Svenska ämnesord genre/form

Svenska ämnesord genre/form (saogf) är en allmän tesaurus bestående av cirka 1800 termer ämnade att beskriva vad resurser är för något, snarare än vad de handlar om. Tesaurusen innehåller dels allmänna termer men även dellistor med termer för särskilda materialtyper såsom musik, film och datorspel.

Termerna i Svenska ämnesord genre/form är sökbara via id.kb.se Länk till annan webbplats. eller i Libris katalogiseringsklient. Länk till annan webbplats.

Allmänt

Genre/formtermer beskriver vad ett verk är och inte vad det handlar om. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Genre är kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman, miljöer, situationer och karaktärer. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till en gemensam termtyp, genre/formtermer.

En term kan förekomma både som genre/formterm och som allmänt ämnesord t.ex. Periodika, Anekdoter, Kartor. Notera att de allmänna ämnesorden används för verk som handlar om periodika, anekdoter eller kartor.

Titel: Understanding biographies
Ämne / Allmänt ämnesord: Biografier

Titel: Oprah : en biografi
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord genre/formtermer. För fullständig information om format och hur ämnesord och genre/formtermer anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Format i Libris

Alla termer i saogf-listan finns tillgängliga som länkade entiteter. Endast när du föreslår en ny genre/formterm ska du lägga in en term som lokal entitet, se anvisningar på sidan Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster.. I de länkade entiteterna finns förutom uppgift om system (saogf) ofta även uppgift om vilken termsamling en term ingår i. Uppgiften om termsamling indikerar vilken typ av material termen är tänkt att beskriva. Se mer information under Termsamlingar i saogf.

Antal termer vid indexering

I vissa fall räcker det med en genre/formterm för att beskriva vad en resurs är medan det i andra fall krävs flera. Det finns ingen regel för hur många termer som får användas vid beskrivning av en resurs karaktär.

Titel: Samlade dikter
Genre/formterm: Poesi

Titel: Rodham
Genre/formterm: Relationsskildringar
Genre/formterm: Kontrafaktisk historia
Genre/formterm: Biografiska skildringar
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord genre/formtermer. För fullständig information om format och hur ämnesord och genre/formtermer anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Termsamlingar i saogf

Saogf-listan är indelad i olika termsamlingar (dellistor) som används vid indexering av olika typer av material.

Flera av termsamlingarnas termer finns tillgängliga som statiska listor på denna sidas undersidor, men termsamlingarna går också att filtrera fram i katalogiseringsverktyget. Sök på * med Koncept som förval, filtrera sedan på termsystem saogf och sedan filtrering på aktuell termsamling. Du kan lista termerna alfabetiskt genom att välja Föredragen benämning under Sortering.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET