Libris metadataflöde - en översikt

En stor mängd av de data som finns i Libris kommer in via olika automatiserade flöden. Den manuella katalogiseringen är en del av dessa flöden. Det innebär att det ofta finns en automatgenererad post som grund för katalogiseringen.

En utförlig beskrivning av Libris metadataflöden finns på Libris informationssidor Länk till annan webbplats..

Beskrivningsnivåer

De automatgenererade posterna läses in i Libris med olika beskrivningsnivå (eller fullständighetsnivå) och de olika nivåerna styr hur posterna behandlas i de automatiserade flödena.

Hantering av nivåer i de maskinella flödena:

  • Preliminära poster (nivå 5) ersätter preliminära poster (nivå 5)
  • Förhandsinformation (CIP-poster, nivå 8) ersätter förhandsinformation (nivå 8), samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå: miniminivå (nivå 3) och biblioteksnivå (nivå 7), ersätter förhandsinformation (nivå 8) samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå ersätts som regel inte av de maskinella flödena

Preliminära poster och Förhandsinformation

Observera att ändringar som ett bibliotek gör i poster med beskrivningsnivå Preliminär eller Förhandsinformation kan komma att skrivas över, om inte biblioteket ändrar nivån till godkänd nivå.

Mer information om beskrivningsnivåer finns på sidan Adminmetadata i Libris, Beskrivningsnivåer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET