Formatet i Libris

Formatet i Libris bygger på länkade data. Syftet är att bibliotekens data ska öppnas för webben.

Formatet i Libris XL

Formatet i Libris XL är byggt med grundstenar från flera format. BIBFRAME (Bibliographic Framework Initiative) Länk till annan webbplats. är det huvudsakliga formatet. Sedan finns tillägg från schema.org, Dublin Core, SKOS, MADS/RDF med flera standarder inom länkade data. Lagringsformatet i Libris XL är JSON-LD.
Introduktion till Libris format Länk till annan webbplats.

Libris basvokabulär ger dig en översikt över klasser och egenskaper i Libris format.
Libris basvokabulär Länk till annan webbplats.

MARC21

Via rubriken MARC-mappningar kan du se hur MARC21-formatet har mappats till motsvarande klasser och egenskaper i Libris format. MARC21 (MAchine-Readable Cataloging - Cataloguing Format for 21st Century) används fortfarande för export av metadata från Libris.
MARC-mappningar Länk till annan webbplats.

Libris formathandbok är en arkiverad version av Libris tidigare formathandbok. Formathandboken beskriver MARC21-formatet i svensk version. MARC21-formatet användes tidigare i Libris. För beskrivning av Libris aktuella format, se Introduktion till Libris och Libris basvokabulär.
Libris formathandbok Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET