiöst budskap.
Exempel: Kyrkans tidning, Rabita : islamiskt oberoende, Ansgarsposten, Bibeln idag, Buddhism-nu, Mission 2000, Troligt.
Se även Frikyrkliga tidskrifter.

Samhällsinformation
Information till medborgarna om beslut och aktuella samhällsfrågor från den offentliga förvaltningen, till exempel från riksdag, kommuner, landsting, regioner, myndigheter etcetera.
Exempel: Från riksdag & departement, Kommun-aktuellt, Miljö-aktuellt.
Se även Offentligt tryck.

Serietidningar
Tidning där större delen av innehållet är tecknade serier.
Exempel: Kalle Anka, Epix.
Se även Skämttidningar.

Skoltidningar
Tidskrifter utgivna av och/eller för elever på grundskole- och gymnasienivå. Hit även läromedel som ges ut i tidskriftsform.
Exempel: Kristofferskolan, Kultivatorn, Vår skola.
Se även Studenttidningar.

Skämttidningar
Satiriska eller allmänt roande tidskrifter.
Exempel: Grönköpings veckoblad, Strix.
Se även Serietidningar.

Specialtidningar
Tidskrifter som är inriktade på ett eller ett fåtal specialintressen, gjorda för en specialintresserad publik och ofta på ett populärt sätt.
Exempel: Allt om trädgård, Vi föräldrar, Internet world.
Se även Korsordstidningar, Patienttidskrifter, Populärvetenskapliga tidskrifter, Musiktidskrifter, Modetidningar, Branschtidningar och Sporttidskrifter.

Sporttidskrifter
Tidskrifter om idrott. Se på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vilka sporter som räknas hit.
Se även Specialtidningar.

Studenttidningar
Tidskrifter utgivna av och för studenter på eftergymnasial nivå, inklusive kårtidningar.
Exempel: Gaudeamus, Lundagård, Blandaren, Calamus, Victor, Sociokraten.
Se även Skoltidningar.

Tidskrifter för etniska minoriteter
Tidskrifter som huvudsakligen är utgivna av eller för en etnisk minoritetsgrupp.
Exempel: Samefolket, Judisk krönika, Svensk i världen, Al Maghribia, Berbang, Balt-press.

Ungdomstidningar
Tidskrifter inom alla genrer som riktar sig till ungdomar.
Exempel: Frida, Okej, Sveriges katolska ungdomsblad, Frihet, Scoutmagasinet, Vecko-revyn.
Se även Barntidningar, Familjetidningar, Populärpress och Serietidningar.

Vetenskapliga tidskrifter
Tidskrifter som innehåller artiklar granskade av en vetenskaplig redaktion. Historiskt även om tidskrifter utgivna av vetenskapliga institutioner eller som presenterar vetenskapligt granskad forskning för forskare.
Exempel: Swedish current archaeology, Scandinavian journal of psychology, Svensk biblioteksforskning, Filosofisk tidskrift, Historisk tidskrift.
Se även Kulturtidskrifter, Litteraturtidskrifter, Populärvetenskapliga tidskrifter, och Musiktidskrifter.

Övriga tidskrifter
Tidskrifter som hittills inte har gått att genrebestämma.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET